Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

'Kinderen horen aan 'hoe en wat' bij evaluatie wat je als leraar belangrijk vindt'

25 april 2013

Ingrid Nagtzaam belicht hoe zij in een klas met kinderen 'anders' evalueert. Ze wordt geïnspireerd door een uitspraak van prof. dr. M. Segers: 'Kinderen horen wat jij belangrijk vindt. Hoe en wat je evalueert en hoe je je beoordeling uitspreekt zijn daarbij bepalend.' Doelen vooraf kenbaar maken aan kinderen, is wat schooladviseur Nagtzaam betreft ook een speerpunt voor een goede evaluatie. 'Pas wanneer 'rekenen' en 'elkaar helpen' evenveel aandacht krijgen binnen de rapportage, zal het kind ervaren dat dit allebei belangrijk is. Hieronder haar verhaal.

Hoe ontwikkel jij? Op welke manier word jij geprikkeld plannen te maken? Wat moet er in jouw omgeving gebeuren om ervoor tezorgen dat je graag iets wilt ontwikkelen? Waardoor krijg jij ideeën voor de manier waarop je dit zou kunnen gaan doen? En wanneer je naar de kinderen in je groep kijkt: Hoe zou dat voor hen werken en is dit voor elk kind hetzelfde? En wat heeft dit dan weer met evalueren te maken?

'Basisprincipe 19: In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem.'

Wanneer je basisprincipe 19 onderschrijft, betekent dit veel voor de wijze waarop je kinderen volgt, je waardering over hun vorderingen uitspreekt en de wijze waarop je dit doet. Hoe komt het toch dat jenaplanscholen kwaliteiten en vaardigheden als zelfvertrouwen, anderen kunnen helpen, een stapje terug kunnen doen ten behoeve van de groep en hulp kunnen geven, deze zo weinig zichtbaar weten te maken? Terwijl ze juist goed nadenken over de wijze waarop zij hun onderwijs vormgeven en over datgene wat ze met de kinderen willen bereiken en er vervolgens veel aandacht aan besteden. De vraag in dit doekatern is hoe je dat wat je belangrijk vindt in de ontwikkelingen van kinderen, zichtbaar kunt maken voor het kind, de ouders en eenieder die bij de school is betrokken.

Lees hier het hele artikel.

Ingrid Nagtzaam is onder meer adviseur bij het JAS, Jenaplan Advies en Scholing. Ze heeft een eigen website Hetkanvoorhetkind.

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief