Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

'Met een gedeelde visie kun je samen bergen verzetten'

13 januari 2014

David Hopkins deed onderzoek naar scholen die het buitengewoon goed doen. Zijn belangrijkste conclusie was dat die scholen inside out werken en de waan van de dag niet laten bepalen door externe factoren. Scholen met een visie leveren het beste onderwijs. Boeken van Paul Verhaeghe en Klaas van Egmond brachten Lilian Boonstra tot onderstaande bijdrage. 'Een visie geeft richting en moed om duurzame keuzes te maken, om constructieve feedback te geven en te krijgen. Met een gedeelde visie kun je samen bergen verzetten.' 

klaassWorden kinderen op school voorbereid op de wereld van vandaag of  de wereld van morgen? Hoe ziet die wereld van morgen er uit? Recentelijk zijn een paar interessante en invloedrijke boeken verschenen over wereldbeelden:  Identiteit van Paul Verhaeghe en Een vorm van Beschaving, van Klaas van Egmond. Ook Linda Gratton met Timeshift ligt nog op het nachtkastje

Het boek Identiteit is een pleidooi voor een wereld waarin niet alleen de economie en winst (opbrengsten), maar ook compassie en liefde waarden zijn waarmee we ons geluk ervaren. Klaas van Egmond haalt de belangrijkste aanbevelingen van de club van Rome uit het stof. Deze blijken sinds 1972 nog steeds actueel. Het boek schetst een duurzame ontwikkeling op basis van gedeelde mondiale waarden, die meer bewustzijn vraagt van het effect van ons handelen op de natuurlijke bronnen. Het huidige geloof in economische groei put uit, op alle niveaus. Dit kan beter. Dit moet beter!

Zijn kinderen met dit onderwijs klaar voor hun toekomst?

Volgens een Engelse wetenschapper bereidt onderwijs kinderen goed voor op de 21 e eeuw, als er niet alleen aandacht is voor basisvaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en talenten. Ook aandacht voor de identiteit van het kind is van belang: wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik daarmee bereiken? En waarom? Het krachtigste om een kind te laten leren, is nieuwsgierigheid te wekken, dan gaat het leren vanzelf (Luc Stevens).

arjoAmbachten gaan een veel grotere rol spelen in onze economie, volgens prof. in de Economie Arjo Klamer. In Rotterdam willen zwarte basisscholen nu al een project starten over ambachten. Dit wil voorkomen dat leerlingen afhaken in het vervolgonderwijs, omdat het verlangen naar een vak een richting geeft aan hun leven en een doel om school af te maken. Een vak leren waar je trots op kunt zijn!

Of een leerkracht op haar beurt goed lesgeeft, wordt het meest bepaald door mate van motivatie, zo is wetenschappelijk bewezen (RuG). Of een klas groot is, gekleurd, een slecht klaslokaal of lesmethodes blijken er veel minder toe te doen.

Krijgen de leerkrachten op school voldoende aandacht of ze lekker in hun vel zitten? Is er tijd voor een goed gesprek?
Zijn leerkrachten nieuwsgierig, naar hun eigen ontwikkeling, die van de kinderen en die van de school? Krijgen ze kansen om zich te professionaliseren?
Hoe groot is het budget voor het team; heeft de school zelf beschikking over het volledige professionaliseringsbudget of wordt dit op stichtingsniveau ingezet?
Welke belangen wegen? Worden daarvan dure goeroes eenmalig ingevlogen of wordt geinvesteerd in effectieve persoonlijke begeleiding?

Scholen met een visie leveren het beste onderwijs

Aan de slag met Visie, dat was de titel van het AVS congres in 2012.  Een van de sprekers was professor David Hopkins, die onderzoek heeft gedaan naar scholen die het buitengewoon goed doen.

Lees verder

Lilian Boonstra (1967) is communicatie- en organisatiedeskundige, ze heeft drie schoolgaande kinderen. Haar meerwaarde zit in het werken in multidisciplinaire teams, in voorwaarden scheppen, gang maken en zo de beweging groter maken! Zie haar profiel en website.
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief