Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz onderzoek & ontwikkeling

NIVOZ-onderzoek

De NIVOZ-pijlerOnderzoek & Ontwikkeling wil een bijdrage leveren aan de verbinding tussen wetenschap en praktijk, gericht op het sterken van het pedagogisch handelen van leraren, schoolleiders en andere betrokkenen. Dit doen wij o.a. door samen met scholen en lerarenopleidingen te werken aan praktijkgericht onderzoek. Ook zien wij het als onze opdracht om het NIVOZ-gedachtengoed en de missie vanuit onderzoeksperspectief te onderbouwen.

Whole Child Development

NIVOZ en Porticus hebben samen met vier lerarenopleidingen en een aantal schoolleiders een vierjarig programma ontwikkeld om leraren en schoolleiders beter toe te rusten om vanuit het whole child development­ perspectief onderwijs te verzorgen in de grootstedelijke context. In de programma gaan innovatie en onderzoek hand in hand. 
Lees meer...

Programma Grootstedelijke Pedagogiek

NIVOZ heeft het initiatief genomen om, in nauwe samenwerking met alle vijf lerarenopleidingen in Rotterdam, een programma te ontwikkelen om de pedagogische oriëntatie in het Rotterdamse opleidingsonderwijs te verstevigen. Dat doen we rondom de vraag: Wat vraagt de grootstedelijke context in Rotterdam van het pedagogisch handelen van leraren en het opleiden daartoe?
Lees meer...

Wereldgericht onderwijzen

In juli 2021 kwam het boek Wereldgericht onderwijzen - Biesta in de praktijk uit. De autuers Bram Eidhof, Maartje Janssens en Jelle Ris brengen met dit boek de dialoog op gang tussen de onderwijspraktijk en het werk van onderwijspedagoog Gert Biesta.
Het gesprek over pedagogiek en wereldgericht onderwijs houden we graag levend. Jelle Ris doet verder onderzoek naar de theorie en praktijk van werelgericht onderwijs en we delen publicaties rondom dit thema. 
Lees meer...

Tact en Leiderschap 

Samen met collega's van de pijler Opleidingen doen we onderzoek in en naar onze trajecten Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap en het gedachtengoed dat hieraan ten grondslag ligt. We houden ervaringsbronnen, praktijkbronnen en literatuur opnieuw tegen het licht en werken zo onderzoeksmatig aan de verdieping en verrijking van theorie en handelingspraktijk.  

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief