Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Avond met Remco Pijpers en Haitske de Visser: Hoe geef je onderwijs met hart en ziel in een digitale context?

Hoe geef je onderwijs met hart en ziel in een digitale context? Digitale leermiddelen en ontwikkelingen bieden prachtige mogelijkheden om het pedagogisch-didactisch handelen te versterken. Maar blinde toepassing draagt risico’s met zich mee. Hoe verhoud je je tot de kansen, verwachtingen én gevaren? Hoe zorg je voor de pedagogische ruimte waarin je vanuit een open blik doordachte keuzes kunt maken? Op dinsdagavond 23 januari gaan we in het Rotterdamse Dokhuis met elkaar in gesprek over deze vraagstukken. Haitske de Visser en Remco Pijpers zijn onze gasten.

Kris, één van mijn leerlingen uit groep 7, haalt hoge resultaten voor toetsen en zit in de plusklas. Echter, wanneer hij zelf iets lastig vindt, blokkeert hij. Deze ochtend zie ik hem zijn chromebook dichtklappen, aan de kant schuiven, en zijn hoofd op zijn armen leggen.(…) Met betraande wangen kijkt hij me aan: ‘ik haat Snappet, juf!’ 

Deze laatste uitspraak werd de titel van een veelgelezen blog van Haitske de Visser op het NIVOZ platform. Ze beschrijft daarin haar ervaring met digitale leermiddelen, waar ze graag gebruik van maakt, maar die soms ook iets anders van haar vragen dan wat een leerling vraagt. 'Ik wil ervoor waken dat ik uitvoerder word van een systeem of methodes’, schrijft ze. 'Ik kijk naar de leerlingen: hoe reageren ze op mij, op mijn lessen, op de technische tools die ik inzet? Wat krijg ik van ze terug?'

Onder invloed van digitale technologie verandert er veel in het onderwijs: niet alleen in de wijze waarop leerlingen opdrachten maken en feedback krijgen, maar ook in de rol van de leraar en de leerkracht-leerling relatie. Wie of wat heeft op welke wijze ‘de leerling in beeld’? Welke plek geef je data in het onderwijsproces? En wie heeft er zeggenschap over de inzet van technologie?

Te midden van voortschrijdende technologische ontwikkelingen, is het belangrijk met elkaar stil te blijven staan bij hoe je je daartoe verhoudt. Staan er waarden van jouzelf of jouw school op het spel en wat heb je dan te doen? Welk vuurtje wordt er bij jou aangewakkerd of juist gedoofd door de inzet van technologie?

Digitale leermiddelen en andere digitale ontwikkelingen bieden in potentie ook prachtige mogelijkheden om het pedagogisch-didactisch handelen te versterken, maar blinde toepassing draagt risico’s met zich mee. Hoe verhoud je je tot de kansen, verwachtingen én gevaren? Hoe zorg je voor de pedagogische ruimte waarin je vanuit een open blik doordachte keuzes kunt maken?

Op dinsdag 23 januari gaan we bij stichting NIVOZ in het Rotterdamse Dokhuis met elkaar in gesprek over deze vraagstukken.

Voor wie?

Leraren, schoolleiders, bestuurders en opleiders. We richten ons vanavond met name op de rol van digitale leermiddelen in het primair onderwijs.

Programma

17:00 uur: Inloop met een eenvoudige maaltijd
17:45 uur: start programma

1) Introductie op pedagogische ruimte door Leone de Voogd, stichting NIVOZ: wat staat er op het spel?
2) Introductie op de invloed van digitale onderwijstechnologie op leraar en leerling door Remco Pijpers, Kennisnet.
3) O.l.v. Haitkse de Visser met elkaar in gesprek over eigen ervaringen en dilemma’s rondom digitale leermiddelen

20:15 uur: Napraten met een drankje

Tickets: 10 euro, inclusief maaltijd. Bestel op deze pagina.

Waar?

Dokhuis, Doklaan 10, Rotterdam

Haitske de Visser is leerkracht in het primair onderwijs, en daarnaast werkzaam als leerkracht-onderzoeker in het lectoraat Professionaliseren met Hart en Ziel o.l.v. Hester IJsseling (Thomas More Hogeschool). In januari start zij met Jos van den Brand een gesubsidieerd onderzoek binnen scholen. Hierin willen ze, samen met o.a. Kennisnet en de Universiteit Utrecht, een instrument ontwikkelen om de dialoog binnen scholen op gang te brengen over de inzet van digitale leermiddelen en wat dit doet met de pedagogische ruimte van de leerkracht.

Remco Pijpers is strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek bij stichting Kennisnet, de publieke ict-organisatie voor het primair en voortgezet onderwijs. Hij werkt al meer dan 25 jaar, in verschillende rollen, op het gebied van jeugd en digitale technologie.


 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief