Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Elly de Jong

Leraar/docent

Mijn naam is Elly de Jong. Vanaf 1977 werk in het basisonderwijs. Tot 2003 werkte ik met kleuters en vervolgens in de groepen 3, 4 en 5. Vanaf 2010 werk ik op basisschool “De Roos” in Amsterdam.

Ik vond het werken met kleuters heerlijk, vooral het samen plannen maken en deze uitvoeren. Een verslag daarvan valt te lezen in het boek: “Succesvolle voorbeelden van lezen en schrijven in de onderbouw” door A.G. Bus en A. C. Both. “Eva” heet ik in het boek.

Het beginnend lezen (ontluikende geletterdheid) heeft nog steeds mijn belangstelling. Het volgen van kinderen, hun honger naar boeken, de betekenis leren zien van de schrijfsels die ze maken in vrije spelsituaties, dat zijn ervaringen die ik graag deel door het geven van workshops.

In zo’n workshop stelde iemand de vraag: ‘Hoe komen jouw leerlingen zo betrokken?’ Ze vond het prachtig wat er allemaal gebeurde. Ze zei dat ik maar bofte dat er een paar kinderen in de klas zaten, die het allemaal zo goed oppikten en meededen.
Ik denk daar anders over. Als je het eigen denken stimuleert, de kinderen naar hun plannen vraagt en deze honoreert, als je ze taal aanbiedt, zodat ze hun eigen denkprocessen beter begrijpen en zich bewust worden van hun vermogen invloed uit te oefenen op wat er gebeurt, worden ze vanzelf enthousiast voor de wereld om hen heen.

Hoe belangrijk is het, dat je vertrouwen hebt in kinderen. Hoe je reageert op hun inbreng en welke ruimte je daarvoor geeft. Dat is essentieel en maakt hen eigenaar van hun leren. Deze houding nam ik mee toen ik op mijn huidige school ging werken. Ik startte met een “lastige” klas. Het moment van kanteling in deze klas begon toen ik de kinderen medeverantwoordelijk kon gaan maken voor wat er zich afspeelde in de groep.

Ook in het team heeft een omslag plaatsgevonden, gecoördineerd door de directeur en met de hulp van externe coaching. Ieder speelt op school zijn eigen hoofdrol en iedereen leert om die rol te nemen. Het kantelen in denken is gestart bij de leerkrachten, met een visie gedragen door allen. Het is een krachtig instrument gebleken: een denken in mogelijkheden en het zien van kansen. Zo kan het gebeuren dat een “vlakke” spellingsles volgens het boekje, een ontwikkeling doormaakte tot een les waarvoor iedere leerling medeverantwoordelijk is.

Het is een ontwikkeling die wordt gedragen door de school en met elkaar delen we als team onze ervaringen.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief