Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Onderwijs, vermogen van morgen in De Balie: achtergronden, kaders en toekomstperspectief?

31 oktober 2013

In De Balie in Amsterdam vond op 19 september jl. een gespreksavond plaats over de toekomst van het onderwijs: Onderwijs, Vermogen van Morgen. Voor de bezoekers van het debat én voor de mensen die deze avond op video (zie link) hebben gezien of gaan zien, schetst Gijs Verbeek een kader van belangrijke achtergronden. Daarmee krijgt de gevoerde dialoog mogelijk meer betekenis. De avond was bedoeld als een eerste verkenning en als mogelijke aanzet tot meer activiteiten en (fundamenteel) debat. Om deze beweging te faciliteren roept het NIVOZ een forum in het leven, dat zowel inhoud biedt als ook verbinding tot stand brengt (online en offline) voor een gesprek over goed onderwijs en de consequenties voor de praktijk. Lees en kijk verder.

forumHoewel het NIVOZ-forum officieel in januari 2014 van start gaat, is deze bijdrage van Gijs Verbeek een voorproef op de functie en mogelijke invulling. Dit gebeurt niet met een verslaglegging van de gespreksavond in De Balie, maar door het bieden van achtergronden van besproken thema’s. Zo kan iedereen zich nader informeren en verder oriënteren. We denken op die manier meer mensen deelgenoot te kunnen maken van het fundamentele gesprek en het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. De organiserende partners - Iona Stichting, De Balie en NIVOZ - en alle betrokkenen doen dan ook een beroep op een ieder die zich daartoe aangesproken voelt om dit gesprek te overdenken, om te kijken naar implicaties die daaruit volgen voor de eigen praktijk, en vooral om het gesprek (met ons en in de eigen praktijk) voort te zetten.

Achtereenvolgens worden in deze bijdrage besproken:

1. De vier professoren - Gert Biesta, Roger Standaert, Jan Antonie Bruijn en Luc Stevens - en hun belangrijkste bijdragen in relatie tot het centrale thema, aangevuld met de dertien leden uit de tweede kring.

2. De achtergronden van de gesignaleerde 'gijzeling' van het onderwijs(debat) en kernpublicaties die hierin onderscheiden kunnen worden.

3. De achtergronden en verwijzingen naar belangrijke thema’s, onderzoeken of good practices die de revue passeerden.

stevens

 

In deze eerste forum-bijdrage wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wat houdt de ‘gijzeling’ van het onderwijs(debat) in?

  • Welke achtergronden geven zicht op waarom we dit een ‘gijzeling’ kunnen noemen?

  • Welke good practices zijn er al waarmee we direct en concreet iets kunnen in onze eigen praktijk? Of waar we ons bij kunnen aansluiten?


Deze forum-bijdrage roept ook vragen op:

  • In hoeverre merk ik iets van de hier geschetste gijzeling in de onderwijspraktijk vanuit mijn (professionele) perspectief?

  • Hoe ervaren andere betrokkenen uit deze praktijk dit? En welke vragen levert dat op?

  • Welke betekenis(sen) heeft dit voor jou, als onderwijsprofessional? Op dit moment, en in de toekomst?LEES VERDER ---> Achtergronden bij debat De Balie (19-9-2013) - Onderwijs- Vermogen van Morgen


Gijs Verbeek, MSc is - net als dr. Hartger Wassink - vanaf het nieuwe schooljaar verbonden aan het onderzoeksforum van het NIVOZ, dat begin 2014 - zowel online als offline -  het fundamentele gesprek gaat faciliteren over goed onderwijs. Daartoe zullen praktijkmensen en onderwijsbetrokkenen i.s.m. wetenschappers op specifieke onderzoeksthema's  elkaar ontmoeten, zal er nationaal en internationaal onderzoek van duiding worden voorzien en in pedagogisch perspectief worden geplaatst.

downloadDaarnaast houdt Gijs Verbeek zich buiten het NIVOZ bezig met leerlingparticipatie en onderzoek met en door leerlingen (Verbeek & Ponte, 2014). Gijs is opgeleid als tweedegraads biologie-docent en onderwijskundige.

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief