Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Wie is er abnormaal?

17 november 2017

'De vraag wie ‘abnormaal’ moet of mag heten, roept tegenwoordig meer dan ooit discussie op. De debatten over psychiatrische diagnosen worden tot in het parlement gevoerd. Dat komt doordat ze eigenlijk over veel bredere onderwerpen gaan: de rechten of plichten die we elkaar in de samenleving toebedelen zijn ermee gemoeid en de vraag wanneer we ingrijpen in elkaars bestaan gerechtvaardigd vinden.' Zo wordt het boek 'Betere mensen' van Trudy Dehue ingeleid. Het boek gaat over de rol van wetenschappelijk onderzoek in het kaderen van wat menselijk falen is.

'De meeste critici van psychiatrische diagnosen beseffen wel dat er psychisch lijden is in de ernstige betekenis van het woord en dat er families zijn met meer dan één lid dat diep ongelukkig is of ernstige gedragsproblemen heeft. Zij verzetten zich er echter tegen dat alsmaar meer emoties en gedragingen in de loop der tijd als stoornissen zijn gaan gelden, zodat de betekenis van woorden zoals autisme, adhd en depressie steeds breder lijkt te zijn geworden.' (pag. 13-14).

Hetzelfde betoogt Laura Batstra in haar nieuwste boek 'Adhd: macht en misverstanden'. In de Volkskrant zei Batstra hierover: 'Ik verzet mij niet tegen medicatie, dat is een misverstand. Ik verzet mij tegen de schaal en het gemak waarmee medicijnen worden voorgeschreven. Ik weet donders goed dat er situaties zijn waarin je dolblij bent dat die middelen er zijn. Maar ik wil kwetsbare kinderen waar mogelijk beschermen tegen de boodschap dat er met hen iets mis is.'

'Het onderzoek naar ADHD bij volwassenen en het ontwerp van nieuwe hersentechnologie dienen als centrale voorbeelden in een pleidooi voor het behoud van variatie in typen wetenschap, omwille van het behoud van variatie in typen mensen', schrijft de uitgever van 'Betere mensen'. Een begin van een bredere wetenschap, en een bredere kijk op mensen wellicht?
----
Op donderdag 19 september staat de auteur van dit boek, Trudy Dehue, op het podium van de Nivoz Onderwijsavond, met een lezing getiteld "Stoornissen die 'toeslaan'". De lezing is met name interessant voor zorgcoördinatoren, intern begeleiders, onderzoekers en iedereen die zich anderszins bezighoudt met stoornissen. Er zijn nog kaarten te krijgen via onze website.

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief