Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

(Y)our world als de zoektocht naar identiteit en talent

1 juni 2012

Problemen in de economie en ecologie maken duidelijk dat we niet los van elkaar en de wereld staan. Door vertrouwdheid met gebruik van digitale middelen ontwikkelt de jonge generatie een besef van samenhang dat in de samenleving nu nog nauwelijks wordt aangesproken. Het is een gevoeligheid voor het gezamenlijk creëren van meerwaarde. In zijn blog Zichtbare Zaken verhaalt Huub Koch  over André Platteel en zijn experimenten/projecten met Rotterdamse jongeren. Van verzet naar co-creatie en het optimaal benutten van talenten en het potentieel van de groep. 

Nieuwe competenties brengen een samenleving van verbinding voort die de cultuur flink zal opschudden. Een enorme verschuiving in macht en omgangsvormen zal het gevolg zijn. Van verzet naar co-creatie.

André Platteel, auteur van het fraai verzorgde en in 2010 verschenen boek Our World baseert zijn inzichten op intensieve contacten met jongeren tijdens Your World in Rotterdam, de eerste Europese jongerenhoofdstad. Tijdens Your World, een indrukwekkende verzameling projecten, workshops en evenementen, werd ondermeer geëxperimenteerd met nieuwe begeleidingsmethodieken gebaseerd op onderlinge samenhang. Als facilitator richt André zich op het optimaal benutten van de creatieve potentie van een groep. Daarvoor gebruikt hij verschillende werkvormen om dialoog en co-creatie te bevorderen.

In Our World doet Platteel daarvan verslag en beschrijft hij de aanstaande veranderingen en mogelijke consequenties. Vanuit de nieuw te ontwikkelen verbindingssamenleving reikt hij mogelijkheden aan om te komen tot een cultuur waarin iedereen zich gehoord en erkend voelt. Want de wereld is nooit af en wordt in onderlinge samenhang telkens opnieuw vormgegeven.

Als je weet wat je uniek maakt, dan weet je waar je kracht zit en kun je van daaruit bijdragen aan je omgeving, de wereld.
Medio 2009 kreeg ik het tijdschrift Be Your World in handen (zie de cover hierboven). Een tijdschrift dat was samengesteld door 18 deelnemers van het project YourLab. Het tijdschrift was ontstaan in co-creatie sessies en ademde qua opmaak en inhoud een grote vitaliteit. Of zoals deelneemster Esra het verwoordde: door YourLab heb ik geleerd wat mijn stem is. Het tijdschrift liet zien op welke wijze jongeren in staat waren hun eigen stem te ontdekken in een grote variëteit aan projecten. Rode draad daarbij was een traject met als titel De Reis van De Held. Een uiterlijke reis gekoppeld aan een innerlijke weg. Persoonlijke ervaringen dienen als kompas.

De reis van de held – travel kit

1. Luister zonder vooroordelen.
2. Durf te fantaseren.
3. Durf niet te weten.
4. Spreek vanuit je eigen ervaring.
5. Deel wat je met heel je hart wilt omarmen.
6. Als je iets doet, doe het dan volledig.
7. Begin, schaaf, schraap en ontwikkel.
8. Heb oog voor details.
9. Geniet van het proces.
10. Durf fouten te maken.
11. Signeer je werk en laat het los.
12. Jij bent onderdeel van een groter geheel.

Your Lab was in Rotterdam zeer succesvol. Drop-outs namen na afloop weer deel aan een opleidingstraject. Jongeren uit gewelddadige straatculturen kozen een andere, meer sociale richting. Er ontstond algehele verbondenheid waardoor racisme, strijd en polarisatie verdwenen. Doordat jongeren ontdekten waar ze goed in waren ontstond ondernemersdrang.

Lees verder 
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief