Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Symposium voor lerarenopleiders: Tijd voor pedagogiek in de lerarenopleiding

Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseerde NIVOZ in samenwerking met Hogeschool de Kempel een symposium over de pedagogische opdracht van de lerarenopleiding (zowel PO als VO). Het  initiatief kwam vanuit de lectorenkring rondom de NIVOZ-leerstoel. Aanleiding was de oratie van Gert Biesta, uitgesproken op 11 april 2018 bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming, met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming’  aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Vanwege de grote betekenis van de dag - voor deelnemers en organisatie - bezint NIVOZ zich intussen op een vervolg.

  • Hoe bereid jij als lerarenopleider je studenten voor op het hart van hun beroep: de pedagogische relatie met hun leerlingen?
  • Hoe geef je zelf deze relatie met je studenten vorm?
  • Waar licht in jouw didactiek de pedagogiek op, en hoe maak je je studenten vertrouwd met deze verwevenheid van pedagogiek en didactiek?
  • Hoe ziet een pedagogische lerarenopleiding eruit, en wat is daarvoor nodig?

Deze vragen stonden centraal op het symposium Tijd voor Pedagogiek in de Lerarenopleiding, georganiseerd door de lectorenkring rondom de leerstoel van prof. dr. Gert Biesta, op vrijdag 12 oktober aan Hogeschool De Kempel in Helmond.

Het symposium vertrok niet vanuit de theorie, maar vanuit het handelen van leraren en opleiders. We zoomen in op praktijksituaties en verkennen met elkaar de pedagogische dimensies daarvan in een gesprek aan verschillende dialoogtafels. Dat doen we aan de hand van een drietal uitgangsvragen:

  • hoe relateert de getoonde praktijksituatie aan je eigen professionele handelen;
  • wat vraagt het van de lerarenopleiding
  • en wat betekent het voor (praktijk)onderzoek?

Aan het eind van elke sessie gaven prof.dr. Gert Biesta en prof.dr. Ferre Laevers een reflectie op de opbrengsten van het gesprek. Met het symposium - en het proces dat in gang is gezet - wordt getracht een pedagogisch perspectief voor de lerarenopleiding te bieden.

Lees hier het verslag van het symposium, van de hand van Maartje Janssens (verbonden aan NIVOZ-denktank).


Het symposium werd georganiseerd door de lectorenkring, een groep van 15 lectoren en prof.dr. Gert Biesta, die onder leiding van prof. dr. Luc Stevens werkt aan relevante thema’s met betrekking tot de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming. Tijdens de lunchpauze lieten lectoren zien op welke manier zij met hun lectoraat bijdragen aan de ontwikkeling van een pedagogische lerarenopleiding, aan de hand van posterpresentaties van praktijkonderzoek.

 

Foto's van het Symposium

Door Maxim van Asseldonk
 

 

Programma

10.00 uur: Inloop

10.30 uur: Opening door Marcel Lemmen, bestuurder Hogeschool De Kempel

                 Inleiding door Jos Castelijns, lector Hogeschool De Kempel & Luc Stevens, founding father en voorheen wetenschappelijk directeur van stichting NIVOZ

11.00 uur: Ronde 1: Praktijk, dialoog en reflectie ‘Reflecteren met studenten’

12.30 uur: Lunchpauze met posterpresentaties van praktijkonderzoek

13.30 uur: Ronde 2: Praktijk, dialoog en reflectie ‘Verwevenheid pedagogiek en didactiek’

15.00 uur: Slotreflectie door Gert Biesta en Ferre Laevers: een pedagogisch perspectief voor de  lerarenopleiding

16.00 uur:  Afsluitende borrel

 

 

 

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief