Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

tabitha berg

“Alleen samen formuleren we de beste oplossingen”

Als conflict- en communicatieprofessional krijg ik vaak mensen aan tafel die elkaar volledig kwijt zijn geraakt. Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd en de oplossing lijkt mijlenver weg.
Juist bij professionals in de zorg en onderwijs, waar mensen met hart en ziel op de werkvloer staan en de werkdruk groot is, ontstaat vaak frictie. Misverstanden, miscommunicatie en stress veroorzaken wrijving die - indien niet tijdig en adequaat geadresseerd - tot enorm veel ‘gedoe’ kunnen leiden. En de prijs van conflicten is hoog. Verzuim, minder gemotiveerd persoon, oplopende juridische kosten bij ontslagprocedures. Maar vooral: minder passie en aandacht voor waar het eigenlijk om draait: je vak uitoefenen. Het beste uit de leerling halen.

Conflicten zie je overigens niet alleen voor leerkrachten onderling. Ook op bestuurlijk niveau en in de communicatie tussen leerlingen en de relatie ouders en professional valt vaak een hoop te winnen. Want voorkomen is én blijft altijd veel beter (en goedkoper!) dan genezen.
Ik begeleid niet alleen arbeidsmediations en teams in conflict maar geef ook regelmatig workshops en gastlessen aan hbo/universiteiten en in het vmbo om zo de toekomstige professionals tools te geven hoe conflicten te voorkomen en/of op een goede manier te adresseren.
Onze maatschappij heeft de taak om onze jongeren de tools te geven om om te gaan met weerstand en conflict. En beter nog: om goed naar elkaar te luisteren en samen oplossingen te formuleren voor de uitdagingen van de 21é eeuw.
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief