Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Denktank

Lectorenkring

Rondom de leerstoel is een lectorenkring opgericht. Deze lectorenkring is bedoeld als een kring waarmee de activiteiten van de leerstoel in verbinding kunnen worden gebracht met het veld van onderwijs, opleiding en vorming. Hierbij zal de aandacht zich vooral richten op interactie met de opleiding en verdere professionalisering van leraren en docenten.

Bedoeling

Een groep van 15 lectoren – werkzaam in de opleiding van leraren – is uitgenodigd om gemiddeld drie keer per jaar bijeen te komen om gericht te werken aan relevante thema’s met betrekking tot de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming. De lectorenkring wordt geleid door Luc Stevens.

De lectorenkring beoogt, geïnspireerd op het werk van Gert Biesta, de contouren te schetsen van een (nieuwe) onderwijspedagogiek, waarbij het pedagogisch handelen als uitgangspunt wordt genomen.

Conferentie 12 oktober 2018

Conferentie 'Tijd voor Pedagogiek'
In het najaar van 2018 (vrijdag 12 oktober) wordt vanuit de lectorenkring rondom de leerstoel een conferentie georganiseerd over onderwijspedagogiek in de context van de opleiding van leraren. Deze zal plaatsvinden in Helmond, op De Kempel. Meer informatie over inhoud, kosten en aanmelding vind je achter deze link.

Vijftien namen

Hieronder vind je de lijst van lectoren die deelnemen, inclusief een link naar hun lectoraat.

Hans Bakker
Christelijke Hogeschool Ede
Lectoraat Talenten en opbrengsten

Bas van den Berg
Marnix Academie
Master Leren en innoveren

Ton Bruining
KPC Groep
directeur Beroepsonderwijs

Jos Castelijns
Educatieve Federatie Interactum
Lectoraat Kantelende kennis

Jan Hoogland
VIAA Gereformeerde Hogeschool
Lectoraat Vormend onderwijs

Gaby Jacobs
Hogeschool Fontys
Lectoraat Persoonsgerichte praktijkvoering

Monique Leygraaf
iPabo Alkmaar
Onderzoeksgroep Diversiteit en Kritisch burgerschap

Aziza Mayo
Hogeschool Leiden
Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschool Onderwijs

Bram de Muynck
Hogeschool Driestar
Lectoraat Christelijk leraarschap

Wouter Sanderse
Hogeschool Fontys
Lectoraat Beroepsethiek van de leraar

Jeannette Geldens
Hogeschool De Kempel
Leren in leerwerkgemeenschappen

Carolien Gravesteijn
Hogeschool Leiden
Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Frederike de Jong
Ethisch gefundeerde onderwijspraktijk

Jacqueline Bulterman-Bos
onderzoeker bij hogeschool Driestar educatief in Gouda

Nico de Vos
Lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling | Kenniscentrum Sociale Innovatie | Hogeschool Utrecht

Hester IJsseling
Thomas More Hogeschool Rotterdam
lector Professionalisering met hart & ziel.

Lisette Bastiaansen
PhD Universiteit voor Humanistiek

Janeke Wienk
PhD Universiteit voor Humanistiek
 

       
       
       
       
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief