Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Femmy Wolthuis

Procesbegeleider en sparring partner voor professionele, lerende schoolorganisaties

Liefde voor mensen en de menselijke ontwikkeling. Dat is de rode draad in het leven van Femmy Wolthuis. Daarom werkt ze ruim 20 jaar in het onderwijs. Eerst in het hoger onderwijs, de laatste paar jaar in het basis- en voortgezet onderwijs vanuit haar bedrijf EduWijs.

Als sparring partner, coach en trainer werkt zij samen met schoolleiders en –bestuurders bij de ontwikkeling naar een professionele, lerende organisatie. “Hoe richten we onze organisatie zo in, dat de ontwikkeling van de leerlingen naar volwassenheid centraal blijft staan? Hoe geven we de samenwerking tussen school en ouders op een goede manier vorm? Hoe ontwikkelen we het leiderschap en de professionaliteit van onze medewerkers?” Vragen waar ze zich met hart en ziel voor inzet en waar ze veel plezier aan beleeft.

Ze vertelt: “In mijn werk verbind ik professioneel en persoonlijk leren met elkaar. De volgende opleiding en ervaring heeft mij gevormd:

• Mijn opleiding als sociaal wetenschapper heeft mijn analytisch vermogen gevormd en me geleerd de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Ook heeft het me geleerd dat persoonlijk leiderschap een voorwaarde is om een positief verschil te maken en dat dit leiderschap kan worden ontwikkeld.

• De diverse opleidingen in Systemisch werken hebben mij bewust gemaakt van de verschillende niveaus en hun onderlinge samenhang op een school: het individu, de relaties tussen betrokkenen, de school als geheel en de school als onderdeel van de samenleving. Met kennis van wetmatigheden die ten grondslag liggen aan het functioneren van een groep maak ik aanknopingspunten voor verandering zichtbaar.

• De opleiding in het werken met Theory U heeft mij geleerd hoe je als mens dienend kunt zijn aan het welzijn van het grotere geheel, hoe verandering van binnenuit een individu tot stand komt en hoe je dit proces in een groep kunt faciliteren.

• De opleiding Werken met het levensverhaal; biografisch werken in leven en loopbaan heeft mij instrumenten gegeven voor het leggen van een relatie tussen bezieling en intentie (binnenwereld) en resultaat (buitenwereld).

• De opleiding Waarderende Dialoog heeft mij geleerd in kaart te brengen wat werkt en dit te versterken in het proces van verandering. Daarmee komt energie vrij en zijn de betrokkenen eigenaar van de door hen gewenste verandering."

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief