Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Inaugurele rede Rob Martens: Onderwijsonderzoek en de relatie met de praktijk

7 december 2010

Inaugurele rede van professor. dr. Rob Martens, momenteel werkzaam bij het Ruud de Moor Centrum. Zijn inleiding: Er is sprake van een lastige relatie tussen aan de ene kant leraren en onderwijsvernieuwers en aan de andere kant onderwijsonderzoekers. Mensen uit de praktijk klagen over de wereldvreemdheid van onderzoekers, de beperktheid van de oplossingen die ze aanreiken en de ontoegankelijkheid van hun resultaten. Onderzoekers voelen zich op hun beurt steeds verder los staan van de werkelijkheid op school, in een ivoren toren waar alleen nog maar internationale publicatiepunten lijken te tellen. Na een kritische analyse over de rol van onderwijsonderzoek gaat het tweede deel van de tekst dan ook vooral over oplossingen.

Oratie_martens_web

Publicatie: Zin in onderzoek (mei 2010)

Reacties

29
Login of vul uw e-mailadres in.


Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Ik heb op deze pagina gereageerd in verband met @Leraar24 en https://www.beteronderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2015/02/kennisbasis_rekenen-wiskunde_eindversie.pdf. Daaronder staat Rob Martens als geconsulteerde expert. Mijn vraag blijft: waarom en in welke hoedanigheid? In zijn conclusie als @profrobmartens op twitter, te weten

"OK over en sluiten. Ik beloof bij gelegenheid een blog te schrijven met de werktitel ‘waarom LOOK nooit tegen de leraar en zijn vakkennis was’." ,

zie ik nog steeds geen antwoord op die vraag.

Login of vul uw e-mailadres in.


Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Wat een onoverzichtelijke site is dit eigenlijk met dat doornesten van reacties. Waarom niet gewoon verder onder https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/12/unscience-and-education/#comment-226403 met @profrobmartens?

Login of vul uw e-mailadres in.


Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Wat een onoverzichtelijke site is dit eigenlijk met dat doornesten van reacties. Waarom niet gewoon verder onder https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/12/unscience-and-education/#comment-226403 met @profrobmartens?

Login of vul uw e-mailadres in.


Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Hierbij reageer ik op "Er is sprake van een lastige relatie tussen aan de ene kant leraren en onderwijsvernieuwers en aan de andere kant onderwijsonderzoekers." Mag ik deze tegenstelling vals noemen voor wat betreft onderwijsvernieuwers versus onderwijsonderzoekers?

Login of vul uw e-mailadres in.Rob Martens
3 jaar en 8 maanden geleden

Ja dat mag. Onderwijsvernieuwers is niet synoniem aan leraren. Ben je wel met me eens dat de relatie tussen onderwijsonderzoek en -praktijk moeizaam is en er zelfs sprake is van een kloof?

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Het is duidelijk uit mijn formulering (hoop ik) dat ik het heb over het aan twee kanten van die kloof plaatsen van onderwijsvernieuwers en onderwijsonderzoekers. Die tegenstelling is vals!

Ik denk hier ook aan die leerstoel technology enhanced learning op het FI die ik destijds heb weten tegen te houden.

Wat die kloof tussen praktijk en onderzoek betreft, bij rekenen en wiskunde is dat onderzoek nauwelijks serieus te nemen. Wat voor gelikte filmpjes men ook produceert. Zum Beispiel:

https://www.youtube.com/watch?v=Y8M7DpgvN0Y

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Het is duidelijk uit mijn formulering (hoop ik) dat ik het heb over het aan twee kanten van die kloof plaatsen van onderwijsvernieuwers en onderwijsonderzoekers. Die tegenstelling is vals!

Ik denk hier ook aan die leerstoel technology enhanced learning op het FI die ik destijds heb weten tegen te houden.

Wat die kloof tussen praktijk en onderzoek betreft, bij rekenen en wiskunde is dat onderzoek nauwelijks serieus te nemen. Wat voor gelikte filmpjes men ook produceert. Zum Beispiel:

https://www.youtube.com/watch?v=Y8M7DpgvN0Y

Login of vul uw e-mailadres in.


Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Ik licht mijn eerdere comment toe voor wat betreft de kennis bases. Ik kreeg een mail dat de professor gereageerd heeft, maar onder mijn reactie daarop heb ik het -mailvakje niet ingevuld.

Het Ruud de Moor Centrum was mede verantwoordelijk voor de kennisbasis rekenen voor de pabo van de Freudenthalgroep. Was men op de hoogte van het alternatief?

https://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats/SGR_KennisbasisRekenenPabo.pdf

Terzijde, de kennisbasis rekenen waar Jos Kusters namens RdMC voor tekende was onderdeel van een totaalpakket:

https://www.youtube.com/watch?v=18Av1_-S_Ko

In de handen van @doekle_terpstra ziet u ook het blauwe boekje voor de exacte vakken in de 2-degraadslerarenopleidingen. Met daarin de claim dat voor elke vak 2 a 3 gezaghebbende wetenschappers zijn geraadpleegd in het onderhavige gebied. Maar daar was geen sprake van.

Login of vul uw e-mailadres in.Rob Martens
3 jaar en 8 maanden geleden

Vind je het goed de discussie over wiskunde didactiek elders te voeren? Is niet mijn expertise, wel een interessant onderwerp.

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Het is geen discussie over wiskundedidactiek wat mij betreft. Het gaat me om het afschaffen van wiskunde in de schoolvakken door didactici die een wetenschappelijke status claimen en het opleggen van ongefundeerde meningen. Ik schreef daar hier over:

https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/12/het-epsilon-handboek-voor-de-didactiek-van-de-wiskunde/

Ik zag ook dat u van plan was te schrijven over wiskundige denkvaardigheden, en ik meen dat u ook wel wat uitspraken over het leren van rekenen van kinderen heeft gedaan.

Dus dit lijkt me wel een goede plek.

Login of vul uw e-mailadres in.


Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

We kennen het Ruud de Moor Centrum als partner van SBL in @Leraar24. Later werd het Look. Mijn indruk is dat dit centrum beter het Centrum voor Competentie Gericht Onderwijs zou kunnen heten. Men werkte ook mee aan de kennisbasis rekenen voor de pabo waarin het ook het Realistisch Rekenen tot DE standaard werd verheven. Ooit belde Annet Kill mij nog eens op om te laten weten dat Jos Kusters daar niets van wist.

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Tja, dat @leraar24. Ik begon de discussie al eens in https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2011/07/wat-is-de-opbrengst-van-leraar-24/. Helaas zijn de links in dat stukje wat verlopen en RdMC is inmiddels Look en daar is het niet goed meegegaan later. Zie ook https://www.beteronderwijsnederland.nl/forum/look-voorheen-rdmc/. Ook al weer eens tijdje terug. Inmiddels staat op de site van @leraar24 https://www.leraar24.nl/over-leraar24/, en zien we 200 medewerkers bij https://www.caop.nl/onze-mensen/. De vraag mag toch wel eens een keer gesteld worden waar dit allemaal goed voor was en is op weg naar @curriculum_nu? Zie ook https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2018/12/comments-disabled/.

Login of vul uw e-mailadres in.Rob Martens
3 jaar en 8 maanden geleden

Tja met LOOK, het wetenschappelijk centrum lerarenonderzoek is het inderdaad niet goed gegaan. Koud twee jaar na de oprichting zonder waarschuwing vooraf opgeheven. U ziet het als een poel des competentie verderfs maar dat was het niet. het was onderzoek met en voor leraren. Divers. Vraaggestuurd, dus op vragen uit het onderwijs. Vaak pleitend voor meer zeggenschap en autonomie voor leraren. Stelde kritische vragen bij het Lerarenregister. Schandalig om dat na twee jaar op te heffen. Kras op mijn ziel.
Voor wat betreft mijn commentaren op Verbruggen, ik vond en vindt dat hij teveel een karikatuur maakte van het lastig te definiëren begrip competentie. Alsof kennis niet mer belangrijk zou zijn. Heb menig debat mogen hebben met hem destijds ook met Presley Bergen, heel aardige man trouwens. Je mag best van mening verschillen. Ik ben niet lang enthousiast geweest over competenties, het was teveel een container begrip (Zie Bv proefschrift A. Stoof). Ik ben wel voor onderwijsvernieuwing als die de nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen weet aan te wakkeren. Voor mij staat dat centraal.

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Ik had hier op gereageerd maar mijn reactie is weg. Ik ben inderdaad bepaald niet rouwig over het stopzetten van Look en dat Stradivarius programma. Wie in zijn right mind verzint dat soort namen toch?

Helaas loopt @leraar24 nog steeds, met @hetNRO, @kennisnet en een weer een ander buro met 200 medewerkers.

In SBL heb ik geprobeerd het te stoppen, maar bij de omvorming tot de OC kwam eerder genoemde Annet Kil met het voorstel om alleen de voorzitters van de partners toe te laten. Verbrugge, zonder n, was toen goed van vertrouwen. Het goede zou wel boven komt drijven, net als in de lijst met nascholingsactiviteiten voor het #lerarenregister. Dus niet.

Eerder was de smoes dat het contract voor 3 jaar was. En tja, ergens was daar toen nog dat telefoontje van Annet namens de Jos in uw oratie. Die Jos moest via Annet laten weten dat hij met wat nu wel de kennisbasesfraude mag heten niets te doen had, ook al had hij er voor getekend.

Over Look lees ik op het forum https://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/2013/08/de-roze-olifant-van-look/. Zelf schreef ik ooit https://www.beteronderwijsnederland.nl/forum/look-voorheen-rdmc/. Helaas doen niet alle links het meer. Wel die naar Club @pimCBE. En de reacties zijn leerzaam. Een tijdsbeeld.

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Verduidelijking: toe te laten tot het bestuur van de OC.

Overigens zou deze discussie ook op twitter gevoerd kunnen worden. So do follow me at https://twitter.com/GuiseppeDon. My pinned tweet links to https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2019/01/onuitroeibaar/.

Login of vul uw e-mailadres in.Rob Martens
3 jaar en 8 maanden geleden

Ok laten we dat proberen. Excuus ook voor mijn typ fouten, ben in digitale detox en toch af en toe verleid te typen vanaf phone schermpje. Allicht doet zich een keer de gelegenheid voor nader in te gaan op reken- wiskunde onderwijs.

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Deze omgeving is ook vanaf laptop tamelijk gebruikersonvriendelijk. Maar toch eerste deze vraag. Welke expertise brengt u daartoe mee?

Login of vul uw e-mailadres in.Rob Martens
3 jaar en 8 maanden geleden

Twee dingen: jarenlang ervaring als docent (statistiek, methode van onderzoek) en twintig jaar als motivatie-onderzoeker.
Ik ben geïnteresseerd in de relatie tussen motivatie en (wiskundig) inzicht. Ik heb heel veel leerlingen/ studenten gezien met een groot gebrek aan motivatie die formules toepasten zonder echt (te willen) begrijpen wat ze doen. Herkent u dat probleem?

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Statistiek is een mooi vak waar ik te weinig van weet. Maar ik had het over rekenen en wiskunde. U noemt twee problemen.

Ben u op de hoogte van de problematiek bij rekenen en wiskunde, en wat er gebeurd is de afgelopen 20 jaar? Zie bijvoorbeeld https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/07/hoe-realistisch-is-de-nieuwe-pabo-rekentoetsgids/, uit 2014 alweer. De links zijn net bijgewerkt.

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Trouwens, https://www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/07/hoe-realistisch-is-de-nieuwe-pabo-rekentoetsgids/ staat nog open voor reacties. IK zou zeggen, vraag een account aan en reageer. Of blog.

Login of vul uw e-mailadres in.Rob Martens
3 jaar en 8 maanden geleden

Na mijn digitale detox zal ik een account maken en me waar van toepassing in het gesprek mengen.

Login of vul uw e-mailadres in.rob martens
3 jaar en 8 maanden geleden

Tja Joost. Welk punt wil je hier nu eigenlijk maken? Is dit een uitnodiging tot een gesprek? Een inhoudelijke bijdrage ergens aan? Of op de man spelen, insinueren en dan ook nog verwachten dat mensen daarop reageren zodat het gesprek niet meer gaat over de inhoud, mijn oratie in dit geval.
Misschien zou je ook iets kunnen zeggen over die inhoud en bijvoorbeeld aan de grote aanpassingen van het nieuwe VSNU SEP die toch een reactie zijn op de onderzoeksproblematiek die onder andere in deze oratie, tien jaar geleden al, naar voor werd gebracht? Gaat dat iets verbeteren verwacht je?

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Dat @Leraar24 loopt nog steeds. Het starte als een project van SBL, Kennisnet en RdMC (nu Look). Heeft Look nog iets van doen met https://www.leraar24.nl/247137/zo-gebruiken-leraren-flipping-the-classroom/?

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Dat @Leraar24 loopt nog steeds. Het starte als een project van SBL, Kennisnet en RdMC (nu Look). Heeft Look nog iets van doen met https://www.leraar24.nl/247137/zo-gebruiken-leraren-flipping-the-classroom/?

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Reactie staat er twee keer, excuus. Ook voor de taalfout.

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Reactie staat er twee keer, excuus. Ook voor de taalfout.

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Het gaat om deze oratie toch?

https://nivoz.nl/uploads/2010/12/Oratie_martens_web.pdf

Een gewone leerstoel bij het RdMC, ingesteld door de OU.

Of is er nog een andere oratie?

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Ik lees bijvoorbeeld: "Er is de afgelopen jaren vaak ongefundeerde kritiek op onderwijs geleverd (bijvoorbeeld in Verbrugge, 2010)". Licht u dat toe in de oratie?

Login of vul uw e-mailadres in.Joost Hulshof
3 jaar en 8 maanden geleden

Het is een constatering. U mag er verder in lezen wat u wil. SBL is nog steeds niet uit het systeem. Helaas.

Login of vul uw e-mailadres in.


Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief