Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Ingrid Nagtzaam

onderwijsbegeleider

Mijn naam is Ingrid Nagtzaam en ik ben meer dan 20 jaar met passie actief in het onderwijs en de kinderopvang. Daarin ben ik altijd op zoek geweest naar de wijze waarop je visie en ideeën op een goede manier vertaalt naar het werk in de praktijk. Voor mij is het essentieel om mensen vertrouwen te geven dat hetgeen zij willen ontwikkelen, daadwerkelijk mogelijk is: ‘Het Kan!’

Op mijn eerste school in Rotterdam vonden mijn colega’s me als leraar lastig. Zo zochten we een nieuwe methode voor taal. Voor de meeste kinderen was Nederlands daar de tweede taal. Ik vroeg aan collega’s hoe zij dachten dat kinderen zo’n tweede taal verwerven. Maar ik moest niet zo moeilijk doen! ‘Daar hebben anderen goed over nagedacht, dus we kiezen gewoon een mooie methode!’

Waar kon ik collega’s vinden die met me wilden meedenken, me konden stimuleren een goede leerkracht te zijn?

Ik ben me gaan verdiepen in vernieuwingsonderwijs. Op de Pabo had ik daarover niets meegekregen. Jaren later, bij een verhuizing naar Meppel, kwam ik toch aantekeningen over vernieuwingsonderijs tegen. Heel veel, door mijzelf geschreven. Waarom was deze informatie destijds niet tot mij doorgedrongen? Ik was altijd erg plichtsgetrouw in alle opdrachten! Wat zegt dat over ‘leren’?

Je ziet, ik stel mezelf veel vragen. En die vragen inspireren me om opnieuw te kijken, om me verder te verdiepen in de ontwikkeling van mensen. Op zoek naar de kern van hetgeen er toe doet. Alle vragen hebben ertoe geleid dat ik een eigen visie heb ontwikkeld op het vormgeven aan betekenisvol onderwijs en kinderopvang. Daarbinnen is alle ruimte voor de verwondering van kinderen.

Recent heb ik ‘Het Kan!’ opgericht, een bureau voor scholing, advies en begeleiding van scholen en kinderdagverblijven. Ik ben blij dat ik heb geleerd de verantwoording echt aan kinderen te geven en vanuit verbondenheid samen te werken in de groep. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen deze visie vertalen indien zij zelf in een organisatie werken die vanuit dezelfde vertrekpunten werkt. In mijn begeleiding besteed ik veel aandacht aan dat groepsproces. De leidende principes van hetkind zijn een gedegen fundament die ik in mijn werk steeds probeer te vertalen naar de praktijk. Wat heerlijk dat ik die collega’s die mij scherp houden en ervoor zorgen dat ik me blijf ontwikkelen u ook bij hetkind kan vinden!

Mijn ervaring en deskundigheid heb ik verworven via uiteenlopende functies binnen het basisonderwijs (leerkracht, directeur), als hogeschooldocent (rekenen en wiskunde), als docent vernieuwingsonderwijs op de PABO in Assen, als pedagogisch manager op kinderdagverblijven, als trainer/opleider/ coach bij het JAS (Jenaplan Advies en Scholing) en via SOVO-projecten als ‘De opbrengst dat ben ik!’. Bovendien organiseer ik de jaarlijkse NJPV-conferentie.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief