Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Roland Schut

onderwijsbegeleider, coach

Roland Schut speelde bijna acht jaar een wezenlijke rol als trajectbegeleider bij NIVOZ, aanvankelijk nog vanuit zijn eigen Onderwijsadviesbureau Vandaag! Vanaf 2017 - tot aan zijn overlijden op 18 december 2020 - werkte hij vervolgens voor het Centrum Pedagogisch Contact. Roland is 56 jaar geworden.

Roland werkte ruim 22 jaar met veel passie, plezier en voldoening in het Amsterdamse basisonderwijs. De laatste negen jaar was hij directeur op de St. Lukas-school in Amsterdam-Osdorp. Daar zaten kinderen van meer dan veertig verschillende nationaliteiten, uit de laagste sociale milieus. Er waren aanvankelijk veel problemen op het gebied van criminaliteit, vandalisme, armoede, verslavingen, verwaarlozing etc. Maar ook conflicten met en tussen kinderen onderling, met ouders etc. De leerkrachten raakten geleidelijk aan ontmoedigd. ‘Voor ons werd duidelijk dat het zo niet verder kon, dat het anders moest.’

Uiteindelijk koos Schut en zijn team heel bewust voor het EGO-concept, waar niet het curriculum maar het kind altijd het uitgangspunt is en centraal staat, waar Welbevinden en Betrokkenheid voor leerlingen én leerkrachten als belangrijkste voorwaarden worden gezien om tot écht (fundamenteel) leren te komen en waar verbondenheid de hoogste waarde is. In jaren erna is er (met vallen en opstaan) enorm veel gebeurd. De sfeer op school werd veel beter, het leerlingenaantal nam enorm toe. De inspecteur noemde de school zelfs ‘een oase in de jungle’.

Met name deze periode heeft Roland ervan overtuigd dat de belangrijkste opdracht in het onderwijs is dat schoolleider en leraren met vertrouwen in hun leerlingen, in elkaar en in de ouders verantwoordelijkheid nemen voor het welbevinden, de betrokkenheid en de verbondenheid van de hele gemeenschap!

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief