Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Carm Barten

hbo-docent pedagogiek

Carm Barten is docent pedagogiek aan de Fontys Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch en daarnaast leraar op OBS Uilenspiegel in Boekel en trajectbegeleider bij het Centrum voor Pedagogisch Contact (CPC). Carm heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring als docent binnen het Jenaplan- en Ervaringsgericht Onderwijs in binnen- en buitenland. Hij zat in verschillende adviescommissies waaronder voor het SCP en NJPV en is auteur van meerdere blogs en artikelen op NIVOZ-platform hetkind. Hij studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de VU in Amsterdam.

Naast lesgeven in het primair onderwijs geeft hij lezingen, trainingen en begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak. Na de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de VU in Amsterdam is Carm zich gaan toespitsen op intuïtie als aspect van pedagogisch tact. De pedagogische verantwoordelijkheid om onvoorwaardelijk te zorgen voor kinderen is het fundament voor zijn dagelijkse handelen richting kinderen, ouders, docenten, trainers en coaches.

In 2008 is Carm afgestudeerd op de Pabo in Eindhoven, waar hij al snel geïnspireerd raakte door de principes van het Ervaring Gericht onderwijs (E.G.O.). Al gauw werd dit dan ook zijn leidraad waarbij verbondenheid fungeert als het fundament bij het werken met kinderen. Het eerste jaar na zijn afstuderen is hij werkzaam geweest als leerkracht voor de Stichting E.G.O. St. Maarten (N.A.), een stichting die onderwijsverbetering op scholen en verbondenheid tussen school en thuissituaties op de Antillen bevordert. Daar heeft hij aan den lijve ondervonden wat verbondenheid kan betekenen voor het welzijn en de ontwikkeling bij kinderen. Op het moment is hij werkzaam op OBS Uilenspiegel in Boekel. Daar heeft hij zich vanuit theorie en praktijk verder verdiept in pedagogiek en het E.G.O. De verbondenheid met kind, ouders en collega’s zorgen in combinatie met het rijk milieu, vrij initiatief en het dialoog, voor een flow in creativiteit.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief