Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Denktank

Lectorenkring

Rondom de NIVOZ-leerstoel was een lectorenkring opgericht. Daarmee konden de activiteiten van de leerstoel in verbinding worden gebracht met het veld van onderwijs, opleiding en vorming. Hierbij richtte de aandacht zich vooral op interactie met de opleiding en verdere professionalisering van leraren en docenten.

Bedoeling

Een groep van lectoren – werkzaam in de opleiding van leraren –kwam gemiddeld vier keer per jaar bijeen om gericht te werken aan relevante thema’s met betrekking tot de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming. De lectorenkring werd geleid door Luc Stevens en Maartje Janssens. De lectorenkring beoogde, geïnspireerd op het werk van Gert Biesta, de contouren te schetsen van een (nieuwe) onderwijspedagogiek, waarbij het pedagogisch handelen als uitgangspunt wordt genomen.

Boek: Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap

In het voorjaar van 2021 kwam de bundel Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap. Over de relatie tussen onderzoeken en handelen in het onderwijs uit. Onder redactie en samenstelling van Gert Biesta en Maartje Janssens.

In deze bundel verkenden diverse lectoren en leraren vanuit verschillende invalshoeken en aan de hand van concrete voorbeelden hoe pedagogische inzichten over de onderwijspraktijk dienstbaar kunnen zijn aan die praktijk. Daarbij gaat het vooral om de vraag wat vruchtbare manieren zijn om de relatie tussen onderzoek en praktijk zo goed mogelijk tot stand te brengen en in stand te houden. 

Daarbij tonen de bijdragen onder andere dat als onderzoek dienstbaar
wil zijn aan de onderwijspraktijk, men er rekening mee moet houden
dat onderwijs geen kwestie is van de inzet van al dan niet effectieve
interventies, maar dat onderwijsprocessen complexe, communicatieve processen zijn die beogen de vorming van leerlingen op gang te brengen.

Velon-congres 2019 ‘Opleiden voor de toekomst’

Op 18 en 19 maart 2019 vond het VELON/VELOV Congres plaats in Breda. Het thema luidde ‘Opleiden voor de toekomst. Hier leverde ook een afvaardiging van de lectorenkring een bijdrage.

Wat betekent opleiden voor de toekomst voor kinderen en jongeren? Wat betekent dit voor de lerarenopleidingen en voor ons als lerarenopleiders? Welke ontwikkelingen zijn er gaande, waar spelen we op in en welke afwegingen maken we daarbij? Moet onderwijs, moet een lerarenopleiding voorop lopen of juist een kritische tegenkracht vormen? Grote en abstracte vragen waarop het antwoord niet eenvoudig en niet eenduidig zal zijn. Interessante vragen die aandacht en tijd behoeven.

 

 

Conferentie 12 oktober 2018

Conferentie 'Tijd voor Pedagogiek'
In het najaar van 2018 (vrijdag 12 oktober) werd vanuit de lectorenkring rondom de leerstoel een conferentie georganiseerd over onderwijspedagogiek in de context van de opleiding van leraren. Deze vond plaats in Helmond, op De Kempel. Een terugblik hierop vind je achter deze link.

Zeventien namen

Hieronder vind je de lijst van lectoren die deelnemen, inclusief een link naar hun lectoraat.

Hans Bakker
Christelijke Hogeschool Ede
Lectoraat Talenten en opbrengsten

Bas van den Berg
Marnix Academie
Master Leren en innoveren

Ton Bruining
KPC Groep
directeur Beroepsonderwijs

Jos Castelijns
Educatieve Federatie Interactum
Lectoraat Kantelende kennis

Jan Hoogland
VIAA Gereformeerde Hogeschool
Lectoraat Vormend onderwijs

Monique Leygraaf
iPabo Alkmaar
Onderzoeksgroep Diversiteit en Kritisch burgerschap

Aziza Mayo
Hogeschool Leiden
Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschool Onderwijs

Bram de Muynck
Hogeschool Driestar
Lectoraat Christelijk leraarschap

Wouter Sanderse
Hogeschool Fontys
Lectoraat Beroepsethiek van de leraar

Carolien Gravesteijn
Hogeschool Leiden
Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Frederike de Jong
Ethisch gefundeerde onderwijspraktijk

Jacqueline Bulterman-Bos
onderzoeker bij hogeschool Driestar educatief in Gouda

Nico de Vos
Lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling | Kenniscentrum Sociale Innovatie | Hogeschool Utrecht

Hester IJsseling
Thomas More Hogeschool Rotterdam
lector Professionalisering met hart & ziel.

Lisette Bastiaansen
PhD Universiteit voor Humanistiek

Janeke Wienk
PhD Universiteit voor Humanistiek

Mascha Enthoven
lector De Pedagogische Opdracht van het Onderwijs
Hogeschool InHolland

       
       
       
       
       
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief