Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Onderzoek: 'Wat is er volgens leerlingen mis met scholen die hoge Cito-scores hebben?'

3 december 2012

Terwijl de Inspectie tot de conclusie komt dat cognitief sterke scholen (scholen met hoge Cito-eindresultaten) geen zwakke punten kennen, constateert Joop Smits na een representatief onderzoek op 34 scholen in Noord Brabent  dat ruim twee derde van de leerlingen kritiek heeft op de kwaliteit van de leraren, zowel op het pedagogisch als het didactisch handelen.

Leerlingen zijn enerzijds van mening dat er gebrek is aan structuur en discipline op school en zijn anderzijds van oordeel dat het onderwijs in het algemeen veel uitdagender en boeiender moet worden en dat in het bijzonder de goed presterende leerlingen moeilijker opdrachten moeten krijgen. Tenslotte zijn leerkrachten en leerlingen van oordeel dat aan de overige vakken buiten lezen, taal en rekenen weinig aandacht wordt besteed. In dit verband is het aanbod nauwelijks gericht op de niet-cognitieve doelen van het onderwijs: de persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen.

Cognitief sterke scholen mogen dus zeker niet achterover leunen. Zij lopen op vele terreinen voorop, maar mogen, gelet op de tekortkomingen in het lesgedrag van leerkrachten en in de reikwijdte van het leerstofaanbod, niet stil blijven staan. Lees hier de volledige samenvating van het onderzoek in PDF.

Over het onderzoek
Dit onderzoek is verricht bij 34 van de 53 basisscholen in Noord-Brabant die in 2008, 2009 en 2010 achtereenvolgens zeer hoge Cito-eindresultaten hebben behaald. Met een deelnamepercentage van 64 % is er sprake van een voldoende representatief onderzoek. Het onderzoek is becommentarieerd door wetenschappers van de Universiteiten van Amsterdam, Tilburg en Twente.

Terwijl de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen baseerde op de oordelen van inspecteurs tijdens reguliere schoolbezoeken, zijn mijn bevindingen geënt op de oordelen van 675 leerkrachten en 1365 leerlingen die anoniem hun mening hebben gegeven over de schoolpraktijk. Daarnaast zijn de gegevens uit het leerlingvolgsysteem verzameld en zijn meetinstrumenten afgenomen om de persoonlijke, sociale en maatschappelijke opbrengsten te meten. Dit onderzoek heeft ongeveer twee jaar in beslag genomen.

Over Joop Smits:
Hij was 15 jaar inspecteur van het onderwijs in diverse sectoren. Hij doet sinds 2007 onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs, in het bijzonder naar de toegevoegde waarde en naar de kenmerken van goede ‘witte’ en kleurrijke scholen.

Publicaties: Excelleren inspireert (2009); Werkelijke excellentie is schaars (2010); Wat is er mis met sterke scholen? (2012)

Deze bijdrage is door Marieke Zwinkels gespot op de site van Onderwijsbrabant,

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief