Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

'Wat is de x-factor van leraar als Kanamori?'

23 augustus 2012

Meer dan 4000 mensen gaan meester Kanamori ontmoeten tussen 3 en 12 september. Met een groot aantal mensen wordt zijn 'schoolreis' door Nederland vormgegeven. In de aanloop komt een aantal organisatoren en steunbetuigers aan het woord in een korte inspirerende bijdrage. Vandaag: Svenja Harten-Buttner van de Hanzehogeschool Groningen. 'Wat is de x-factor van leraar als Kanamori?' 

Leraren ervaren steeds vaker handelingsverlegenheid bij het lesgeven aan kinderen met gedragsproblemen. Maar er zijn ook leraren die het beste in deze ‘speciale leerlingen’ weten boven te halen: leraren met de X-factor!

Bij de Hanzehogeschool in Groningen wordt momenteel promotieonderzoek verricht naar deze ‘X-factor van de leraar’. Toshiro Kanamori is een grote inspiratiebron geweest voor dit onderzoek. Men is het er namelijk unaniem over eens dat ‘Meester Kanamori’ de X-factor heeft. In zijn levenslessen brengt hij zijn leerlingen in verbinding met het echte leven door hen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk en dat van anderen.

Zijn positieve mensvisie heeft opvallende raakvlakken met de positieve psychologie. In deze stroming zijn menselijke kernkwaliteiten en het verder ontwikkelen daarvan onderwerp van onderzoek in plaats van het compenseren van tekortkomingen en zwakheden. De kerngedachte: waarderen van en voortbouwen op datgene wat goed gaat. Building what’s strong instead of fixing what’s wrong.

Recent onderzoek wijst in de richting van de persoonlijkheid als onderliggende kernkwaliteit van expert leerkrachten. Bij een groot aantal leraren met de X-factor en een controlegroep zal een persoonlijkheidstest worden afgenomen, om op basis van significante verschillen een ‘X-factor persoonlijkheidsprofiel’ te kunnen opstellen.

Persoonlijkheid wordt gedefinieerd als langdurige patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen. Indien er aantoonbare overeenkomsten zijn in de persoonlijkheden van leraren met de X-factor en deze blijken te verschillen van leraren zonder X-factor, zullen de implicaties van het onderzoek groot zijn voor wetenschap en praktijk.

Er wordt hierbij gedacht aan het overdragen van de uit persoonlijkheid voortkomende kenmerkende gedachten, gevoelens (visie, attitude) en gedragingen (vaardigheden) van leraren met de X-factor, het positief selecteren van studenten met een potentiële X-factor als rolmodel in de lerarenopleiding en het aanbieden van honours-programma’s.

Meer informatie of contact: [email protected]

Svenja Harten-Buttner
Hanzehogeschool Groningen
www.hanze.nl

Wilt u zelf meester Kanamori ontmoeten? Klik dan hier voor de laatste informatie over kaartverkoop. Op enkele plaatsen zijn nog tickets te bestellen. Tijdens de Kanamori-week is een gratis onderwijskrant te verkrijgen van hetkind en is het boek  'Inochi no kyokasho - Levenslessen van meester Kanamori'  te koop. Meer info volgt via deze website.
 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief