Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Mark Weghorst

Mark Weghorst (1971 is vader van twee kinderen. Kinderen die bijzonder zijn, zoals alle kinderen zo bijzonder voor een vader zouden moeten zijn. Zijn belangrijkste drijfveer om met onderwijs, opvoeding, organisatie en zorg bezig te zijn is dat hij een prettige samenleving voor zijn kinderen wenst. Daar mogen alle andere kinderen van meeprofiteren. Delen is het motto.

Mark is een kritische positivitist. Positief in zijn vertrouwen in het proces van de voortdurende verandering en kritisch op alles dat die verandering probeert te belemmeren. Daarin is maar één doel: het proces ondersteunen.

Functioneren in netwerken is de toekomst. De wereld verandert in ras tempo van oude hiërarchische, op controle gestoelde structuren, naar netwerkorganisaties met een pragmatische inrichting (doen wat werkt). Die netwerkstructuren hebben de toekomst en brengen een waardegerichte samenleving tot stand.

Het belang van waardegericht-zijn onderschrijft Mark in al zijn activiteiten. Hij probeert zaken die geen zin hebben zoveel mogelijk te vermijden of te beïnvloeden als hij daartoe de mogelijkheid en de ruimte ziet.

Mark Weghorst verricht verschillende werkzaamheden. Hij is maatschappelijk werker in een revalidatiecentrum en opereert daarnaast als zelfstandig professional in projecten die vaak met ouders en onderwijs te maken hebben. Hij is de initiator en drijvende kracht achter Ouders & Onderwijs Twente, waar hij thema-adviseur is - en één van de voortrekkers van het landelijke Netwerk Ouderinitiatieven en kent mede daardoor het dossier Passend Onderwijs goed.

Hij is als onderwijsbestuurder betrokken bij Weer Samen Naar School en werkte samen met een collega in de uitvoering van een MasterClass in het basisonderwijs.

In zijn vrije tijd maakt hij bijzondere schilderijen, maakt hij zich druk over ‘Oud Werken’ en verzint en ontwikkelt hij ideeën (van bedrijfs- en organisatieconcepten tot alomvattende oplossingen voor Alles).

Zijn kracht zit in het verbinden van verschillende werelden, het kunnen kijken vanuit verschillende perspectieven, het maken van nieuwe combinaties en in zijn onvoorspelbaarheid kunnen enthousiasmeren tot vernieuwing. ‘’Maar die veelzijdigheid breekt me ook weleens op.’’
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief