Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Rob Kickert

NVOZ-onderzoek & ontwikkeling, docent EMPO

Rob Kickert is psycholoog, maar voelt zich inmiddels -  vanuit zijn promotieonderzoek - meer een onderwijswetenschapper en vanuit zijn gedrag en huidige interesses steeds nadrukkelijker een pedagoog. Hij is verbonden aan NIVOZ en EMPO, de Educatieve Master Primair Onderwijs (i.s.m. met de Erasmus Universiteit) in Rotterdam. Hij werkte mee aan het opzetten van de EMPO door het toetsbeleid en de onderzoeksvakken vorm te geven. Rob is er nu universitair docent.

In zijn eigen woorden:
De beweging richting de pedagogiek kreeg vorm binnen mijn promotieonderzoek rondom het onderwerp toetsing in het hoger onderwijs. Hoewel ik daaraan begon als behouden voorstander van het stellen van hoge eisen, werd ik me steeds bewuster van de schadelijke gevolgen van alles wat de toetsen níét meten. Zo heeft de relatie tussen toetsing en motivatie me langzaam doch doortastend gegrepen en hoop ik nu een bescheiden bijdrage te leveren aan toetsing vanuit vertrouwen, persoonlijke interesse en deskundige subjectieve oordelen, in plaats van wantrouwen, controle en objectiviteit. Kortom, om pedagogisch te toetsen, in plaats van psychometrisch. Laat het me vooral weten als je hier eens een gesprek over wilt voeren, want ik leer het liefst in sociale interactie.

Geheel in lijn met deze sociale oriëntatie, houd ik mij binnen NIVOZ vooral bezig met het Programma Grootstedelijke Pedagogiek. Hierin willen we middels leerkringen van mensen die betrokken zijn bij de Rotterdamse lerarenopleidingen samen onderzoeken wat de grote stad vraagt van het pedagogisch handelen van leraren, bepalen wat daarom de lerarenopleiders te doen staat en daar dan mee aan de slag in de opleidingen.

 

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief