Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Hoogleraar Arjen Wals nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NIVOZ

5 maart 2019

Arjen Wals zal per 1 april a.s. de Raad van Toezicht voorzitten van stichting NIVOZ. Hij volgt Edith Hooge op, die vanwege haar voorzitterschap bij de Onderwijsraad deze functie moest beëindigen. Prof. dr. ir. Wals (1964) is hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-Ecologische Duurzaamheid aan Wageningen University & Research en bekleedt daar ook de UNESCO Chair. Hij beschouwt duurzaamheid als een katalysator van onderwijsvernieuwing.

Stichting NIVOZ sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. NIVOZ-directeur Gabrielle Taus is zeer blij met Arjen Wals als voorzitter van de RvT. ’Hij heeft goed zicht op de pedagogiek, het belang ervan en de unieke onafhankelijke positie van NIVOZ . Zijn uitgebreide (inter)nationale onderzoekservaring en netwerk zullen van waarde zijn bij de onderwerpen en vraagstukken die besproken worden in de Raad van Toezicht.’ In de Raad van Toezicht zitten ook Anita Bruin-Raven (docent Persoonlijke Vorming op het Edith Stein College in Den Haag) en Mathijs Bierman (directeur Nederland bij de Triodos Bank te Zeist).

Wals is bekend met het werk van NIVOZ, voor wie hij eerder al twee keer het podium betrad op een Onderwijsavond. Bij het symposium Unfolding Human Potential (februari 2017) bracht hij zijn expertise en ervaring als onderzoeker in, in april 2018 was hij hoofdspreker bij een NIVOZ-onderwijsavond, waarin het begrip ‘volwassenheid’ vanuit het perspectief van het (duurzame) curriculum werd verkend.

Wals’  expertise ligt op het ontwerpen, monitoren en evalueren van leerprocessen en leeromgevingen die burgers – van jong tot oud – actief kunnen betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken rondom bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, afval, voedselzekerheid en energie. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich ook op duurzaamheidscompetenties zoals systeemdenken, het omgaan met verwarring en onzekerheid, het benutten van diversiteit, het kunnen inbeelden van alternatieve toekomstrichtingen en het overbruggen van de kloof tussen denken en doen.

Wals heeft zin in zijn toezichthoudende rol bij NIVOZ. ‘NIVOZ is het kloppend pedagogische hart van Nederland en vertegenwoordigt een belangrijk (tegen)geluid in een wereld waarin onderwijs steeds meer vanuit louter economisch perspectief wordt beschouwd. Ik verheug mij erop vanuit deze rol NIVOZ te steunen bij het versterken van onderwijs dat vertrekt vanuit de mens, leefwereld en leefomgeving.’

Wals is naast hoogleraar aan Wageningen University & Research bestuurslid bij de Stichting Natuurwijs, ambassadeur van Earth Charter Nederland, lid van Raad van Advies voor de Stichting Klimaatgesprekken en van de Denktank van De Bildung Academie

Wals’ voorganger Edith Hooge is per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de Onderwijsraad. Hooge was vanaf juli 2016 verbonden aan stichting NIVOZ, aanvankelijk als voorzitter van het bestuur, en sinds de wijziging in de governance van NIVOZ in juli 2018 als voorzitter van de Raad van Toezicht.

 

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot stichting NIVOZ, directeur Gabrielle Taus: 0343-556750.

 

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief