Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Rob van der Poel

communicatie NIVOZ, podcastmaker, kunst en spel

Rob van der Poel werkt vanaf 2011 bij stichting NIVOZ. Hij verricht werkzaamheden op het gebied van communicatie en publicaties en is recent ook het NIVOZ-podcastkanaal gestart. Rob richt zijn aandacht (en eigen onderzoek) bij voorkeur op mensen, praktijk en bronnen waarin de kunsten zijn geïntegreerd in het alledaagse handelen, dus ook in onderwijs. Muzisch onderzoek, spel en embodiement zijn pijlers waarop hij zijn leven ontwikkelt en vorm geeft. Hij is initiator van en facilitator en deelmemer aan de Werkplaats Pedagogische Opgave, o.a. met collega Martijn Galjé. Een half jaar is er een reizend onderwijsgezelschap, waarin er (onlne) aan en in elkaars pedagogische vraagstukken wordt gewerkt.

Tussen april en november 2020 was hij bestuurder bij het Centrum Kinderfilosofie Nederland en heeft hij met name gewerkt aan de condities voor een online gemeenschap.

Rob heeft een onderwijsachtergrond als leraar lichamelijke opvoeding en veel ervaring als redacteur, eindredacteur en bladenmaker en eerder betrokken bij projecten met sociaal-maatschappelijke betekenis. Een van de essenties van Rob ligt in het mobiliseren en verenigen of samenbrengen van mensen rondom verbindende thema’s, missies of doelstellingen. ‘Raakvlak – voor verbindend ondernemen’, een werkverband voor communicatie en organisatie, heeft hij in 2007 vanuit die basis opgericht. Zijn betrokkenheid, dienstbaarheid en mensgerichtheid vertaalt zich in een relatiegerichte aanpak, waarbij community en gemeenschapsdenken centraal staat. Vanuit het platform 'hetkind' was hij vanaf het voorjaar 2011 bezig om onderwijsmensen te informeren, te inspireren, te legitimeren en vooral te verbinden.

Rob's loopbaan begon 35 jaar terug, toen hij was afgestudeerd aan de ALO, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid werkte hij op een groot aantal scholen. Daarop volgde een heel lange periode – bijna 20 jaar - in de dagbladjournalistiek waarin hij zich in vele rollen met succes manifesteerde. Vanaf het jaar 2000 kreeg zijn eigen persoonlijke ontwikkeling aandacht. Via korte en lange cursussen kwam de mens op de voorgrond, ook in de zakelijke/werkcontext.

Rob opereerde aan de basis (als  initiator, samensteller, redacteur en projectcoordinator) van een groot aantal publicaties, projecten en boeken bij NIVOZ.  Door zijn stevige en brede  ervaring kan Rob met deadlines en een grote verscheidenheid aan onderwerpen/mensen prima uit de voeten. Zijn bijdrage zie je vooral terug in communicatie en organisatie, in community-building rondom het NIVOZ, maar ook in innovatie, kennisontwikkeling en in begeleiding.

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief