Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Praktijkboek Boerderijeducatie voor speciaal basisonderwijs

11 december 2011

In de Boerderijschool staat het leren door ervaren centraal. Door uit te voeren, te reflecteren en bij te stellen is vanuit de praktijk een onderwijsconcept ontwikkeld met de boerderij als leerplek. Evelyne Schreurs is de motor achter de school, waar al veel basisschoolkinderen met veel plezier gebruik van maken. In het praktijkboek Boerderijeducatie leest u meer.

Op NIVOZ-platform hetkind vind je meer schoolportretten en video's. Klik hier
 

Wat kan Boerderijeducatie  betekenen voor het speciaal basisonderwijs?  En hoe breng je het in de praktijk?
In de recent verschenen publicatie: Intensieve boerderijeducatie voor het speciaal basisonderwijs gaan de auteurs Evelyne Schreurs, Sophie Sliepen en Ronald Heusschen aan de hand van praktijkervaringen van de Boerderijschool en het Boerderijatelier in op deze vragen.

Boerderijeducatie in het basisonderwijs staat in de belangstelling.  Er bestaan vele vormen van boerderijeducatie, van een enkel bezoek (extensief) tot een wekelijks bezoek gedurende 20 dagdelen per jaar (intensief). Met name de intensieve variant lijkt veel mogelijkheden te bieden voor de leerlingen uit het speciaal basisonderwijs. Deze leerlingen leren immers veelal door te doen. En die mogelijkheden zijn er volop in een agrarisch productiebedrijf.

Het aanbieden van intensieve boerderijeducatie is bij uitstek mensenwerk. Afstemming en communicatie tussen het agrarisch bedrijf en de school zijn een doorslaggevende succesfactor. Wat is de specifieke onderwijsvraag van deze school? Welke leerervaringen wil de school op de boerderij aan bod laten komen en welke vakgebieden (rekenen, taal, natuur- en milieueducatie, ambacht en techniek, wereldoriëntatie) kunnen op de boerderij geïntegreerd aan bod komen? Stichting Boerderijschool (www.boerderijschool.nl) heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van scholen en agrarische ondernemingen.

Uit de publicatie spreekt een sterk vertrouwen in de pedagogische en didactische mogelijkheden van boerderijeducatie voor leerlingen die in het reguliere basisonderwijs buiten de boot vallen.  “De boer en boerin zijn zelf een duidelijke succesfactor als ze gewoon zichzelf blijven. Ze zijn een voorbeeld en inspiratiebron voor de kinderen als ze laten zien hoe je met het land en de dieren omgaat. De kracht zit hem in de aandacht en zorg voor het werk. Dat staat centraal. De pedagogische benadering van de kinderen kan lopen via de zorg voor de dieren en de planten. Je schreeuwt niet in de stal, omdat de dieren dan onrustig worden. Kinderen voelen zich hierdoor niet afgewezen en krijgen een ‘natuurlijke` reden voor de regel of norm die de boer stelt (pagina 11)”.

Intensieve boerderijeducatie voor het speciaal basisonderwijs. Boerderijschool en Boerderijatelier. Het boek is te downloaden via www.boerderijschool.nl en www.multifunctionelelandbouw.nl

Dit is een bijdrage van Evelyne Schreurs. Ze is werkzaam als zelfstandig projectleider, onderzoeker en coach vanuit Bureau Schreurs. Evelyne is o.a. projectleider bij Stichting Boerderijschool en verricht wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten van de Boerderijschool.

Verdiepend artikel

Toekomstbestendig onderwijs in crisistijd

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief