Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Oratie Luc Stevens op video: 'Zin in onderwijs'

25 december 2013

In mei 2010 sprak prof. dr. Luc Stevens zijn oratie uit, getiteld Zin in onderwijs'. Hiermee aanvaardde hij  een leerstoel bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit, thans LOOK geheten, als hoogleraar 'Professionaliseren van werkplekleren van docenten'. Dit is een videoverslag.

Dit videomateriaal is beschikbaar gesteld door de Open Universiteit, the Netherlands Labatory for lifelong learning. Luc Stevens is directeur van de onderwijsdenktank het NIVOZ, tevens initiator van het platform hetkind. Naast Stevens sprak ook Rob Martens zijn oratie uit bij deze gelegenheid. Meer informatie hierover staat achter de video. De uitgeschreven tekst is integraal terug te lezen in het boekje 'Zin in Onderwijs'. Klik HIER.Op vrijdag 28 mei 2010 sprak prof. dr. Rob Martens zijn oratie 'Zin in onderzoek' uit en prof. dr. Luc Stevens zijn oratie 'Zin in onderwijs' bij de Open Universiteit. Beide heren aanvaardden hiermee een leerstoel bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit; Rob Martens als hoogleraar-programmaleider onderzoek en Luc Stevens als hoogleraar Professionaliseren van werkplekleren van docenten. Dit is een videoverslag.

Praktijkrelevant onderzoek

Niemand twijfelt meer aan het belang van wetenschappelijke onderbouwing van onderwijs. Evidence wil men. Maar tegelijkertijd klagen velen over de gapende kloof tussen onderwijs en onderzoek. Hoe komt dat? En vooral: wat is eraan te doen? Prof. dr. Rob Martens zal in zijn oratie 'Zin in onderzoek' uit de doeken doen hoe de docent centraal staat in het onderzoeksprogramma van het Ruud de Moor Centrum, dat later tot LOOK werd omgedoopt.

Hij laat zien waarom er gekozen is voor een nadrukkelijk praktijkrelevante onderzoeksbenadering, die ook uitgaat van vragen uit het veld zelf. Betoogd wordt dat dit niet alleen een volwaardig wetenschappelijk alternatief is maar zelfs een antwoord kan vormen op wat sommigen de crisis in onderwijs en onderwijsonderzoek noemen.

De leraar als zijn eigen instrument

Prof. Luc Stevens sprak in zijn oratie 'Zin in onderwijs' over de leraar en zijn leerling als werkeenheid en wat van beiden wordt gevraagd om deze tot een succes te maken, in contrast met de algehele onderprestatie in onderwijsland. Dat succes is binnen handbereik bij een leraar die zichzelf begrijpt als zijn eigen en tevens meest effectieve instrument en zijn leerling begrijpt als actor, als iemand die verder wil en kan en die tevens zijn belangrijkste informatiebron is. Een succesvolle leraar is iemand die goed is in leerlingen en ook goed in zijn vak. Daar begint professionalisering: in de leraar-leerling interactie.

Over Rob Martens

Rob Martens (1964) heeft onderwijspsychologie gestudeerd, en heeft onder andere gewerkt bij departement Pedagogiek van de Universiteit Leiden. Op 1 januari 2007 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar multimediale educatie aan de Open Universiteit op een leerstoel die mogelijk werd gemaakt door Teleac. In 2008 werd Martens benoemd tot hoogleraar-programmaleider onderzoek en plaatsvervangend directeur van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit.

Over Luc Stevens

Luc Stevens (1941) was vanaf 1981 hoogleraar orthopedagogiek te Utrecht met als opdracht schoolproblemen. Hij is het meest bekend om zijn (beleids)bijdragen aan de ontwikkeling van adaptief onderwijs en zijn onderzoek rond schoolethos en leraar-leerling interactie. Na zijn emeritaat richtte hij het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken op (NIVOZ), een denktank voor onderwijs. Recent werd in dit verband een community gestart (www.hetkind.org). Hij werd in april 2008 benoemd tot hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit met als opdracht: professionalisering van leraren door werkplekleren.

Over LOOK (voorheen Ruud de Moor Centrum)

LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) is er voor de professionele ontwikkeling van leraren. Onze kernactiviteit is het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de professionele ontwikkeling van, voor en door leraren. Dat gebeurt in onderzoeksprojecten in samenspraak met scholen en leraren: co-creatie. Hiermee slaan we een brug tussen onderwijsonderzoek en de praktijk.
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief