Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz onderzoek & ontwikkeling

Alles over de EMPO (Educatieve Master Primair Onderwijs)

Deze tweejarige wetenschappelijke opleiding op de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) leidt startbekwame, bevoegde leraren op voor het primair onderwijs in een grootstedelijke context met pedagogiek als basis. De opleiding wordt in samenwerking met NIVOZ aangeboden.

Waarom deze opleiding?

Nergens anders maakt een goede leraar meer impact dan in de grote stad! Maar wat is goed onderwijs en wat is een goede leraar in de grote stad? Hoe leren en ontwikkelen kinderen? En hoe vernieuw je onderwijs? Als deze vraagstukken je aanspreken en je onderdeel wilt uitmaken van een innovatieve, kleinschalige opleiding met ruimte voor eigen inbreng, dan is de master Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) iets voor jou!

Na je master ben je bevoegd voor het lesgeven in het primair onderwijs en kun je bij uitstek goed lesgeven in de grootstedelijke context (4-12 jarigen). Deze  context vraagt van de leraar pedagogische handelingsexpertise en vaardigheden op het gebied van het creëren van kwaliteitsvolle relaties met leerlingen, en het ontwerpen van een inclusieve en uitdagende leeromgeving.

Curriculum

Het programma van EMPO richt zich op vier rollen:

 1. Pedagogische rol: aangaan van een doelgerichte pedagogische relatie, waarin het hele kind wordt beschouwd; 
 2. Didactische rol: ontwerpen en uitvoeren van onderwijs;
 3. Strategische rol: samenwerken met partners binnen en buiten de school, leiderschap in de school;
 4. Onderzoekende rol: onderzoek en reflectie op de pedagogische relatie en schoolontwikkeling. 
   

De eindtermen zijn aan deze vier rollen gekoppeld. Omdat een leraar deze rollen niet geïsoleerd uitvoert, komen ze in het curriculum in samenhang terug. 

Vier onderwijsvraagstukken
Om recht te doen aan de complexiteit van het leraarschap zijn vier onderwijsvraagstukken geformuleerd die de vorm geven aan de inhoud.

Het eerste grote vraagstuk betreft een integrale beschouwing van kinderen in hun verschillende leefwerelden. Het tweede vraagstuk zoomt in op het individuele kind in relatie tot belangrijke anderen: hoe leren en ontwikkelen kinderen? In het derde vraagstuk stellen we de vraag naar het waartoe van het onderwijs. Wat zijn functies van het onderwijs, waartoe leiden we leerlingen op? De logische vervolgvraag op de waartoe vraag is hoe we dat doen: wat zijn cultureel responsieve didactische vormen die we daarvoor kunnen kiezen? Het vierde vraagstuk zoomt in op de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsinnovatie. In de complexe maatschappelijke en grootstedelijke onderwijscontext stellen we de vraag wat goed onderwijs is en wat een goede leraar doet, welke schoolorganisatie en schoolleider is daarvoor nodig en wat is de rol van onderwijsbeleid? Hierbij hoort ook de vraag: Hoe vernieuw je onderwijs?

Voor wie, toelating en inschrijven

De opleiding past perfect bij iedereen die: 

 • aan een pionierende fase van een nieuwe opleiding wil meedoen;
 • maatschappelijk betrokken is en echt een verschil wil maken;
 • niet alleen een vak wil leren maar ook zelf een ontwikkeling wil doormaken.
   

Wil je deze opleiding volgen als tweede lerarenopleiding? Dan kun je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Kijk voor meer informatie over de subsidie op DUO

Toelating

Voor toelating tot de Nederlandstalige master moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master, is afhankelijk van jouw vooropleiding, zie hier.

Inschrijven

Vanaf februari 2022 kun je je voor de opleiding aanmelden. In oktober 2021 is de opleiding positief beoordeeld door de NVAO. De officiële en definitieve beoordeling volgt begin 2022. Wil je als eerste updates over de master ontvangen? Vul dan je gegevens in het interesse formulier in zodat we je op de hoogte kunnen houden van alle ontwikkelingen en belangrijke deadlines.

Zie ook hier.

Sabine Severiens over de EMPO

Prof. dr. Sabine Severiens, vanuit de EUR direct verbonden aan de EMPO, spreekt hier over de tweejarige master.

De Master, NIVOZ en een programma Grootstedelijke Pedagogiek

Bij de totstandkoming van de EMPOde toekenning ervan en bij de ontwikkeling van het curriculum is NIVOZ vanaf het allereerste begin betrokken geweest. In de praktijk zullen ook docenten vanuit NIVOZ modules verzorgen in de master en studenten begeleiden. Er zal tevens een Programma ‘Grootstedelijke pedagogiek’ worden gestart en aldus aan deze opleiding en de participerende opleidingen verbonden zijn.

Chat met een van onze mensen

Je kunt chatten met een van de mensen van de EMPO

 • Rian Zijderveld, projectcoördinator, ik ben opleidingscoördinator van deze mooie, nieuwe tweejarige master waar ik je graag meer over vertel.
 • Nickel van der Vorm, projectcoördinator, mede verantwoordelijk voor (het opzetten van) de nieuwe Educatieve Master Primair Onderwijs.
   

Gebruik daarvoor deze link

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief