Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Eveline Oostdijk

voormalig wetenschappelijk medewerker NIVOZ

Eveline Oostdijk was tussen 2019 en zomer 2023 werkzaam bij NIVOZ en met name aangesloten bij de NIVOZ-pijler Onderzoek & Ontwikkeling. In november 2022 verdedigde Eveline aan de UvH haar proefschrift over humanistische vorming in het openbaar basisonderwijs. De titel luidt: Leren zelf denken en samen leven: humanistisch vormingsonderwijs op de openbare basisschool.

Zolang ze zich kan herinneren, heeft Eveline een passie voor onderwijs. Als kind speelde ze schooltje met iedereen die maar wilde en altijd was ze de juf. Een toekomst als lerares lag voor de hand. Toch maakte ze een andere keuze na de middelbare school en besloot dat ze Frans wilde leren in Parijs. Ze werkte een jaar als au pair en tijdens die periode werd haar wereld letterlijk vergroot.

Bij thuiskomst schreef ze zich in aan de Universiteit voor Humanistiek. Deze studie leek haar geschikt omdat ze daarin haar – in Parijs opgedane- interesse voor levensbeschouwelijke- en maatschappelijke vraagstukken kon combineren met haar affiniteit met onderwijs. Dit bleek ook zo te zijn. Tijdens de studie Humanistiek specialiseerde ze zich in de vakgebieden filosofie, levensbeschouwing en educatie. Ze behaalde haar eerstegraadslesbevoegdheid HVO en Levensbeschouwing (2007) en een aantekening om humanistisch vormingsonderwijs in het basisonderwijs te verzorgen (2008). In 2010 studeerde ze af op een filosofisch onderzoek naar het begrip zingeving.

Na haar afstuderen kon ze haar interesse voor levensbeschouwing en filosofie en haar passie voor onderwijs samenbrengen en verder ontwikkelen in haar werk als onderwijskundig medewerker bij Stichting HVO. In deze functie hield zij zich met name bezig met het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleidingen HVO en Levensbeschouwing voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Ook gaf ze in die periode een jaar humanistisch vormingsonderwijs op een basisschool in Utrecht.

Een rode draad in haar werk en leven wordt gevormd door haar drijfveer mensen met elkaar te verbinden, te zoeken naar gedeelde waarden en nieuwe vormen van gemeenschap te creëren, met name op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Expertise:

  • Levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming
  • Praktijkgericht onderzoek
  • Normatieve professionalisering van leraren

 

Publicaties:

  • De Groot, I., Wijnen, L., & Oostdijk, E. (2018) Een meerstemmig verhaal. Over de plek van humanistisch vormingsonderwijs en burgerschapsvorming in het openbaar basisonderwijs. Narthex, 18, 64-71
  • Oostdijk, E., Van Meenen, M., Strijbis, J., De Rooy, H., Den Hollander, I., Boei. F., & Willemse, T. M. (2018) Belemmert onderzoek doen de ontwikkeling van een onderzoekende houding? – Beelden van lerarenopleiders over het stimuleren van een onderzoekende houding bij aanstaande leraren. Tijdschrift voor lerarenopleiders 39 (3) 23-34
  • Oostdijk, E., Leeman, Y., & Veugelers, W. (2016). Tussen autonomie en sociale ontwikkeling: Docenten over doelen, inhoud en werkvormen binnen het vak humanistisch vormingsonderwijs. Narthex, 16, 52-59
  • Veugelers, W., & Oostdijk, E. (2013). Humanistische levensbeschouwelijke vorming: Levensbeschouwelijke vorming in het Nederlandse openbaar onderwijs, in het bijzonder HVO. Pedagogiek, 33, 136-153 
  • Oostdijk, E., & Ten Kate, L. (2010). Waar is de samenleving? Denken over inter-esse met Schinkel en Nancy. Tijdschrift voor Humanistiek, 11, 69-74
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief