Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Schoolreportage de Driestam in Eindhoven: 'Legitimatie via dagboeken, het werk met kerndoelen en themawanden'

10 april 2013

Op de Driestam worden interessante thema's uit de wereldoriëntatie aangeboden. ‘We willen de kinderen actuele, relevante en geïntegreerde  thema’s en duurzaam onderwijs bieden’. Rikie van Blijswijk bezocht voor deze schoolreportage verschillende 'clusters' in deze school in Eindhoven. 'We legitimeren het werken met thema’s met behulp van de dagboeken,  het werken met kerndoelen en via de informatie over de thema’s die op de wanden staat.' Haar bijdrage.

Op NIVOZ-platform hetkind vind je meer schoolportretten en video's. Klik hier


Jenaplanschool de Driestam staat midden in een woonwijk en aan een drukke verkeersader in Eindhoven. In de school merk je niets van die drukte: het gebouw is ruim van opzet met mooie kleuren, tentoonstellingen van het werk van kinderen. En het plein met bomen biedt enige afstand voor het verkeer.

Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs op de Driestam. ‘We willen de kinderen actuele, relevante en geïntegreerde  thema’s en duurzaam onderwijs bieden’, legt directeur Johan Buizert uit. Met adjunct Marc van de Laar geeft hij dagelijks leiding. 'Leerlingen leren hun eigen vragen over uitdagende onderwerpen stellen. Die uitdaging zorgt voor betrokkenheid van kinderen en dat is voor ons  essentieel. Daarnaast moeten de doelen voor iedereen helder zijn. Dat vinden wij hard nodig voor de legitimatie van ons werk.'

De kapstokken om thema’s samen te stellen die voldoen aan de criteria van de Driestam zijn gevonden bij het SLO en daarmee bij de kerndoelen. Die zijn bij de leraren bekend en zijn gewoon af te strepen. Dat voelt veilig en  prettig voor leraren. De kerndoelen blijken veel ruimer als van tevoren gedacht  en bieden tegelijkertijd een belangrijk houvast.  Ze doen precies wat nodig is voor het opzetten van thema’s in de Driestam.

Het eerste thema van het schooljaar gaat over hoe je in het leven staat met wisselende subthema’s in de verschillende bouwen,  zoals Blij met Mij, Hoe voel ik mij vandaag en Lekker in je vel.  De leraren geven vooraf een vaag idee van het thema en vervolgens dragen  kinderen zelf onderwerpen aan. Daarna wordt het thema door de leraar voorbereid met behulp van het HOREB2- formulier (de opzet voor een OGO thema).

De startactiviteiten bestaan uit bronnenonderzoek,  experimenten en/of praktijkonderzoek. De kinderen stellen daarna interessante vragen op , die worden geclusterd en opgehangen aan een wand in de klas. Daarop is te zien wat leraren en kinderen gaan doen en wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Alle thema’s duren ongeveer zes weken, waaraan de kinderen minstens vijf uur per week werken. De school streeft ernaar om zoveel mogelijk vakken daarin te integreren.

Bij Pieter in groep 4-5 in het oranje cluster  is het thema op de wand Lekker in je vel. De taalles gaat over hoe je er van binnen uit ziet. Daarna krijgen de kinderen de opdracht om twee rubrieken te maken over welk eten wel of niet gezond is en waarom. Daarna wordt er in groepjes over gepraat. De sfeer is ontspannen en de kinderen werken betrokken. Tenslotte wordt naar een film gekeken van het Klokhuis over gezond eten. De foto toont een eindproduct van het vorige schooljaar.

De  leerlingen kunnen het verhaal van het thema vertellen aan de hand van wat er op de wand hangt. Ook ouders worden op deze manier betrokken bij het thema en worden uitgenodigd  een rol te nemen in het project. De nieuwsbrieven vormen het communicatiemiddel  daarover.

Elke thema levert een eindproduct op om de verzamelde kennis te presenteren aan elkaar en aan de ouders tijdens de vieringen.  Dat kan door de inrichting van een museum, waarin opbrengsten worden tentoongesteld, maar ook via een PowerPoint waarop te zien is wat kinderen gedaan en geleerd hebben.

Bij juf Betty en juf Hanny is het thema Politiek, Gevoel en Macht. Mehdi en Furkan, de beide leerlingen, geven  meteen aan dat het accent op politiek ligt. ‘De leraren verzinnen het thema, passend bij de verkiezingstijd en de vorming van het kabinet,' zeggen ze. ‘Eerst verdeelden de leraren de taken, maar nu doen we dat  vaker zelf. We hebben grafieken gemaakt van de zetelverdeling na een verkiezing in de klas en na de echte verkiezingen. Nu hebben we zelf bedacht dat we presentaties geven over alle politieke partijen. Daarvoor zoeken we zelf informatie , houden de presentatie en de leraar geeft daarop commentaren.'

‘Ik vind het leuk, want zo leer ik veel nieuwe dingen,' zegt Furkan. ‘Als we het zelf allemaal zouden moeten verzinnen, zou het een puinhoop worden. De leraren bereiden het goed voor,' laat Mehdi weten, die ook een tip heeft voor zijn leraren: ‘We zouden wel meer uitstapjes willen maken passend bij het thema, b.v. naar het Binnenhof.'

De kinderen vinden het prettig dat alles over het thema op een wand wordt gezet. ‘Je hebt altijd overzicht’, zegt Furkan.  Mehdi vertelt dat hij het zelfstandig werken aan de eigen producten aantrekkelijk vindt. ‘Ik doe dat liever dan met de hele klas’.

Het eindproduct van dit thema is een concert van protestliederen en/of smartlappen. Alle kinderen kiezen zo’n lied uit en onderzoeken uit welke tijd dit komt. In de taalles wordt het beeldmateriaal erbij gezocht en een lay-out voor bedacht.
Emma heeft Michael Jackson’s Earth Song gekozen, want ‘die is tegen de oorlog in Joegoslavië en de milieuvervuiling’. Anouk koos voor ’ Give peace a chance’ , omdat ‘het een aantrekkelijke titel heeft, een mooi lied is en ook een protest tegen de oorlog in Vietnam.'

‘Aan de kinderen wordt tenslotte teruggegeven hoe ze hebben samengewerkt en wat bereikt is op de brede ontwikkelingsdoelen en de kennisdoelen. De werkstukjes worden ondergebracht in een soort portfolio in alle bouwen’, geeft Marc aan.  Het werken met een portfolio wordt op dit moment langzaam verder uitgebouwd.

De leraren houden elk een logboek bij gedurende het thema. Het structureel leren van elkaar vindt in de bouwvergaderingen plaats. Binnen de clusters  wordt af en toe gebruik gemaakt van elkaars competenties, waardoor een leraar bijvoorbeeld muzieklessen verzorgd in de groepen van zijn collega’s. ‘De school legitimeert het werken met thema’s met behulp van de dagboeken,  het werken met de kerndoelen en de informatie over de thema’s die op de wanden staat, aldus de directie. 'Ook de ouders kunnen meer vanzelfsprekend met het onderwijs van hun kinderen bezig zijn. Dat biedt vertrouwen en geeft een goed gevoel.’

Saltoschool de Driestam
Schoenmakerstraat 2
5612 AD Eindhoven
T  040-2950840

www.bs-driestam.nl
 

Verdiepend artikel

Verwondering in de les

 

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief