Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Erica Aalsma

onderwijsbegeleiding en advies, mbo

Erica Aalsma werkt als zelfstandig adviseur aan het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve onderwijsconcepten. Haar hart gaat uit naar het beroepsonderwijs, in het bijzonder het mbo.

Zij heeft de Nieuwe Lerarenopleiding gevolgd in Delft in een periode dat het traditionele klassikale onderwijs langzaam begon te wankelen. De Nieuwe Lerarenopleidingen waren een antwoord op de vaak saaie en eenzijdige MO-aktes. Ze sloot haar studie af in een periode van grote werkloosheid en ging daarom aan het werk als onbetaalde kracht in het vluchtelingenwerk. Zij ontwikkelde samen met haar teamgenoten een nieuwe methodiek voor het leren van Nederlands als tweede taal, gebaseerd op het principe van ervaringsleren (de Leerlijn).

In 1987 werd zij - op haar 27ste - directeur van de Taalschool Anderstaligen in Delft, een school voor volwassen anderstaligen in het kader van de Wet op de Basiseducatie. In 1991 volgde een fusie met een vergelijkbare school voor Nederlandstaligen, waar zij de rol van adjunct-directeur vervulde.

In 1992 begon Erica als zelfstandige haar eigen bureau, Salto, en voerde zij opdrachten uit voor diverse opdrachtgevers, waaronder Arbeidsvoorziening, Vrouwenvakscholen, Kinderopvang-organisaties en de gemeente Delft.

Van 1996 tot 2007 was Erica werkzaam bij EMC Leren in Bedrijf in Groenekan. Binnen dit bedrijf heeft zij diverse functies vervuld: senior opleidingsadviseur, teammanager en lid van het managementteam en werkte zij voor opdrachtgevers in het onderwijs en in de non-profitsector.

Sinds oktober 2007 werkt Erica weer zelfstandig, nu onder de naam De Leermeesters. Ze werkt met meerdere ROC's en het bedrijfsleven samen. Erica ontwikkelt en ontwerpt leeromgevingen die zich bevinden op het snijvlak van leren en werken en heeft een kring van zelfstandige professionals waarmee ze samenwerkt. Ze is direct betrokken bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht (onder leiding van lector/hoogleraar Elly de Bruijn), waarmee zij op meerdere projecten werkt in de keten design-research-change.

Erica is lid van de Hybride Alliantie, een denktank van meerdere partners die zich sterk maken voor verspreiding van het gedachtegoed van de hybride leeromgevingen.

Erica onderschrijft de leidende principes van hetkind.org en wil met name zorgen voor meer zichtbaarheid van de mbo-leerling op dit platform.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief