Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Marja Klaver

Psycholoog/andragoog Marja Klaver heeft ruim 25 jaar ervaring in het initiëren en begeleiden van veranderings- en leerprocessen op zowel individueel, team als organisatie niveau.

Marja Klaver adviseert directeuren van basisscholen om de professionaliteit in de school te versterken. Ook traint en coacht zij leraren. Het resultaat? Teams die taakgericht samenwerken, professionals die lekker in hun onderwijsvel zitten en goed onderwijs aan kinderen geven. Dit is zichtbaar in de school, in het team, in de klas en voor de ouders.

In de afgelopen 12 jaar heb ik aan 80 schoolteams, waarvan 95 % in het basisonderwijs, trainingen gegeven in communicatie met ouders. Vaak kwamen moeilijke situaties ter tafel, waarbij de relatie tussen leraar en ouder gespannen was. Ik heb tijdens deze trainingen allerlei ontdekkingen gedaan. Ik zag onmacht en spanning bij leraren, wanneer ouders teveel van hen vroegen of hun verdriet of boosheid uitten. Ik zag hoe goed leraren het willen doen. Ik zag hoe belangrijk collegiale ondersteuning is en hoeveel teamleden van elkaar kunnen leren wanneer zij hun ervaringen delen. Ik zag hoe toevallig de relaties met ouders zich ontwikkelden; meestal goed, maar soms ook niet. En hoeveel spanning dat laatste gaf. En tot slot: het verraste me steeds weer welke grote stappen voorwaarts teamleden zetten door moeilijke gesprekken tot een goed einde te brengen. En door de relaties en gesprekken met ouders bewust aan te gaan en te onderhouden.
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief