Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Nickel van der Vorm

leidinggevende EMPO, maatschappelijk perspectief, netwerken NIVOZ

Nickel van der Vorm was tot 2015 algemeen directeur van NIVOZ, inmiddels richt hij zich op de maatschappelijke inbedding van het werk van NIVOZ en de contacten en netwerken die daarin van belang zijn. Nickel maakt deel uit van het NIVOZ-sprekersbureau en is als zodanig te boeken. Hieronder lees je een profieltekst van zijn hand en een aantal blogs en artikelen.

Nickel is geïnteresseerd in de balans tussen de ontplooiing van individueel talent en groepsdynamiek. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook als zeezeiler en eerder als begeleider van jeugdkampen, ontdekte hij hoe een beperkte groep mensen bijna onvoorstelbare doelen kan verwezenlijken als de dynamiek goed is.

Mooie voorbeelden daarvan zijn de bloei van Florence in de Renaissance of een perfecte race van een team roeiers in de acht. Ook in de klas kan het geheel meer zijn dan de som der delen – op groepsniveau en op individueel niveau. Maar dan moet een docent durven vertrouwen op zijn of haar leerlingen en voorwaarden scheppen voor de ontplooiing van hun individuele talenten. Daar moet het in het onderwijs om gaan.

Nickels ervaringen als ondernemer hebben hem ervan overtuigd dat het te gemakkelijk en zelfs gevaarlijk is om economische groei als de enige maatstaf voor welvaart te beschouwen. Vroeg in zijn carrière kwam hij in aanraking met de wereld van het ondernemen en raakte verslingerd aan het gepassioneerde entrepreneurship van jonge, innovatieve en vaak multiculturele bedrijven. Na zijn MBA richtte hij samen met twee partners DMDsecure op, dat in vijf jaar uitgroeide tot een toonaangevend softwarebedrijf op het gebied van Digital Rights Management.

Hij staat een vorm van sociaal-maatschappelijk ondernemen voor, waarbij er meer erkenning is voor de verbintenissen die er bestaan tussen het bedrijfsleven, verenigingen, overheden en scholen. Een bedrijf kan niet anders dan zichzelf zien als onderdeel van de samenleving als geheel.

Als vader van een groot gezin is Nickel ervan overtuigd dat wij als gehele samenleving de zorg dragen voor de opvoeding en opleiding van onze kinderen.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief