Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Lisette Bastiaansen

Pedagoog, onderzoeker, schrijver en toezichthouder

Dr. Lisette Bastiaansen doet onderzoek naar ‘de pedagogiek’ in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ en ‘relationeel werken’ in onderwijs. Januari 2022 verscheen haar proefschrift 'Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding'.  Centrale vraag van het onderzoek was: Wat is de pedagogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ in onderwijs? Daarnaast is Lisette onderzoeksbegeleider verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en is ze als onderzoeker en expert betrokken bij het practoraat relationeel werken van het Summa College in Eindhoven. Ook is ze toezichthouder onderwijskwaliteit bij Stichting Sophiascholen en is ze bestuurslid bij het Relation Centered Education Network, een wereldwijd netwerk voor onderzoekers en beleidsmakers die ‘de relatie’ als spil van onderwijs zien. Daarnaast inspireert ze onderwijsinstellingen bij vragen rondom hun pedagogische opdracht. 

Binnen het onderwijsproces speelt 'de pedagogische relatie' tussen leraar en leerling een cruciale rol. Vragen met betrekking tot een (eventuele) herinrichting van het onderwijs leiden derhalve ook tot vragen hoe om te gaan met de plek die die interpersoonlijke relatie tussen leraar en leerling – en de daarbij behorende ‘aandachtige betrokkenheid’ – binnen het onderwijs al dan niet zou moeten en/of kunnen krijgen. Temeer daar vrije ruimte voor leraren om aandachtig op/bij hun leerlingen betrokken te zijn in het huidige tijdsgewricht sowieso onder druk lijkt te staan. Beschikbare tijd wordt (vaak) opgeslorpt door beheersmatige en op voortgang en prestatie gerichte activiteiten. En dat terwijl juist ‘aandachtige betrokkenheid’ tussen leraar en leerling vanuit diverse perspectieven van groot belang is. In haar promotieonderzoek heeft Lisette Bastiaansen boven water proberen te krijgen wat ten aanzien van ‘aandachtige betrokkenheid’ van waarde is of zou kunnen zijn, en wat leraren daar zelf in van waarde vinden.

Op de NIVOZ-website staan en komen een aantal publicaties die voortkomen uit dit onderzoek. 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief