Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Onderzoek: 'Ouders worden niet toegelaten tot de pedagogische praktijk van de school. En omgekeerd'

18 november 2013

'Ouderbetrokkenheid en -participatie in school blijft een randverschijnsel,' stelt prof. Luc Stevens. Hij las het artikel in PIP (Pedagogiek in Praktijk), met de kop: Ouderbetrokkenheid thuis is effectiever dan ouderbetrokkenheid op school. Onderwijsonderzoeker Eddie Denessen (Radbout Universiteit Nijmegen) bestudeerde meer dan 165 onderzoekspublicaties op het gebied van ouderbetrokkenheid. Stevens' conclusie: 'Ouders worden niet toegelaten tot de pedagogische praktijk van de school, hoewel zij daar het nodige kunnen bijdragen. En… omgekeerd!'

coverpip250Dit is het artikel in PIP...


Ouderbetrokkenheid thuis is effectiever dan ouderbetrokkenheid op school


Van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij de school, levert dat wat ouders thuis doen en laten rond school de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Dit blijkt uit een NWO-studie van onderwijsonderzoeker Eddie Denessen (Radboud Universiteit Nijmegen) en zijn team.


Aanzienlijk minder groot is het effect van ouderbetrokkenheid op school en het contact tussen ouders en leraren. Leraren kunnen wel meer doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

De onderzoekers bestudeerden 165 onderzoekspublicaties op het gebied van ouderbetrokkenheid. De onderzoeken gingen in op de effecten van deze betrokkenheid op presentaties, motivatie, het welbevinden en de zelfwaardering van leerlingen van verschillende leeftijden.

Thuis niet doorschieten
‘Als ouders betrokken zijn bij de school heeft dat een positief effect op al deze zaken,’ zegt Denessen. ‘Daarbij geldt voor alle leeftijdgroepen dat vooral de betrokkenheid van ouders bij het leren thuis effect heeft. Een kanttekening daarbij is dat die betrokkenheid ook te ver kan doorschieten. Ouders die te sterk controleren op huiswerk of een grote prestatiedruk uitoefenen op hun kind, tasten de autonomie van hun kind aan. Dat geeft juist een negatief effect op hun ontwikkeling.’

Thuiscultuur begrijpen
Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat ouderbetrokkenheid vooral ook werkt als leraren een positieve houding jegens betrokkenheid van alle ouders hebben, ook die van de allochtone ouders. Denessen: ‘Het contact tussen leraren en ouders verbetert als leraren zich inspannen om de thuiscultuur van leerlingen te begrijpen. Vooroordelen en groepsstereotypering staan dat contact juist in de weg.’

Rol van verwachtingen
Ook is het van belang dat leraren open en transparant communiceren met ouders. Zo moeten ze hun verwachtingen over ouderbetrokkenheid helder maken. ‘Als leraren zich bovendien realiseren dat opvattingen over ouderbetrokkenheid per ouder kunnen verschillen en het niet direct veroordelen wanneer ouders niet aan hun verwachtingen tegemoet komen, draagt dit bij aan een positieve relatie,’ aldus Denessen.

Ouderbetrokkenheid bevorderen
Leraren kunnen op verschillende manieren de betrokkenheid van ouders thuis en op school bevorderen. Denessen: ‘Leraren kunnen bijvoorbeeld gerichte vragen stellen en verzoeken doen aan ouders – en hen ook praktische tips geven – om hun kind te helpen. Ook wordt de betrokkenheid vergroot wanneer leraren veel informatie over het onderwijs en de voortgang van de leerling aan de ouders verschaffen. Zowel informeel contact als de inzet van ICT kan hierbij helpen.’

 Lees verder in het artikel in PIP (Pedagogiek in Praktijk)

 

 

 

Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief