Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Astrid Ottenheym

directeur-bestuurder

Astrid Ottenheym-Vliegen, startte 9 jaar geleden als algemeen directeur en later werd ze directeur-bestuurder bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland, regio Almaar. Vanaf het begin zette ze zich in voor het samenwerken met kinderen, ouders, regulier en speciaal onderwijs, de gemeenten, leerplicht en jeugdhulp. Het is ook gebleken dat die samenwerking onontbeerlijk is willen we echt werk maken van perspectief voor ieder kind met gelijke kansen en inclusie. Passend onderwijs kun je excluderend of includerend vormgeven. Het eerste zijn we gewend en voor het laatste is anders kijken en doen nodig. 

Hoe vormen we samen met kinderen, ouders, professionals in onderwijs en zorg, scholen en gemeenten een pedagogisch ecosysteem, daar houd ze zich mee bezig. Op het niveau van transitie, als op het niveau van het handelen van leraren, leidinggevenden en andere betrokkenen bij het kind.

Dit doe ze als spreker, onderzoeker, directeur, bestuurder, adviseur, coach en schrijver voor onderzoek en vakliteratuur.

Haar kennis en kunde is een cumulatie van ervaringen als leraar, verpleegkundige, leidinggevende, bestuurder, adviseur, begeleider en regisseur van transities, NRO-onderzoeker en PhD. Verder is ze grondlegger van het gedachtegoed WegWijsinGedrag© dat ontwikkeld en getest is met exploratief onderzoek. Het gedachtegoed helpt professionals bij het omgaan met moeilijk gedrag door het nemen van meervoudig perspectief. Wat het doet en effect ervan is, kun je vinden op www.wegwijsingedrag.nl  

Verder heeft Astrid samen met Robbin Haaijer de ervaringen met het vormgeven van een pedagogisch ecosysteem beschreven in het boek  “Hoe is het met jou? Lessen uit een pedagogisch ecosysteem”.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief