Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Schoolreportage Russian School of the Arts: 'Activiteiten waarmee hun wereld groter wordt'

23 december 2012

'Ieder mens is uniek en heeft talent', weet Peter van Strien, oprichter van The Russian School of the Arts, een binnenschoolse en naschoolse kunstopleiding. Zij bieden activiteiten en begeleiding aan bij dans, theater, muziek, zang en grafische kunst. De kinderen doen ervaring op waarmee ‘hun wereld groter wordt’. Rikie van Blijswijk doet verslag. 'Kunst was eigenlijk een ondergeschoven kindje. Nu zien we prachtige dingen gebeuren. '

Op NIVOZ-platform hetkind vind je meer schoolportretten en video's. Klik hier

Talent is een cadeautje dat kinderen bij hun geboorte krijgen en dat vraagt om uitgepakt te worden. Om talent optimaal te laten bloeien is discipline, inspanning en een stimulerende omgeving nodig. The Russian School of the Arts, een binnenschoolse kunstopleiding, verzorgt de stimulerende omgeving en professionele begeleiding om de kunstzinnige talenten van kinderen te ontplooien. Binnen het activiteitenplan van CBS Het Podium verzorgt deze kunstschool dans, theater, muziek, zang en grafische kunst. De kinderen doen daarin kennis, technieken en vaardigheden op waarmee ‘hun wereld groter wordt’.

The Russian School of Arts staat een ambachtelijke kunstopleiding voor ogen waar kinderen met plezier hun best doen en een blijvende ‘ eyeopener’ voor hen is, zodat kunst een onmisbaar aspect van hun verdere leven blijft.

De school is opgericht met grote Russische kunstenaars als voorbeeld, zoals Gergieve, Tchaikovsky, Rachmaninov, Nijinsky. Zij lieten zien dat talent dat ruimte krijgt de wereld kan veranderen.

The Russian School of the Arts heeft een geïnspireerd en deskundig team dat kunstonderwijs verzorgd, gebaseerd op Russische onderwijsmethoden: ballet wordt aangeboden volgens het Vaganova systeem. Bij theater spelen de methoden en theoretische werken van K. Stanislavski, E. Vakhtangov en M. Chekhov een prominente rol. Het resultaat is een ambachtelijke opleiding waar sterk rekening wordt gehouden met het individuele kind. De school streeft ernaar om alle leerlingen uit te dagen om hun grenzen op te zoeken en te verleggen en werkt samen met kunstinstellingen, zoals de Kunsthal en het Rotterdams Jeugdsymfonieorkest.

In Rotterdam ontmoet ik Peter van Strien, medeoprichter van The Russian School of the Arts op CBS het Podium, één van de scholen waarin de kunstschool actief is. Ruim 94% van de leerlingen van CBS Het Podium heeft een kleurrijke achtergrond en vertegenwoordigen 15-20 verschillende culturen. ‘ Sommige ouders hebben geen traditie in kunst en dan wordt het weleens lastig om kunstlessen te geven. Uiteindelijk bepaalt de cultuur toch voor een groot deel wie je bent’, merkt hij op.

Hij vervolgt: ‘In Nederland is veel aandacht voor achterstanden en veel minder voor het uitbouwen van talenten voor kunst en sport. De zorg gaat vooral uit naar degene die niet meekunnen. In het onderwijs is nauwelijks aandacht voor verschillen tussen mensen, terwijl ieder mens uniek is en uniek wil zijn. In de visie van scholen is dat nauwelijks terug te vinden. CITO-scores bepalen het beleid dat daardoor veel van hetzelfde genereert. Uiteraard zijn CITO-opbrengsten van belang, maar het is niet het enige dat mag tellen’.

Van Strien studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als in 1989 de Muur valt besluit hij om in de Sovjet Unie een bedrijf te beginnen. Hij trouwt zijn Russische vrouw en na vijf jaar gaan ze samen terug naar Nederland.

Het paar ontmoet de directeur van de Russische Taalschool, waarvan leerlingen behoefte hebben aan gedegen kunstonderwijs ‘zoals we dat gewend zijn in Rusland’. ‘In Nederland staan de economische vakken centraal en is kunstonderwijs vooral vrijblijvend en therapeutisch gericht. In Rusland daarentegen hebben kunstenaars een status’.

In 2004 start de school als aanvulling op de Russische Taalschool met acht leerlingen. The Russian School of the Arts wil een eiland creëren voor talenten; helaas kan er niet direct uit een grote vijver gevist worden.

CBS Het Podium wil kinderen hun talenten helpen ontdekken én ontwikkelen. Een budget wordt gevonden in deelname aan het Verlengde School Dag programma, waarin verplichte kunstlessen zijn opgenomen. In 2008 wordt ook de Talenten Verkenning in scholen geïntroduceerd. De school zoekt contact met The Russian School of the Arts en deze ontwikkelingen leiden tot samenwerking en het volgende aanbod voor de leerlingen:

Talentverkenning:

Alle kinderen doorlopen eerst een uitgebreide talentverkenning onder schooltijd in dans, grafische kunst, theater en muziek. De lessen worden gegeven door specialisten. De talentverkenning heeft niet als doel om kennis over te dragen maar om aanleg bloot te leggen. De talentverkenning wordt afgesloten met een certificaat uitgereikt met vijf niveaus van beoordelingen: voldoende, ruim voldoende, goed, zeer goed en uitstekend. De laatste twee categorieën zijn voorbehouden aan die kinderen die echt talent hebben voor een kunstrichting. Die kinderen kunnen bij The Russian School of the Arts een vervolgopleiding doen.

De Kunstklas:

De Kunstklas is een uitgebreide binnen schoolse kunstopleiding geschikt voor alle kinderen. Naast een algemene basisopleiding wordt vooral veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het aanwezige talent door middel van profielen. In de Kunstklas krijgen de kinderen 4 lesuren per week kunstonderwijs aangeboden.

De Russian School of the Arts streeft naar een optimale talentontwikkeling bij de leerling. Eerst onderzoeken we in een talent-herkenningsprogramma de individuele mogelijkheden bij de leerling, waarna een persoonlijk advies volgt. In dit advies wordt de mate van aan- leg voor de verschillende kunstvakken belicht. Aan de hand van dit advies en rekening houdend met de voorkeuren van het kind, wordt de leerling in twee van de profielen geplaatst (dans, grafisch, theater en muziek). De leerling krijgt hierdoor les in de kunstvakken waarin hij of zij de meeste aanleg (talent) heeft.

Omdat het resultaat van een opleiding altijd sterk afhankelijk is van het inzicht en motivatie van de leerling, verbetert deze methode het eindresultaat. kunstgeschiedenis wordt aan alle profielen aangeboden.
De volgende profielen worden aangeboden:
- dansprofiel - theaterprofiel - grafisch profiel - muziekprofiel

De Plusklas:

Hierin wordt, in het kader van de Verlengde School Dag, extra les geboden aan kinderen met talenten en is een verdieping en uitbreiding van de kunstklas. Het is ook mogelijk om privélessen zang, piano of viool te volgen. De toelating vindt plaats op basis van auditie of op verzoek van de docent uit de Kunstklas.

De Topklas

De kinderen uit de Plusklas kunnen door The Russian School of the Arts geplaatst worden in de Topklas. De plaatsing volgt na gesprekken met het kind, de ouders en de leraar. Het programma biedt verdere verdieping van de plusklas. De opleiding is bedoeld voor die kinderen, die het hoogste uit zichzelf willen halen en bevat beroepsgericht maatwerk voor wat nodig is. Een hoge mate van betrokkenheid van de ouders wordt door de Russian School of the Arts als vanzelfsprekend ervaren. De ervaring leert dat van de kinderen veel gevraagd wordt: ze moeten hard werken om een klein stapje vooruit te komen.

Suzanna is zeven jaar en leerling van het Podium in groep 3. In de kunstklas heeft ze zojuist de opdracht gekregen een tekening van een nepplant te maken in de kleuren grijs, groen en wit. ‘ik mocht de kleurtjes gebruiken zoals de juf dat had gedaan. Het is gelukt om de plant te tekenen, maar niet om binnen de lijntjes te kleuren. Ik vind deze opdracht heel leuk, want ik wil ook graag grote schilderijen maken en die in het museum ophangen. Thuis maak ik ook veel tekeningen’, zegt ze.

In het begin leverde de samenwerking verwarring op bij leerlingen en leraren. Immers: ‘Pedagogen en artiesten/kunstenaars hebben elk zo hun eigen opvattingen over kinderen, out of the box denken, democratische besluitvormingen, opleiden en lesgeven. Al werkende ontstond gewenning en nu werken we echt samen, waarin gevoel van veiligheid tussen en respect voor elkaar ontstaan’, blikt van Strien terug.

‘Een gedegen kunstopleiding is niet zomaar een gezellig lesje’, zegt Martine Dortland, IB ‘er op CBS Het Podium. ‘Het is een serieuze aangelegenheid. Wij deden het er zo’n beetje bij en was het eigenlijk een ondergeschoven kindje. Nu zien we prachtige dingen gebeuren. Een jongen met flinke rekenproblemen, die in het zangkoor helemaal tot zijn recht komt. Een andere onrustige leerling, die zijn talenten als danser volop kan etaleren’.

Na schooltijd gaat een aantal kinderen naar de lessen van de Plusklas. Een oud leerling geeft pianoles aan jonge talenten. Deze leraar neemt geen genoegen met ‘bijna’ of ‘het lijkt erop’. ‘Tienduizend uren oefenen aan iets en je bent een professional, ook zonder talent. Heb je dat talent wel, dan ben je na al die uren nog beter', houdt hij voor.

In een ander lokaal staat Suzanna, de tekenares uit groep 3, haar zangtalent te oefenen. De Russische leraar begeleidt haar op de piano, terwijl moeder meeluistert. Na afloop gaan huiswerk en tips mee voor de volgende week. Een andere leerlinge, Suzan, is na de Plusklas en de Topklas nu aangenomen op het conservatorium.

In beide klassen wordt aan alle getalenteerde leerlingen kunstgeschiedenislessen geboden. Dat biedt de uitdaging om kinderen hun mentaliteit om te oefenen te verstevigen en hun uiteindelijke kunstenaarsdoel als een stip aan de horizon te zetten.

Ondertussen is The Russian School of Arts ook in de Talma school in Rotterdam en in de Willem-Alexander school in Pijnacker begonnen.

The Russian School of Arts
Postadres: (geen leslokatie)
Borchsatelaan 138
3055 ZN Rotterdam
www.russianschool.nl

Verdiepend artikel

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief