Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Roland Schut

onderwijsbegeleider, coach

Roland Schut heeft ruim 22 jaar met veel passie, plezier en voldoening in het Amsterdamse basisonderwijs gewerkt. De laatste negen jaar was hij directeur op de St. Lukas-school in Amsterdam-Osdorp. Daar zaten kinderen van meer dan veertig verschillende nationaliteiten, uit de laagste sociale milieus. Er waren aanvankelijk veel problemen op het gebied van criminaliteit, vandalisme, armoede, verslavingen, verwaarlozing etc. Maar ook conflicten met en tussen kinderen onderling, met ouders etc. De leerkrachten raakten geleidelijk aan ontmoedigd. ‘Voor ons werd duidelijk dat het zo niet verder kon, dat het anders moest.’

Uiteindelijk koos Schut en zijn team heel bewust voor het EGO-concept, waar niet het curriculum maar het kind altijd het uitgangspunt is en centraal staat, waar Welbevinden en Betrokkenheid voor leerlingen én leerkrachten als belangrijkste voorwaarden worden gezien om tot écht (fundamenteel) leren te komen en waar verbondenheid de hoogste waarde is. In jaren erna is er (met vallen en opstaan) enorm veel gebeurd. De sfeer op school werd veel beter, het leerlingenaantal nam enorm toe. De inspecteur noemde de school zelfs ‘een oase in de jungle’
Met name deze periode heeft Roland ervan overtuigd dat de belangrijkste opdracht in het onderwijs is,dat schoolleider en leraren met vertrouwen in hun leerlingen, in elkaar en in de ouders verantwoordelijkheid nemen voor het welbevinden, de betrokkenheid en de verbondenheid van de hele gemeenschap!

Op 1 augustus 2008 is Roland gestart met zijn eigen Onderwijsadviesbureau Vandaag! Hij begeleidt scholen op onderwijsinhoudelijk en organisatorisch vlak. Tussen 2009 en 2017 was hij als trajectbegeleider ook werkzaam voor NIVOZ. Momenteel werkt hij voor het Centrum voor Pedagogisch Contact.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief