Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Kim Vlemmings

leraar po

Na zo’n 12 jaar gewerkt te hebben buiten het onderwijs, werk ik sinds 2008 op basisschool De Goede Herder in Helmond. Mijn kinderen gingen daar naar school gingen en het begon weer te kriebelen. Na invalwerk in verschillende groepen in de eerste jaren ben ik inmiddels alweer 11 jaar leerkracht in de onderbouw. Eerste zo’n 10 jaar in groep 3 en sinds dit schooljaar in groep 4. Daarnaast ben ik op dinsdag ambulant en werk in in de groepen 2, 3, 5, 6 en 8. Ik ben ontzettend dankbaar dat de toenmalige directeur mij de kans heeft geboden om terug te keren naar het mooiste vak van de wereld, dat van leerkracht.

Ik haal ontzettend veel energie en voldoening uit het werken met ‘mijn kindjes’, zoals ik ze altijd noem. Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat in mijn groep vind ik een belangrijke voorwaarde om kinderen tot ontwikkeling te kunnen laten komen. Wanneer kinderen zich veilig, gehoord en gezien voelen, kan ontwikkeling op allerlei gebieden plaatsvinden. 

Ik doe mijn best om zoveel mogelijk elk kind te zien, de relatie te leggen. Ik wil de kinderen het gevoel geven dat we samen een groep vormen, waarin we samen verantwoordelijkheid dragen voor allerlei zaken. Ik wil dat ze zich vrij voelen om dingen met me te delen en met ideeën te komen. 

In 2015 hebben we met ons team het traject Pedagogische Tact gevolgd. Tot op de dag van vandaag speelt het een rol in mijn dagelijkse onderwijspraktijk. Ik heb de masterstudie Leren en Innoveren afgerond  ik vervul sinds vorig schooljaar de taak van innovatiecoach binnen ons team. Dat doe ik samen met 2 collega’s, die ook deze master hebben voltooid. Het onderwerp voor mijn masterthesis is voortgekomen uit Pedagogische Tact, omdat veel collega’s nog moeite hadden met het geven van autonomie-ondersteunend onderwijs. Inmiddels zijn we met een veranderteam aan de slag gegaan om een meer autonomie-ondersteunende leerkrachtstijl te ontwikkelen.

Ik vind het belangrijk dat ik nog elke dag dingen leer: in mijn klas, van mijn collega’s, tijdens mijn studie, etc. etc. Ik vind het fijn om mijn onderwijsverhalen te delen en om verhalen van anderen te lezen of horen. Ik ervaar dat delen waardevol is, zo blijven we leren van elkaar.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief