Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Denktank

Lectorenkring

Rondom de NIVOZ-leerstoel is een lectorenkring opgericht. Deze lectorenkring is bedoeld als een kring waarmee de activiteiten van de leerstoel in verbinding kunnen worden gebracht met het veld van onderwijs, opleiding en vorming. Hierbij zal de aandacht zich vooral richten op interactie met de opleiding en verdere professionalisering van leraren en docenten.

Bedoeling

Een groep van lectoren – werkzaam in de opleiding van leraren – is uitgenodigd om gemiddeld vier keer per jaar bijeen te komen om gericht te werken aan relevante thema’s met betrekking tot de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming. De lectorenkring wordt geleid door Luc Stevens.

De lectorenkring beoogt, geïnspireerd op het werk van Gert Biesta, de contouren te schetsen van een (nieuwe) onderwijspedagogiek, waarbij het pedagogisch handelen als uitgangspunt wordt genomen.

Programma 2018-2019

Het komende jaar richt de kring zich op de vraag wat pedagogiek als een betrokken handelingswetenschap betekent voor de opleidings- en onderzoekspraktijk.

Tijdens de eerste bijeenkomst staat het onderzoek dat de lectoren uitvoeren centraal. Met wat voor soort onderzoek zijn ze bezig, hoe karakteriseren ze dat, hoe identificeren ze het pedagogische, en waar lopen ze tegenaan?

Tijdens deze bijeenkomst brengt de kring het grotere veld in kaart als het gaat om praktijknabij onderzoek. Waar staat praktijknabij onderzoek als betrokken handelingswetenschap, hoe positioneert het zich? Wat voor tradities komen de lectoren tegen in het veld van hun onderzoek? Wat zijn epistemologische en methodologische oriëntatiepunten voor hen? Tevens voert de kring een beknopte literatuurstudie uit als het gaat om praktijknabij onderzoek/handelingswetenschap.

In de laatste twee bijeenkomsten gaat de kring aan de slag met voorbeelden van praktijknabij onderzoek als betrokken handelingswetenschap van twee van de lectoraten als casuïstiek. De kring buigt zich over de vraag hoe dat onderzoek verrijkt kan worden vanuit de verkenningen in eerdere bijeenkomsten. De kring werkt toe naar een voor een breder publiek te gebruiken NIVOZ-document waarin de vraag hoe een betrokken handelingswetenschap vorm te geven centraal staat.

 

Conferentie 12 oktober 2018

Conferentie 'Tijd voor Pedagogiek'
In het najaar van 2018 (vrijdag 12 oktober) werd vanuit de lectorenkring rondom de leerstoel een conferentie georganiseerd over onderwijspedagogiek in de context van de opleiding van leraren. Deze vond plaats in Helmond, op De Kempel. Een terugblik hierop vind je achter deze link.

Zeventien namen

Hieronder vind je de lijst van lectoren die deelnemen, inclusief een link naar hun lectoraat.

Hans Bakker
Christelijke Hogeschool Ede
Lectoraat Talenten en opbrengsten

Bas van den Berg
Marnix Academie
Master Leren en innoveren

Ton Bruining
KPC Groep
directeur Beroepsonderwijs

Jos Castelijns
Educatieve Federatie Interactum
Lectoraat Kantelende kennis

Jan Hoogland
VIAA Gereformeerde Hogeschool
Lectoraat Vormend onderwijs

Monique Leygraaf
iPabo Alkmaar
Onderzoeksgroep Diversiteit en Kritisch burgerschap

Aziza Mayo
Hogeschool Leiden
Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschool Onderwijs

Bram de Muynck
Hogeschool Driestar
Lectoraat Christelijk leraarschap

Wouter Sanderse
Hogeschool Fontys
Lectoraat Beroepsethiek van de leraar

Carolien Gravesteijn
Hogeschool Leiden
Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Frederike de Jong
Ethisch gefundeerde onderwijspraktijk

Jacqueline Bulterman-Bos
onderzoeker bij hogeschool Driestar educatief in Gouda

Nico de Vos
Lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling | Kenniscentrum Sociale Innovatie | Hogeschool Utrecht

Hester IJsseling
Thomas More Hogeschool Rotterdam
lector Professionalisering met hart & ziel.

Lisette Bastiaansen
PhD Universiteit voor Humanistiek

Janeke Wienk
PhD Universiteit voor Humanistiek

Mascha Enthoven
lector De Pedagogische Opdracht van het Onderwijs
Hogeschool InHolland

       
       
       
       
       

VELON/VELOV Congres 2019 ‘Opleiden voor de toekomst’

Op 18 en 19 maart 2019 vindt het VELON/VELOV Congres plaats in het Chassé theater in Breda. Het thema luist ‘Opleiden voor de toekomst’.

Wat betekent opleiden voor de toekomst voor kinderen en jongeren? Wat betekent dit voor de lerarenopleidingen en voor ons als lerarenopleiders? Welke ontwikkelingen zijn er gaande, waar spelen we op in en welke afwegingen maken we daarbij? Moet onderwijs, moet een lerarenopleiding voorop lopen of juist een kritische tegenkracht vormen? Grote en abstracte vragen waarop het antwoord niet eenvoudig en niet eenduidig zal zijn. Interessante vragen die aandacht en tijd behoeven.

Daarom staat juist dit thema centraal tijdens het VELON/VELOV Congres 2019, zodat we twee dagen de tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan over het thema Opleiden voor de Toekomst. Twee dagen om kennis, ervaringen en voorbeelden uit te wisselen, om te reflecteren, inspireren en creëren.

Registreren voor het VELON/VELOV Congres 2019 is mogelijk vanaf 16 november 2018.

Meer informatie is er op de website: https://veloncongres.nl/

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief