Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Vathorst College: 'Vierdeklassers maken lesfilmpjes voor derdeklassers'

26 februari 2013

Op het Vathorst College in Amersfoort maken leerlingen lesstof voor leerlingen uit lagere klassen. Dat doen ze met filmpjes. Zo helpen ze niet alleen anderen,  maar leren ze ook zelfstandig te werken. ‘Door deze filmpjes te maken, denken ze na over de stappen die nodig zijn in het leerproces,’ vertelt Peter Michielsen in het bijpassende video. Het project ' Leerlingen voor leerlingen' op het Vathorst College is een van de vijf experimenten van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO).

In bijgaand filmpje wordt getoond hoe leerlingen uit de vierde klas scheikundefilmpjes maken voor de derdeklassers. Ze doen dat onder begeleiding van  de scheikundedocent en een medispecialist. In de filmpjes worden vakspecifieke, veel voorkomende vragen beantwoord. Leerlingen uit lagere klassen kunnen dit filmpje op elk moment bekijken. Natuurlijk moet de lesstof, zoals die in de filmpje wordt weergegeven, correct worden uitgelegd, maar verder laten docent en mediaspecialist de leerlingen vrij in de vormgeving van hun filmpjes. ‘Het is grappig om te zien hoe volwassenen en leerlingen anders kijken naar een filmpje.'

De filmpjes, die de leerlingen maken, zijn onderdeel van het project Leerlingen voor Leerlingen, een experiment van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Het Vathorst College in Amersfoort is één van de deelnemende scholen aan dit experiment. Binnen de InnovatieImpuls Onderwijs worden vijf, door scholen zelf ontwikkelde, innovatieprojecten op ruim 150 experimentscholen uitgevoerd. Reden voor het opzetten van InnovatieImpuls Onderwijs is nieuwe ideeën genereren om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en te zorgen dat de werkdruk niet toeneemt wanneer een groot aantal leraren als gevolg van de vergrijzing het onderwijs verlaat.

Leerlingen voor Leerlingen wordt ook uitgevoerd op andere scholen, zoals op scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden. Rob van Son is docent Duits en projectleider van Leerlingen voor Leerlingen op zijn school, samen met collega Frans Nevels, docent Bouwtechniek.

,,Oorspronkelijk begonnen we met het maken van filmpjes waarin lesstof werd aangeboden voor de mavo geschiedenis en voor de havo Duits. Doel: 20 procent reductie van de onderwijstijd. We begonnen met de productie van filmpjes voor geschiedenis. Hier kwam naar voren dat juist door het maken van de filmpjes de lesstof veel beter werd begrepen: de productie verbetert het leerproces. De creativiteit van leerlingen werd gestimuleerd, het werken in groepjes gepromoot. Ook bij Duits deed zich dit fenomeen voor: leerlingen die eerst niet begrepen welke naamval er gekozen moest worden met de keuzevoorzetsels, begrepen dit na het maken van de filmpjes opeens wel. Zelf bezig zijn en uitbeelden blijkt een belangrijk onderdeel te zijn voor het leerproces. Bijkomend: de leerlingen vinden het leuk om een product te maken.’’ Lees hier meer met Rob van Son.

De leerlingen van het Vathorstcollege streven ernaar in totaal dertig filmpjes te maken. Een deel ervan is al klaar. Enkele daarvan zijn dan ook al te zien op de website, die leerlingen zelf voor het project hebben gemaakt. Niet alleen voor het vak scheikunde, maar ook voor onder meer  geschiedenis en biologie.Dit filmpje werd aangedragen door Jos van Kuik van Kennisland.

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief