Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Michiel (15): 'Niet de komende toetsweek heeft prioriteit. Wel leren hoe te leven'

19 mei 2021

Waarom moet ik naar school? Ik heb hier nooit zo bij stilgestaan, maar sinds de coronacrisis er is vraag ik het me wel af. Wat leer ik daar eigenlijk? En wat moet ik met die kennis? Michiel Dam (15) zit op 4 VWO en inmiddels twee maanden thuis 'weg te kwijnen op zijn kamer'. Hij vraagt zich af of de focus in het onderwijs niet ergens anders hoort te liggen dan via het beeldscherm uitleg  over chromosomen in zijn hersenen te duwen. 'Zou school mij niet moeten leren te leven?'

Waarom moet ik naar school? Ik heb hier nooit zo bij stilgestaan, maar sinds de coronacrisis er is vraag ik het me af. Wat leer ik daar eigenlijk? En wat moet ik met die kennis? Het doel van onderwijs is kinderen voorbereiden op hun toekomst. Dit zou dus betekenen dat de toekomst van mij en alle andere kinderen afhankelijk is van of we wel of niet weten wat het verschil is tussen een proton en elektron. Of we kunnen vertellen welk signaalwoord wordt gebruikt in regel 15. Of we onthouden dat gewicht een kracht is. 

Al twee maanden zit ik thuis in m’n kamer weg te kwijnen, terwijl docenten hun best doen om hun kennis door het beeldscherm heen mijn hersenen in te duwen, zodat ik het daar kan bewaren tot de proefwerkweek voorbij is. Als die toekomst waarop ik word voorbereid nu het eerstvolgende SO is, zou de focus in het onderwijs dan niet ergens anders moeten liggen? Zou school me niet moeten leren te leven?

Iedereen in Nederland moet uiteindelijk meedraaien in deze maatschappij, en school zou je daarvoor de middelen moeten geven. Zo voelt het voor mij echter niet. Er wordt gezorgd dat het curriculum wordt behandeld, maar daarbij stopt het dan ook wel. Er worden bar weinig gesprekken gevoerd met de klas over belangrijke onderwerpen die spelen in de wereld, want er is nog teveel stof om te behandelen. Zelfs bij maatschappijleer, waarvan de naam je zou doen denken dat er gesprekken en meningen aan bod komen, moet snel door alle punten worden gegaan. Ander is de stof voor het SE niet op tijd behandeld. De focus ligt nu niet op de goede plek. Het huidige curriculum moet worden veranderd en met het nieuwe moet het roer dan ook om. Besteed minder aandacht aan feiten, termen en begrippen leren en meer aan de meningen van leerlingen, discussies en maatschappelijke vraagstukken. Geen boeken meer lezen omdat het van school moet, maar omdat het onderwerp je aanspreekt. Niet alleen een SE over het totalitaire regime van Hitler, maar ook juist gesprekken voeren over welke gevaren er tegenwoordig spelen.

School blijft doorgaan over chromosomen terwijl m'n klasgenoten in onzekerheid zitten

Vele jongeren zitten tegen een burn-out aan en worden genekt door de coronacrisis, maar school blijft doorgaan met ons onderwijzen over chromosomen en rechthoekige driehoeken. Ik merk aan mijn klasgenoten dat ze onzeker zijn over blijven zitten, wat volgens onze minister waarschijnlijk gaat gebeuren, en dat ze niet het gevoel hebben dat er veel begrip wordt getoond voor hun situatie. We zitten maanden thuis terwijl we lezen over een verloren generatie en over leerachterstanden. Terwijl we er veel meer aan hebben als er nu aandacht wordt besteed aan de achterstand in onze ontwikkeling in plaats van aan de aankomende toetsweek. Leer ons met alle teleurstellingen om te kunnen gaan. Help ons om sociale contacten in stand te houden. Zorg ervoor dat we ook wat leuke dingen te doen hebben in deze vervelende tijd. Leer ons te zorgen voor de kwetsbare mensen om ons heen, en bereid ons voor op een belangrijke taak in de samenleving. Wij zijn de toekomstige generatie die de leiding heeft bij een volgende crisis.

Wij zijn de toekomstige generatie die de leiding heeft bij een volgende crisis

De focus in het onderwijs ligt dus op de verkeerde plek, en door corona is dat duidelijker dan ooit. De aankomende toetsweek zou nu niet de prioriteit moeten zijn, want al die stof kan later ook worden geleerd. Wat wel prioriteit heeft, is leren hoe te leven.

Michiel Dam zit in 4VWO. Hij speelt gitaar en zeilt in het NTT - het Nationale Training Team.

Reacties

5
Login of vul uw e-mailadres in.


Cvdpas
3 jaar en 0 maanden geleden

Goed stuk! Je ouders spelen uiteraard de hoofdrol in jouw opvoeding. Zoals jij je wens beschrijft, zo was het in mijn begintijd als docent, waarbij kennis doorgeven en denkvermogen trainen niet verloren ging.

Jij komt er wel, want je gebruikt je kritische geest én doet er wat mee.

Met vriendelijke groet, Lia

Login of vul uw e-mailadres in.


M. Dings
3 jaar en 0 maanden geleden

Michiel wat heb je dit treffend verwoord. Je raakt de kern van wat ons onderwijs is verworden en waartoe het zou moeten zijn. Helaas zijn plaquette management en concurrentie denken de leidende principes voor ‘profilering’ geworden met de inzet van maatschappelijke middelen die ten dienste van de vorming van onze Ieerlingen, onze maatschappelijke opdracht zouden moeten worden ingezet. In Kerkrade loopt daarom het intitiatief voor het opstarten van een nieuwe openbare VO-school: Het Martin Buber, een school waar je beleeft wat je leert, leert te leven en leert te leren voor het leven. Een initiatief vanuit de hele Gemeenschap waarin het Gemeentebestuur de verantwoordelijkheid neemt. Dus echt samen werken aan een gezonde leefomgeving en toekomst. Kom op onderwijsminnend Nederland, laten we de moed tonen om terug te gaan naar de kern van het onderwijs en te vertrouwen op het lerend vermogen en van onze jongeren en te appelleren aan het vakmanschap van docenten. #Buurtonderwijs.

Login of vul uw e-mailadres in.


M. Janzen
3 jaar en 0 maanden geleden

Goed verhaal Michel! Men mag niet spreken van een verloren generatie. Dat is beledigend, kwetsend en totaal niet waar! Jullie zijn de toekomstmakers, de bouwers, de verbinders en jullie zijn juist die generatie die het roer moet omgooien, zelf met grote veranderingen te maken zult krijgen en die zelf ook grote veranderen kunnen en zullen realiseren. En daar zal het onderwijs jullie in moeten meenemen, begeleiden en opleiden.Blijf je mening roepen Michel en neem anderen mee! De wereld heeft andere denkers nodig! Daarbij hoeft oude kennis niet te verdwijnen. Ook in de nieuwe maatschappij en wereld zullen we kennis van vroeger nodig hebben, maar die moet op een andere manier geleerd en gebruikt worden. De kennis van mensen in de geschiedenis zijn b.v. cruciaal in toekomstpolitiek. En wiskunde en natuurkunde zijn onmisbaar in het begrijpen van de ingewikkelde natuur om ons heen en leren ons meer respect te hebben voor het wonder 'de aarde' waarop wij leven. Succes! Marieke

Login of vul uw e-mailadres in.


Jeannette Kraij
3 jaar en 0 maanden geleden

Michiel, wat heb je dat prachtig geschreven en verwoord en ik ben het helemaal met je eens! Mooi dat je durft op te staan, ik hoop dat andere leerlingen jouw voorbeeld gaan volgen en zich ook uit durven en willen spreken. Dan kan er misschien pas echt iets veranderen. De kracht van samen!

Login of vul uw e-mailadres in.


Arie de Bruin
3 jaar en 0 maanden geleden

Beste Michiel, jouw blog is mij uit het hart gegrepen. Janusz Korczak, een beroemde Joods-Poolse pedagoog schreef dit al meer dan honderd jaar geleden: “Over de overbelasting van leerlingen worden in Europa hele bibliotheken vol geschreven; terwijl dit lastige probleem eenvoudig en snel opgelost kan worden, als we het principe hanteren, dat de taak van de school niet ‘het weten’ is, maar de ontwikkeling van het kind; niet het volproppen van de hoofden met onnodige ballast, maar hen voorbereiden op het leven.” (UIT: J. Korczak, Die gegenwärtige Schule, 1905)
.... en nu is het nog steeds zo!

Login of vul uw e-mailadres in.


Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief