Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Denktank

NIVOZ-onderzoek

De NIVOZ-denktank voert verschillende onderzoeksprojecten uit. Uitgangspunt van het onderzoek is de onderwijspraktijk. In de methodologie zoeken we naar benaderingen die aansluiten bij dat uitgangspunt van het handelen: onder meer de fenomenologische, narratieve, etnografische en kritisch-emancipatoire benadering.

Lopend onderzoek

Whole Child Development-programma i.o.v Porticus.

Een vierjarig programma met vier lerarenlopleidingen en acht scholen.

Na de zomer van 2020 is het Whole Child Development-programma van start gegaan. NIVOZ werkt hierin de komende vier jaren samen met vier lerarenopleidingen (Hogeschool van Amsterdam, Windesheim, Hogeschool Leiden en Driestar Educatief), acht scholen (po, vo) én Porticus. In 2018 schreef NIVOZ een visiestuk dat als basis diende voor het ontwerpen van het programma.

Het is een bijzonder programma, omdat de ontwikkeling ervan in handen is gelegd van een coalitie van onderzoekers, opleiders, schoolleiders en leraren. Daardoor ontwikkelt onderzoek, opleiding, leiderschap en lespraktijk zich hand in hand. Het uiteindelijke doel? Breed vormend onderwijs voor alle leerlingen, met uitdrukkelijke aandacht voor leerlingen die opgroeien in moeilijke omstandigheden, in grootstedelijke context.

Vanuit stichting NIVOZ heeft Willemijn van Woerkum de verantwoordelijkheid  voor het programmamanagement. Zij werkt hierin nauw samen met Aziza Mayo, onderzoeksleider van het programma vanuit Kenniscentrum Professionaliseren door onderwijs-pedagogisch praktijkonderzoek (Hogeschool Leiden). Aziza is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma, en leidt het team van programmaonderzoekers, waaronder NIVOZ-collega’s Eveline Oostdijk, Maartje Janssens, Leone de Voogd en Fabian Vlastuin. Daarnaast zijn Inge Andersen en Saar Frieling als programmaonderzoeker verbonden.

NIVOZ draagt daarnaast zorg voor het leiderschapstraject van de betrokken schoolleiders. Suzanne Niemeijer en Anniek Verhagen hebben een traject ontworpen, waarin schoolleiders werken aan een transformatieproces van zichzelf en hun team, waarmee ze een proces van schoolontwikkeling inzetten.

Innovatie en onderzoek hand in hand
Het WCD-programma heeft een heldere ambitie en is tegelijkertijd in het ontwerp en uitvoering zelf ook voorwerp van onderzoek. Je zou kunnen zeggen dat we onderzoek in de eerste plaats inzetten als ‘instrument’, dienstbaar dus aan weloverwogen ontwikkeling van de onderwijspraktijk. Met behulp van actieonderzoek en door verschillende leergemeenschappen te vormen waarin eigen ervaringen en onderzoeksresultaten worden besproken, bouwen we aan een praktijktheorie over breed vormend onderwijs. Door de beelden vanuit praktijk en theorie samen te brengen proberen we een zo genuanceerd en doorwrocht mogelijk beeld te krijgen van wat we te doen hebben om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven dat leerlingen in staat stelt zich in de volle breedte van hun menszijn te ontwikkelen.   

De acht betrokken scholen zijn:

  • De Punt (PO, Amsterdam)
  • De Globe (PO, Amsterdam)
  • Zuiderlicht College (VO, Amsterdam)
  • Spring High (PO-VO, Amsterdam)
  • De Wieden (PO, Zwolle)
  • De Springplank (PO, Zwolle)
  • Prinses Beatrixschool (PO, Den Haag)
  • Prins Mauritsschool (PO, Delft)
 

Afgerond

  • Actieonderzoek herontwerp Pedagogische Tact (Mascha van Enthoven)
  • Onderzoek naar schooleiderschap i.s.m. CEGO Leuven

 

 

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief