Kennisverdieping en -verbreding
De samenleving verandert in een hoog tempo, dat vraagt om onderwijs wat meebeweegt. De tijd waarin enkel kennis een belangrijke plek heeft in het onderwijs, is wat ons betreft passé. Het moet zeker een plek hebben in het onderwijs, maar op een andere manier, een manier die past bij de tijd waarin we ons bevinden. Laten we vooral op zoek gaan naar kennisverdieping en -verbreding op basis van de capaciteiten en interesses van kinderen. Kinderen zijn echte ondernemers en hebben alles al in zich om te groeien. Wij staan enkel aan de zijlijn om ze te bemoedigen en een rijke (leer)omgeving te creëren waarin zij vooruit kunnen.

De basis: verbondenheid
In deze wereld waar "ontkoppeling" dagelijks plaatsvindt, wensen we onze kinderen ook - en vooral - een basis attitude van verbondenheid toe en heel veel sociale competenties. Op de Fonkeling Tweede Stroming hebben onze kinderen de ruimte gekregen om te zijn wie ze zijn, onvoorwaardelijk. Er is altijd uitgegaan van het competente kind, niet een kind waar van alles ingestopt moet worden. Een kind mag daar met glans zich zelf zijn.

Op de Tweede Stroming is er geen ‘laissez faire', geen individueel onderwijs, maar er is vooral ook geen standaard waaraan iedereen moet voldoen. Kinderen hebben een stem en die wordt gehoord, ze worden gezien. Er wordt niet over kinderen gesproken, maar mét de kinderen gesproken.

Constructivisme
Ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget zei het vroeger al, kinderen zijn de ontwerpers van hun eigen leren. Dat kwam voort uit het constructivisme. Kinderen nemen het leren zelf in handen, waarbij hun motivatie cruciaal is. Daarbij is de vraag of het heersende volgmodel nog volstaat eigenlijk al meteen beantwoord:  kinderen willen best volgen, maar enkel als zij gemotiveerd zijn om hun leerkracht te volgen.

Onze kinderen leren op de Tweede Stroming voor elkaar zorgen, voor elkaar opkomen, debatteren, doelen stellen, plannen maken, evalueren, reflecteren, problemen lossen, ondernemen, creatief denken, kritisch denken, feedback geven en ontvangen en nog veel meer wat nodig is om als volwassene deel te nemen aan de maatschappij, maar ook wat nodig is om intrinsiek gemotiveerd te blijven.

Curriculum: alles in wisselwerking
Pam en Just denken mee over hun doelen, de manier waarop zij doelen gaan behalen, hun huiswerk, maar ook over het toetsingskader. Zo bedenken zij zelf wanneer ze een doel hebben gehaald en wat daarvoor nodig is. Zij worden vervolgens niet beoordeeld, worden niet gereduceerd tot een punt. Ze worden wel (kritisch) bevraagd en bemoedigd, ze krijgen feedback, ze krijgen nieuwe kansen, ze krijgen de tijd, maar ze geven ook feedback, geven nieuwe kansen en nemen de tijd waar nodig. Alles is in wisselwerking, democratie op en top. En bij dit alles is het respect van de coach naar het kind, maar ook van het kind naar de coach zichtbaar en voelbaar.

De coach heeft een belangrijke plek in het geheel. Deze verbindt en sluit niet buiten, iedereen doet mee in alle opzichten. Kinderen worden niet gestraft en er worden geen onvoldoendes gegeven. Wanneer iets niet loopt zoals gewenst begint de zoektocht naar inzichten, worden er hulpvragen opgesteld vanuit het kind en vanuit de coach. Van inzichten op zoek naar uitzichten, met elkaar, want ook ouders worden betrokken. De kinderen zijn full partners!

Vertrouwen in de toekomst
Pam gaat volgend jaar deze school verlaten, helaas, en het jaar daarop vertrekt Just. We zijn op zoek naar een school die past bij onze visie, past bij het onderwijs wat Pam en Just hebben genoten en wat hen mede heeft gemaakt tot wie ze nu zijn. We willen graag dat deze lijn wordt voortgezet, dat al dit moois intact blijft. We zien dat dit er nu nog niet in deze vorm/mate is in Oss, maar we denken in kansen. Ergens is er een plek die past bij hetgeen wij onze kinderen gunnen, een plek die zij zelf zullen kiezen, omdat het goed voelt. Daarnaast hebben we veel vertrouwen in de veerkracht van onze kinderen en zullen wij er onvoorwaardelijk voor ze zijn. Op naar het VO!

Suze Roelofs-Emonds begeleidt met haar zus Ellen Emonds scholen in het verbinden van hoofd, hart en handen middels hun bedrijf Tweemonds.