Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Leren op Aventurijn: 'Loslaten en vertrouwen hebben in de wijsheid van het kind'

9 juli 2015

Onlangs was Hannah de Vos-Beckers, oprichtster van Aventurijn in Loenen, op uitnodiging van Paul de Blot te gast op Nyenrode Business Universiteit om te vertellen over haar Aventurijn en "het vrije kind". Eerder schreef ze al eens over de visie waarmee ze in 2000 de school startte. Het gesprek tussen Hannah en Paul de Blot is opgenomen en nu te bekijken.


Participatie, gelijke rechten, adaptief onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs... Het zijn allemaal nieuwe termen en ontwikkelingen om het bestaande onderwijs systeem te verbeteren, een nieuw jasje te geven. Hannah de Vos-Beckers koos ervoor een nieuwe vorm van onderwijs neer te zetten, vrij van alle overheidsbemoeienis: Aventurijn. Na ruim negen jaar pionieren beschrijft zij vanuit haar ervaring hoe kinderen leren als je hen werkelijk hun eigen leerweg laat gaan. Zonder de druk van toetsen, overtuigingen van volwassenen en kerndoelen. Honorair hoogleraar Business Spiritualiteit Paul de Blot (91) interviewt Hannah over Aventurijn:


Over Hannah de Vos-Beckers:

Zij ontwikkelde een holistische onderwijsvisie die uitgaat van de totale ontwikkeling van de mens. Een manier van leven die hoort bij de veranderende tijd.  Daarbij maakt zij dankbaar gebruik van de wijsheid van andere onderwijspioniers (o.a. Montessori, Steiner, Rebecca Wild e.a.) en ontwikkelt deze opvattingen tot een nieuw praktisch concept dat past in deze tijd. Zij publiceerde hierover diverse artikelen en schreef een boek. Ook gaf zij workshops in binnen en buitenland. Steeds staat het kind als volwaardig MENS centraal. Voordat zij met Aventurijn startte werkte zij in de jeugdhulpverlening als groepsleidster,  pedagogisch gezinsbegeleider, coordinator peuterspeelzalen en nog vele andere kleinere functies. Daarnaast had zij een reizend poppentheater. Zij volgde de volgende opleidingen: HBO-Jeugdwelzijnswerk- Den Haag, PABO-Helicon-Zeist, Ortho-pedagogiek universiteit Leiden.

Hannah de Vos-Beckers over Aventurijn:

Tijdens de negen jaar dat ik op deze school met kinderen werk, zie ik dat er continu geleerd wordt. Alleen: het is vaak niet zichtbaar, het gaat op een andere manier dan wij gewend zijn. De kinderen leren soms andere dingen dan die wij als volwassenen ooit als belangrijk bestempeld hebben. Voor mij is het ontdekken van die andere manieren van leren een enorme uitdaging. Ik denk dat daar ook de bron ligt van het werkelijke nieuwe leren.

De BBC heeft onderzocht wat er blijft hangen na een vorm van mondelinge overdracht (bijvoorbeeld een les): 55% uit de context, 38% van de non-verbale communicatie en slechts 7% van de verbale communicatie. Wij besteden op Aventurijn om deze reden dan ook veel aandacht aan de leeromgeving: er zijn boekentafels, thematafels, verschillende soorten informatie aan de muur, er staan her en der interessante objecten, etc...

Zo kwam laatst een knulletje van 10 jaar binnen, met een rood hoofd van het skaten. Hij zag een boek, las er even in en rende weer naar buiten. Hij wist later feilloos te vertellen wat er in het boek stond. Maar het gebeurt ook dat er in het lokaal aan de ene tafel gesproken wordt over de Romeinen en aan de andere tafel een spelletje Monopoly wordt gespeeld. Ogenschijnlijk lijken de spelende kinderen niets te leren over de Romeinen. Toch merk ik regelmatig uit diverse opmerkingen dat ze wel degelijk iets hebben opgepikt van dat wat elders in het lokaal gebeurde.

Maar wat doen wij dan?

Lees  hier verder.

Onderwijspionier Hannah de Vos-Beckers beschrijft in een bundel van artikelen de ideeën achter Aventurijn aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen. Scholen en mensen die haar inspireren: Rebeca en Mauricio Wild, Sudbury Valley school, A.S.Neill, Montessori, Steiner, Reggio Emilia, Gardner en vele anderen.

Aventurijn

Voorsterweg 1
7371 GA Loenen (Gld)

www.aventurijn.org

 

Over de lezing van Geert Kimpen vind je hier alle informatie.
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief