Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Schoolreportage het Kristal in Dordrecht: 'Leerkrachten moeten meer rondkijken dan nakijken en ict helpt'

12 januari 2013

Basisschool het Kristal in Dordrecht is een Pathfinder School. De leerlingen werken dagelijks met  ICT en zetten hun eigen onderneming op. Dat vormt het cement tussen de leerlingen, de leraren en de ouders.  Dit is de zevende aflevering van een serie schoolreportages van Rikie van Blijswijk. 'Leerkrachten moeten meer rondkijken dan nakijken en ict helpt'.

CBS het Kristal is een speel- en leercentrum voor zowel peuters als tieners, waarvoor de school alle mogelijke  opvangmogelijkheden biedt. De medewerkers vormen één team o.l.v. één directeur. Er is één gezamenlijke focus: de ontwikkeling van kinderen. Onderwijs wordt geboden naar behoefte en gedifferentieerd naar niveau, tempo en eigen keuze. Zinvol leren gebeurt in projecten, waarin zelfredzaamheid en zelfstandig leren kenmerkend zijn.

Met directeur Martin Dekker loop  ik op een vrijdagochtend door de school. De leerlingen spelen op de gang en werken op leerpleinen. Je krijgt zin om ook boeken te pakken, of aan tafel even bij te praten en met elkaar te leren. Het leerklimaat is uitnodigend, waardoor disciplinerende maatregelen niet nodig zijn. ‘Na de vakantie popelen de kinderen om weer naar school te komen. Dat zegt genoeg over ons onderwijs’. Rond de school is een grote tuin, die op dit moment wordt ingericht met planten, boomstammen en tuintjes, waarin van alles kan worden verbouwd.

‘We bieden personalized onderwijs door zes wekelijkse projecten en daarin zie ik zoveel mooie momenten’, glundert Dekker. ‘In groep 7 b.v.  is een onderneming in zes weken opgericht. De kinderen ontwierpen een fabriek inclusief de productieafdeling . De producten zijn verkocht door de flyers die ze zelf hebben gemaakt’.  Na zes weken volgt een tussenweek waarin toetsen worden afgenomen. ‘Daarbij  zetten we stemkastjes in’. Dekker citeert Rob Martens (van LOOK, Wetenschappelijk centrum Leraren Onderzoek/OU):  ‘Leerkrachten moeten meer rondkijken en minder nakijken’.

Voorheen zette  Martin Dekker ICT opleidingen op bij het Ministerie van Defensie. Nu, als baas van buiten, zet  hij deze digitale middelen op het Kristal in Dordrecht. . ‘Ik heb sterk het vermoeden dat ICT onderwijs verandert, waarin de leerkracht de motor en de kracht is waarop dat proces verder gaat’, licht Dekker toe.

Het project Pathfinder - een Microsoft-initiatief -  sprak hem aan en Dekker  wordt in juni 2011 door hen gevraagd een film te maken over zijn ambities met deze school. Nu is het Kristal een Pathfinderschool en maakt deel uit van het Innovative Schools Program (ISP): kijk hier voor de evaluatie film van het project. 

‘Dat project is de katalysator om verder te praten en denken over anders leren in de school’, is mijn ervaring. In de school is het Pathfinder project niet te filmen of te fotograferen. Het is het cement in de school en zit tussen de leerlingen, tussen de leraren, tussen de leraar en de leerling en tussen het team en de ouders. Je voelt het, maar je kunt het niet oppakken.

Het - internationale - netwerk heeft Martin veel wijsheid gebracht. In Washington ontmoet hij b.v. Will Robinson, die stelt dat leerlingen in de school geen Google-vragen zouden moeten beantwoorden, maar uitgedaagd moeten worden om wereldproblemen te leren oplossen. De 7 C’s komen uit dat contact en verwoorden waaraan goed onderwijs moet voldoen.  Op deze poster vindt u meer informatie over de 7 C 's

Uit de conferentie in Londen neemt hij meer kennis mee over samenwerking in de school. ‘Die is pas goed, als leraren én gezamenlijk besluiten nemen én tevreden zijn met het besluit’. Na deze ontmoetingen laat hij op de  teamvergadering  filmpjes als de Fun Factory zien en stelt veel vragen: ‘Wat zou jij als leraar op het Kristal hiermee kunnen doen? Wat heb je gezien’?

Als vanzelf bedenkt een leraar of het hele team antwoorden, waarmee de kinderen zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Hij vindt het belangrijk dat leraren letterlijk en figuurlijk over de grenzen heen kijken en creativiteit in hun denken en handelen creëren.

Voor Dekker is de professionele cultuur binnen het team een voorwaarde om met elkaar aan het werk te kunnen. Het Kristal kenmerkt zich door een open sfeer en cultuur: ‘Je moet elkaar kunnen aanspreken op de dingen die goed gaan en op wat niet goed gaat, zodat iedereen alert blijft en zichzelf wil ontwikkelen’, zegt hij. ‘Daardoor durf je naar elkaar iets te erkennen. Kijk en luister meer naar leerlingen collega’s  i.p.v. te oordelen’.

Het effect zit ’m wat betreft Martin in de details . ‘Het gaat mij om het plezier in leren; schwung geven aan onderwijs. Twee teamleden zijn mee geweest  naar Londen en volgden diverse workshops. Zijn vertellen erover in het team en daarmee wordt het project ook steeds meer eigendom van het team. Leiderschap ,en niet management,  is bepalend voor schoolontwikkeling’,  is Dekkers overtuiging.

Ook de ouderbetrokkenheid is hoog, kent een open sfeer en een goede samenwerking. ‘De ouders voelen dat het hier wel goed zit. ‘Ik bekijk de school met de ogen van de leerling en de ouders’, zegt hij.

De ambitie van de directeur van het Kristal is allereerst dat de kinderen beter en met meer plezier leren en ouders onvoorwaardelijk partners daarin zijn. Ten tweede dat leraren zichzelf niet als werkslaven zien, maar overzicht hebben en volop de ruimte nemen om met leerlingen veel meer mogelijk te maken door de inzet van moderne middelen.

‘ICT helpt zeker om leraren te ontlasten'. Kijk voor het filmpje over Holodesk hier

CBS het Kristal
Locatie Heimerstein

Heimerstein 35/36
3328 ME Dordrecht
Telefoon:  078-8905675 (*)
E-mail: [email protected]


Foto's: het team van Basisschool het Kristal

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief