Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Wall of Fame

14 december 2017

'Authority', wat betekent dat? Autoriteit hebben, een autoriteit zijn op een bepaald gebied? Leraar Sjaak van Morsel onderzoekt het eerst met reisgenoten op een school in New York en neemt het daarna mee de klas in. Het resultaat? Een zee aan kwaliteiten, visueel gemaakt in zijn eigen klas.

Ruim een maand geleden was ik op studiereis in New York om er een aantal Essential Schools te bezoeken. De scholen werken vanuit tien principes en mijn speciale aandacht heeft het het principe 'commitment to the entire school', oftewel: verbondenheid en verantwoordelijk naar de hele school, vanuit leerlingen en leraren.

Tijdens een workshop op de Neighborhood School staat het begrip ‘authority’ (autoriteit) centraal. Onze opdracht is om met behulp van muziekinstrumenten het begrip uit te beelden, uit te dragen. Erik, deelnemer van onze groep, denkt bij authority aan het woord weerstand. Ingrid heeft een positief gevoel bij dit woord, kwaliteiten hebben komt bij haar op. Een autoriteit op een speciaal gebied zijn. Ik zelf zoek naar vrijheid binnen autoriteit, naar kansen.

Samen proberen we via muziek weerstand uit te beelden die overgaat naar samenwerken en vrijheid. En we willen dit ook uitdragen naar anderen. Ik geniet van de opdracht en het woord authority blijft door mijn hoofd gaan.

Wanneer we author duiden als maken en dat gekoppeld wordt aan vrijheid, is het volgens mij belangrijk te kijken wie author op welk gebied is. In de klas kunnen dat kinderen zijn op verschillende gebieden, maar op sommige de leerkracht. Het zou mooi zijn als we elkaar hierin kunnen versterken. Datzelfde kunnen we ook op teamniveau doen: teamleden de ruimte geven op hun eigen gebied. Autoriteit geven en laten zijn op dat betreffende gebied. Dat geeft ieder het gevoel dat we het samen doen, dat er verbondenheid is. En dat is volgens mij ons hoogste doel.

Weer terug in Nederland ben ik met mijn klas de tafels aan het oefenen. Eén kind gaat de tafel van negen oefenen en Nard wil hem wel helpen. Nard vertelt dat hij deze tafel héél snel kan aanleren aan iemand. En inderdaad: Nard en de jongen hebben tien minuten geoefend en de jongen kent de tafel uit zijn hoofd. Nard kijk vol trots, dat heeft hij toch maar mooi geflikt. Nard is de ‘author’ van de tafel van negen.

Ik besluit samen met de kinderen nog meer 'autoriteiten' te gaan onderzoeken. Dat komt tot uiting op een een kwaliteitenmuur. Ieder kind schrijft voor iedere klasgenoot op een memo een kwaliteit op. In mijn klas van achtentwintig kinderen krijgt elk kind dus zevenentwintig complimentjes op verschillende memo’s. Ieder kind krijgt de opdracht de drie belangrijkste complimenten voor hem of haar te kiezen. De kinderen stralen bij het lezen van de complimenten. En ik ben blij dat we de kwaliteiten nadrukkelijker belichten door ze zo visueel te maken. Samen moeten we nog een mooie naam bedenken voor onze kwaliteiten muur. Wat zal het worden? The wall of fame? De kanjers? We gaan het zien.

Sjaak van Moorsel is leerkracht op de Uilenspiegel in Boekel.

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief