Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Rekenen = beleven

5 februari 2016

Met kinderen uit de bovenbouw ging oud-leerkracht Simone Leereveld een sportief rekenavontuur aan. Zij brengt verslag uit van de praktijk. 'Noch verhoudingen, percentages en procenten; noch staaf- en cirkeldiagrammen, waren langer lastige issues.' 


pexels-photo (4)Voor veel kinderen bleven bepaalde redactiesommen ingewikkeld ondanks gevarieerd aanbod en veelvuldige oefening. Verhoudingen, percentages & gemiddelden, plus de verwerking in verschillende staaf en cirkeldiagrammen, leidden tot gezucht en gesteun. Ik koos de oplossing in beleving en nam de groep mee het park in. Waar ik hen een sport & spelcircuit aanbood en zij de (groeps)opdracht kregen diverse sportieve resultaten te noteren. De stopwatch en het meetlint waren belangrijke materialen binnen dit circuit, waarin elk kind actief was. Fanatiek met sport met spel. Als ware registeraccountant nauwkeurig met meten van looptijden, afstanden en het tellen van scores.


Kinderen: creatieve oplossers dynamisch op weg naar resultaat


Na afloop kregen de kinderen, eveneens in groepen, rekenkundige vragen rondom de genoteerde scores plus het verzoek de uitkomsten te verwerken in een tabel, diagram dan wel schema. Kortom een door hun zelf ontwikkelde “tool” om verslag te doen van hun berekeningen m.b.t. verhoudingen, percentages & gemiddelden.


Tumultueus werd er gepuzzeld rondom vragen als: 'Hoeveel jongens springen verder dan meisjes' en: 'Wat is het hardloopgemiddelde van de klas op de 100 meter?'
Inventief en hulpvaardig ontwierpen en kleurden de kinderen een registratie van hun bevindingen. Daar kwamen ze: de cirkels, tabellen en staafdiagrammen, waarmee elke groep keurig hun uitkomsten presenteerden.


Ik kan het zelf


Bijzonder van dit traject was het eigenaarschap van de kinderen. Het vinden, delen en ontwikkelen van kennis en talenten kwam uit henzelf. Ik faciliteerde slechts de werkvormen en wees ze gaandeweg op de bereken- en notitiewijzen die de rekenmethode aandroeg. Noch verhoudingen, percentages en procenten; noch staaf- en cirkeldiagrammen, waren langer lastige issues. De methodische toets die volgde, bewees dat wat ze leerden succes opleverde!


Meten maakt vreedzaam


Gezien deze ervaring deel ik heel graag het plan van een bovenbouwleerkracht en deelnemer aan een studietraject vanuit Talentenportfolio. Vanuit zijn passie voor sport en belangstelling voor metriek presenteerde hij naar aanleiding van een opdracht, concrete vertaalslagen naar zijn groep. Ook hij koos voor een rekenroute middels “beleving” maar ging een stap verder door het te koppelen aan vreedzame opvoeding.


Zijn leerlingen kregen de opdracht de volgende zaken op eigen wijze te gaan oplossen, waarbij hij geleidelijk de methodische instructie aanbood.
  • Welke ruimte heb jij in de klas?

  • Welke ruimte heb jij op het schoolplein?

  • Welke ruimte in de klas heb jij nodig en welke op het plein?

  • Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen die ruimte te geven die hij nodig heeft?


Lees verder.

Simone Leereveld was juf binnen het (S)BO, VSO en cluster 4 en is nu eigenaar van Talentenportfolio. Dit is haar eigen blog.
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief