Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Videoreacties op lezing van Sieneke Goorhuis

15 november 2011

Sieneke Goorhuis-Brouwer sprak duidelijke taal bij de onderwijsavond van het NIVOZ op 9 november. Voor- en vroegschoolse educatie in taalontwikkeling? Vanuit neurobiologisch perspectief bezien heeft haast maken geen enkele zin. Meer dan 150 mensen waren in Driebergen aanwezig. De eerste beelden van de lezing en de reacties staan op camera. Wilt u uw ervaring met ons delen? Stuur uw bijdrage naar [email protected]

Bijzonder hoogleraar Sieneke Goorhuis verzorgde de tweede lezing in de serie onderwijsavonden (7 x inspiratie) van het NIVOZ. Een korte trailer kunt u hier bekijken. Verder op de site vindt u een compilatie van 24 minuten.


Drie mensen geven hun eerste reflectie. Annie Maijers, schoolleider van De Stuifhoek in Made. Hermien de Waard, nascholer bij De Aktiviteit en werkend met VVE-methodes. En Fokke van Bockel, teamleider bij Calvijn, VO-school in Rotterdam en vader van twee kinderen.Reacties op lezing Prof. Dr. S. Goorhuis-Brouwer from 21/12 PRODUCTIES on Vimeo.

De eerstvolgende onderwijsavond is op 11 januari 2012, wanneer Ferre Laevers in Driebergen spreekt. Plaats van handeling Landgoed De Horst. Aanvang 19.00 uur.  Zijn thema: De kracht van een procesgerichte benadering in het perspectief van talentontwikkeling en excellentie.' Entree is 25 euro. Een passe partoutkaart voor resterende 5 avonden bedraagt 100 euro. Aanmelden kan via de NIVOZ-website of het digitale formulier achter deze LINK.

Hermien de Waard heeft nog een schriftelijke bijdrage geleverd, een paar dagen na de lezing van Sieneke Goorhuis:

Prof. Dr. S. Goorhuis Brouwer is in haar lezing duidelijk. VVE- programma’s weg er mee!
Zit ik als trainer VVE Startblokken van Basisontwikkeling dan wel bij de juiste lezing? Jawel. Want ik zie iemand die vanuit haar hart spreekt, iemand die op de bres springt voor de jongste deelnemers van onze samenleving. Een lange tijd kan ik ook met de lezing van de professor meegaan. Zeker als zij pleit voor het volgende,

-  Kinderen ontwikkelen zich door spel. Door spel leren kinderen de wereld kennen.
-  Volg als professional kinderen in hun ontwikkeling. Kijk in welke fase van ontwikkeling kinderen  zich bevinden en neem van daaruit de volgende stap.
-  Kinderen ontwikkelen zich niet vanzelf. Kinderen hebben volwassenen nodig, die een rijke speel leeromgeving verzorgen.

Ik kan de professor niet meer volgen als zij zich afzet tegen de VVE- programma’s in het algemeen.

Alle VVE- programma’s lijken volgens haar in te zetten op een programmatische aanpak voor peuters en kleuters. Oefenen, trainen. Niet het kind maar het programma staat centraal. Dit geldt in ieder geval niet voor de aanpak van VVE Startblokken. In onze aanpak staat het kind centraal. Ook in Startblokken is spelen leren. Samen met de kinderen gaan de professionals de echte wereld in of halen de echte wereld naar binnen. Al spelend verkennen zij samen de wereld. Al spelend ontwikkelen de kinderen zich zo breed mogelijk. De professional volgt deze ontwikkeling en samen met de kinderen zetten zij de stap naar het volgende stukje ontwikkeling. Want door samenspel en interactie is alles te leren.

Een voorbeeld:
Voor mijn werk heb ik een klein onderzoek gedaan naar slaaprituelen in een kinderopvanggroep.  De pedagogisch medewerkers zagen het slaapuurtje vooral als een los zorgmoment en niet als een betekenisvolle activiteit. Samen hebben we bekeken hoe kinderen, het naar bed gaan, thuis ervaren. Daar bleken voor de hand liggende rituelen bij te horen. Naar bed gaan, grote licht uit, bedlampje aan, voorlezen van een verhaal of een liedje zingen, een knuffel, nachtlichtje aan, bedlampje uit. Ssst, welterusten maar en de deur gaat zachtjes dicht. Deze rituelen hebben de pedagogisch medewerkers ingezet in hun eigen praktijk. En niet alleen tijdens het slaapmoment werden de rituelen ingezet maar ook in de huishoek bij het naar bed brengen van knuffels en poppen. De winst was groot. Het naar bed gaan werd een echte spelactiviteit en de taal en handelingen die de pedagogisch medewerkers inzetten tijdens het naar bed gaan waren tijdens het spel in de huishoek terug te horen en te zien. Vol overtuiging brachten de kinderen hun pop of knuffel naar bed en gebruikten daarbij dezelfde taal en handelingen als hun pedagogisch medewerkers. De dreumesen vaak nog in korte zinnen en  peuters in dezelfde zinnen als hun pedagogisch medewerkers.

De professor pleit voor vrij spel en geeft de indruk dat in vroegere tijden dat centraal stond in peuterspeelzalen. Mijn ervaring is, dat juist op veel zalen voor dat vrije spel weinig tijd en ruimte was. Een rijke speel- leeromgeving was niet zichtbaar en een groot deel van de tijd brachten kinderen zittend en wachtend door. In de grote kring, aan tafel tijdens het eet- en drinkmoment, aan tafel tijdens het gezamenlijk knutselen. En als er dan nog tijd over was nog even vrij spelen.

Laten we ons samen sterk maken voor jonge kinderen maar daarin niet achteruit maar vooruit kijken.

Hermien de Waard
Trainer VVE- Startblokken van Basisontwikkeling
De Activiteit  www.de-activiteit.nl

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief