Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Jan Jaap Hubeek als nieuwe directeur-bestuurder NIVOZ: 'Ik ben trots en gedreven, juist nu.'

9 januari 2024

Beste NIVOZ-volgers en vrienden,

Rond de jaarwisseling ben ik als nieuwe directeur-bestuurder van stichting NIVOZ benoemd, als opvolger van Gabrielle Taus, die in november 2023 afscheid nam en deze titel de laatste acht jaar droeg.

Een eervolle titel, vooral vanwege de betekenisvolle traditie van deze organisatie. Bijzondere onderwijsmensen zoals leerkrachten, praktijkopleiders, wetenschappers, denkers en nog veel meer talenten hebben deze organisatie in twintig jaar gemaakt tot wat het nu is. Bijdragen aan de missie van NIVOZ is wat mij drijft: leraren en schoolleiders sterken bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht, zodat alle kinderen zich gezien en verbonden voelen en zich vormen tot volwassenen die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen in onze samenleving.

Het is een opdracht die erg actueel is. In mijn laatste bijdrage aan de NIVOZ-podcastserie spraken Gert Biesta en Rob Martens over de vraag wat er op het spel staat in het onderwijs. Biesta benoemde o.a. dat ‘mens zijn’ op het spel staat. Deze opmerking kenmerkt voor mij het huidige tijdsbestek waarin wij leven. Zowel mondiaal als nationaal staan onze waarden, normen, tradities en overtuigingen ter discussie.

Traditionele instituties zijn niet automatisch meer richtinggevend. Er is een groeiende kansenongelijkheid en een diversiteit in de samenleving die naast verbinding ook polarisatie oproept. Ondertussen neigt het onderwijs naar een prestatiegerichte efficiëntie. En hebben we te maken met botsende meningen, in de scholen tussen ouders en leraren, met stuitende taal op de socials én met de immense invloed die AI (Artificial Intelligence) op ons leven dreigt te gaan hebben. Dit zijn ontwikkelingen die de professionele ruimte van de onderwijsprofessionals in de dagelijkse praktijk onder druk zet. Een dynamiek die vraagt om een verscherpte aandacht voor de pedagogische opdracht van onderwijsprofessionals.

Het collectieve en romantische ‘ik’ is niet meer vanzelfsprekend. Het ‘mens en medemens zijn’ vraagt om reflectie, om een pedagogisch antwoord. Dit samen ‘in de wereld zijn’ en de daarbij behorende pedagogische opdracht agendeert NIVOZ, voor mij al jaren een plek van inspiratie, van pedagogisch avontuur en vooral van bezinning.

De afgelopen jaren heb ik vanuit verschillende perspectieven en diverse functies naar ons onderwijs gekeken, meegewerkt en beoogd bij te dragen aan deze pedagogische opdracht. Op dit moment ben ik (nog) bestuurder van de Vrijescholen (PO) Zuid-Holland. De komende maanden zal een vervanger gezocht worden. Tijdens mijn opzegtermijn komt er ook nog een uitgebreid inspectiebezoek, dus ik heb zorgvuldige aandacht nodig om de zaken goed af te ronden en over te dragen. De verwachting is dat ik eind april/begin mei volledig bij NIVOZ ben ingestapt.

Voor deze laatste functie heb ik 17 jaar aan de Hogeschool Leiden gewerkt, grotendeels als opleidingsmanager van de Pabo. Daarnaast ben ik opleider, begeleider en zelfs directeur Marketing geweest, een grote leerschool als geheel. Het laatste jaar heb ik als lid van het lectoraat van Aziza Mayo – thans wetenschappelijk directeur van NIVOZ - onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusie in het vrijeschoolonderwijs. Oorspronkelijk kom ik uit ontwikkelingsgericht onderwijs. Naast OGO-scholen heb ik ervaring in het speciaal (voortgezet) onderwijs. Maar naast werken op scholen heb ik altijd een breder onderwijskundig avontuur gezocht, de laatste jaren vooral in de vorm van het maken van podcasts via Meesterwerk. Dat heeft ook de deur naar NIVOZ geopend, want de eerste NIVOZ-podcastafleveringen begin 2020 mocht ik maken.

NIVOZ heeft mij sowieso in al die jaren pedagogisch scherp gehouden. Dat gebeurde met onderwijsavonden, artikelen, sprekers, boeken, cursussen, tijdschriften en sinds de zomer van 2023 ook met mooie bijeenkomsten in het eigen Rotterdamse Dokhuis. Door het contact en in de verbinding dacht ik na over wat ik zelf te doen heb, over hoe ik het doe en ‘hoe ik het - als mens, als professional - zou willen doen.’

NIVOZ agendeert deze vragen vanuit haar vier pijlers (Platform, Podium, Opleidingen en Onderzoek & Ontwikkeling) en vanuit de structurele bijdrage aan duurzame programma’s (Grootstedelijke pedagogiek en Whole Child Development) en in de lerarenopleiding (EMPO) die met de Erasmus Universiteit is opgestart.

Rotterdam – de thuishaven van NIVOZ - is een diverse stad waarin alle tegenstellingen van het huidige tijdbestek zichtbaar zijn, maar waar ik tegelijk initiatieven ervaar die toekomstgericht verbinden en waarin verschillen worden overbrugd. Vanuit een rijke culturele en onderwijskundige context zal ook NIVOZ hier zijn bijdrage aan willen leveren.

Als directeur ga ik mij daarvoor inzetten, dan wel mjin steentje bijdragen om het onderwijs in heel Nederland toekomstgericht en pedagogisch verder te verrijken.

Ik ben trots en gedreven, juist nu.

En hoop eenieder snel te ontmoeten,

Groeten Jan Jaap Hubeek

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief