Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

In vrijheid leren - Rebeca en Mauricio Wild

5 september 2011

Eind jaren zeventig startte Rebeca en Mauricio Wild een alternatieve kleuter-en basisschool in Ecuador. In 'In vrijheid leren' beschrijven ze op indringende wijze hoe ze tot een, voor deze omgeving, 'perfecte' integratie komen van de verschillende opvoedkundige inzichten, ondergebracht onder de noemer actieve opvoeding. Op de website van de KPC Groep staat een uitgebreid rapport. Klik HIER
............................................................................................................................................................................................................................
In het kort gaat de actieve school uit van de volgende beginselen:

• het kind heeft alles in zich wat het voor het leven nodig heeft,
• het kind moet een omgeving geboden worden waar zijn moge lijkheden volledig tot ontwikkeling kunnen komen.

Hoewel 'In vrijheid leren' geschreven is vanuit de Ecuadoriaanse omgeving, bevat het boek vele aspecten die ook van toepassing zijn op de veranderingen in het Nederlandse onderwijs, met name het steeds groter wordende aantal kinderen uit andere culturen.

Gebaseerd op met name de opvoedingsidealen van Montessori en de psychologie van Piaget startte de schrijfster een kleuterschool. Als pedagogische idealen wordt uitgegaan van principes van zelfopvoeding, creatieve inrichting van de omgeving en vrijheid. Na het succes van de kleuterschool wordt vervolgens ook een lagere school opgezet.

Uitvoerige beschrijvingen treft men aan van ontwikkelingen van kinderen, het oplossen van problemen en conflicten en de relatie met de ouders. Ten aanzien daarvan werd verwacht dat zij in hun eigen opvoedingsproces op soortgelijke wijze te werk gingen. Drie hoofdstukken zijn gewijd aan het leerplan van de lagere school: het lezen, het schrijven, rekenen en onderzoek van de wereld.

Door het hele boek spelen de steeds terugkomende pedagogische thema's: vrijheid, verantwoordelijkheid, grenzen stellen en opvoedingsstijlen.

Op de website van de KPC Groep staat een uitgebreid rapport over het Centro Educativo Pestalozzi van Rebeca en Mauricio Wild en : Klik HIER.

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief