Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Johan van den Beucken

schoolleider po

Johan van den Beucken is directeur van OBS De Regenboog en Panningen-Zuid en probeert elke dag onderwijs leuker voor de kinderen te maken door de juiste mensen op de juiste plek in de organisatie te zetten.

Talenten van mensen benutten is veel mooier dan te kijken naar wat ze niet goed doen en je daarop focussen. De leerkrachten in school moeten natuurlijk wel een bepaalde ondergrens hebben waardoor ze een minimaal gegarandeerd “aanbod” voor de kinderen kunnen verzorgen. Hierin ligt een belangrijke taak voor de directeur. Maar wanneer ze eenmaal aan de slag zijn is het vooral zaak dat teamleden elkaar kwaliteiten leren kennen. Je eigen en andermans kwaliteiten leer je pas kennen als je in een organisatie vertrouwen voelt van je leidinggevende doordat fouten maken mag. Vertrouwen vertaalt o.a. in het krijgen van vrijheid om te ontdekken hoe je als leerkracht kunt bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen.

Je kunt enkel aan de behoeften van kinderen voldoen als je vanuit de groep kunt kijken naar de individuele kindkenmerken. Deze kindkenmerken bepalen uiteindelijk hoe jij als leerkracht te werk moet gaan om hen in hun onderwijsbehoeften te voorzien.

Echt contact, echte interactie is van doorslaggevend belang omdat kinderen meteen zien/ voelen welke leerkracht echt en nep is.

Als directeur is het belangrijk om verbinding met de werkvloer te houden en samen met de leerkrachten en IB’er structureel kijk naar hoe we vanuit onze visie/ gezamenlijke ambitie het onderwijs en de organisatie vorm kunnen geven omdat datgene te doen wat uiteindelijk een meerwaarde is voor de kinderen die (en dat vergeten we soms) onderwijs MOETEN volgen.

Tevens is het belangrijk om zo lang mogelijk weg te blijven van regels/ afspraken/ formats enzovoort. Deze zorgen voor een zgn. schijnveiligheid die creativiteit/ groei en ontdekking tegengaat. Werken vanuit een visie maakt dat regels en afspraken tot een minimum beperkt worden, bureaucratie “verdwijnt” en leerkrachten op een natuurlijke manier voortdurend bezig zijn met het kijken vanuit een goede manier naar kinderen.

Wanneer de juiste mensen op de juiste plek staan rest er voor de directeur vaak niet veel meer dan te inspireren en ervoor te zorgen dat de professionele organisatie zo “plat” mogelijk blijft (incl. het behoud van “de menselijke maat”).

Mijn ideeën/ zienswijzen deel ik graag….. Waarom? Ik denk dat het de wereld leuker/ beter maakt…. We moeten ophouden met, in een wereld die dynamiek verlangt, kinderen te zien als een “maakbaar product” wat we kunnen aanpassen aan onze wensen. Kinderen zijn onvoorspelbaar, dynamisch, kostbaar……onvervangbaar. Hetkind.org heeft een voor mij herkenbare visie en biedt daarnaast ook een podium om te delen wat natuurlijk bijdraagt aan een mooiere wereld!

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief