Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Hoe een nieuwsbrief de band tussen ouders en school kan versterken

7 januari 2019

Al sinds de oprichting van Mission Hill in september 1997 schrijft de schoolleider wekelijks een nieuwsbrief voor de ouders. Dat doen wel meer scholen natuurlijk, maar deze nieuwsbrieven zijn anders dan andere. Je kunt er in dit artikel een kijkje in nemen en ze downloaden ter inspiratie.

Leerlingen van Mission Hill komen uit gezinnen met vooral lage inkomens en veelal grote sociale problemen. Hun ouders hebben door hun levenservaring weinig vertrouwen in zichzelf en in anderen en onderhouden amper sociale contacten. Opvallend is dat deze wijkbewoners zeggen dat de community sterker is geworden door de school en de school zegt dat ze beter is geworden door de community waarin ze staat. De school is diep geworteld in deze community en de ouders zijn oprechte partners van de school. De vertrouwensbasis is groot, waarbij respect over en weer en oog voor de behoeften van de kinderen en hun ouders de pijlers zijn. Dat wordt weerspiegeld in de missie en visie van de school:

‘The task of public education is to help parents raise youngsters who will maintain and nurture the best habits of a democratic society be smart, caring, strong, resilient, imaginative and thoughtful. It aims at producing youngsters who can live productive, socially useful and personally satisfying lives, while also respecting the rights of all others. The school, as we see it, will help strengthen our commitment to diversity, equity and mutual respect’. (lees hier de gehele tekst)

De diepe verbondenheid tussen school en community is merkbaar als er over de thema’s waarover het gaat in de school wordt gesproken. Er zijn altijd opdrachten bij waar de community iets aan heeft en er wordt ‘stage’ gelopen in de wijk. Bij de ‘graduation’ van de kinderen zijn vertegenwoordigers uit de community aanwezig.

Family meetings
Eén van de manieren voor leraren om thuis te raken in wat er in het gezin en in de community leeft, is het kind samen met zijn gezin elk jaar uit te nodigen op school. In die ontmoeting van ruim een uur leidt het kind zijn ouders/verzorgers en broers/zussen rond in zijn school, in zijn groep en door zijn portfolio. Na afloop weet de leraar meer over het kind, zijn achtergronden, gezin en leef- en leeromstandigheden thuis.

Ook worden zogenoemde luisteravonden georganiseerd, waarop zowel ouders als het kind samen zijn. De leraar stelt vragen aan het kind over zijn ambities, waar hij goed in is en wat hij het liefste doet. Het kind geeft antwoord, terwijl ouders en leraar luisteren. Deze family meetings leveren ouders en leraren waardevolle én gedeelde kennis op over het kind.

De school sluit elk project uitgebreid af en ook hier wordt een ontmoetingsmoment met de ouders voor gecreëerd. Dat kan met een ontbijt zijn, maar worden avondmaaltijden georganiseerd. De school is ingericht met de werkjes, foto’s, en materialen van de kinderen.

De band tussen ouders en school is hecht
Elk kind houdt een dagboek in de school bij, waarin ook de leraar ieder jaar een verslag van minstens anderhalve pagina in schrijft en dat het kind zelf bij zich houdt in de tijd dat hij op Mission Hill is. Samen met zijn portfolio wordt dit regelmatig mee naar huis genomen en schrijven ook de ouders/verzorgers over de ontwikkelingen, wetenswaardigheden en de actuele situatie thuis daarin. Als het kind de school verlaat, wordt van het portfolio vaak een boek samengesteld met daarin teksten uit het dagboek.

School is een culturele en intellectuele gemeenschap
Zoals gezegd wordt elke vrijdag een nieuwsbrief verstuurd. De laatste jaren gebeurt dat uiteraard digitaal. Zowel de lay-out als de inhoud zijn echter nauwelijks veranderd. Zij herinneren elke keer weer aan de belangrijke samenwerking die er moet zijn tussen leraren en ouders, die proberen hun kind op weg naar volwassenheid te helpen. Maar ook getuigen deze brieven van het idee dat school een culturele en intellectuele gemeenschap is, die voor kinderen als een stevige basis en een goed voorbeeld kan voelen, evenals voor hun ouders en leraren. De teksten illustreren de brede diversiteit aan ideeën die ontstaan in een school die groeit door eigen initiatieven en de gemeenschap waarin ze staat.  Nieuwsbrieven gaan over democratie en gedrag, cultuur en individualisme, assessments en vooruitgang, dagelijkse praktijk en politiek. Aan de basis van deze brieven ligt de missie van de school: ‘The task of public education is to help parents raise youngsters who will maintain and nurture the best habits of a democratic society’.

Nieuwsbrieven over school en wereld
Hieronder vind je een aantal van de meest recente nieuwbrieven. Thema’s zijn o.a. het schoolklimaat en de Nederlandse en Japanse bezoekers in oktober en november. Daarnaast staat schoolleider Ayla Gavins in één van de brieven stil bij de aanslag op de synagoge in Pittsburgh. In een andere brief legt ze uit hoe de verkiezingen in de school gaan verlopen, over -teacher leadership- in deze democratische school. De leerlingen komen in elke nieuwsbrief uitgebreid aan het woord en vertellen over hun project of over een excursie en delen daarover foto’s en/of hun werk.

Wil je meer weten over Mission Hill?

  • Bekijk dan de film -A Year Long at Mission Hill-
  • De nieuwsbrieven die door de jaren heen zijn verstuurd door Deborah Meier zijn verzameld in het boek - Keeping School -. Daarin zijn ook een aantal brieven opgenomen door de oprichter van The Essential Schools, Ted Seizer, opgenomen.
  • In het boek The Essential Schools, geschreven door Rikie van Blijswijk, lees je meer informatie over Mission Hill.

Nieuwsbrieven downloaden
26 oktober 2018: uitslagen enquête schoolklimaat
2 november 2018: aanslag Pittsburgh, hoe beschermen we samen onze kinderen?
9 november 2018: internationaal bezoek
 

 

The Essential Schools

Mission Hill School in Boston is één van de bijna 1500 Essential Schools in de Verenigde Staten. Deze scholen zijn verbonden door The Ten Common Principles, geformuleerd in het begin van de jaren ’80 door Ted Seizer:

Learning to use one’s mind well
Less is more, depth over coverage
Goals apply to all students
Personalization
Student-as-worker, teacher-as-coach
Demonstration of mastery
A tone of decency and trust
Commitment to the entire school
Resources dedicated to teaching and learning
Democracy and equity

Verbondenheid met jezelf, de ander en de wereld
Hoewel in de scholen de uitwerking van deze uitgangspunten kunnen verschillen vanwege de plek waar de scholen staan, zijn er vooral overeenkomsten tussen The Essential Schools. De leraren maken werk van diep leren en de ‘big issues’ van deze wereld ( armoede, immigratie en de opwarming van de aarde ) zijn leidraad voor de thema’s voor de lessen. Met actuele projecten en thema’s leren leerlingen te leren, kritisch na te denken en samen tot oplossingen te komen. Deze autonome leraren ontwerpen zelf hun curriculum.

Hun onderwijs is waarden gestuurd waarin verbondenheid met jezelf en de ander voorop staan. De scholen zijn geworteld in de gemeenschap waar ze staan.

De leerlingen leren zichzelf kennen en de verbinding met de wereld aan te gaan. Ook leerlingen leren hoe je je als goed burger in een democratie beweegt en hoe je deze verder kunt evolueren.

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief