Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Hope Flowers School is lichtpunt in een donkere wereld. Maar voor hoe lang nog?

4 juni 2013

De Hope Flowers School in Bethlehem houdt onversaagd vast aan het ideaal van vreedzaam 'tezamen leven' in Israël en Palestina: Israëli's en Palestijnen; Joden, Christenen, Moslims en ongelovigen. Zij brengen dat dagelijks in praktijk bij hun onderwijs aan kinderen van 5-12 jaar. Daarnaast zijn zij de meest outstanding school op de Westoever op het gebied van traumaverwerking en remedial teaching. Zij vormen zodoende een dam tegen haat en geweld. Maar financieel wordt het voor hen steeds moeilijker om het werk voort te zetten.  Paul de Blot, de 89-jarige hoogleraar Business Spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit, doet een oproep vanuit zijn vriendschap met Erik van Praag, directeur van de school en schrijver en ontwikkelaar van diverse leiderschapsboeken en programma's. Lees verder.

Uit een eerder blog van Erik van Praag:
De Hope Flowers School is een lichtpunt in een donkere wereld. Vredesonderwijs, het propageren van een vreedzame samenleving in een omgeving vol vijandbeelden, de creativiteit en de moed die daarvoor nodig zijn, dat verdient onze diepste bewondering. Persoonlijk put ik er hoop uit. De naam zegt het. Als je ook een onsje hoop nodig hebt, en meer over de Hope Flowers School wilt weten, en wilt zien wat ik daarover zeg op Youtube, raad ik je aan naar hun Facebookpagina te gaan.  Maar kijk uit! Voor je het weet word je donateur! Levert wel nog meer hoop op.De oproep van Paul de Blot:

De economische situatie op de Westoever is zo slecht geworden, dat de meeste ouders niet meer in staat zijn het schoolgeld te voldoen. Daarom worden ze steeds afhankelijker van steun uit het buitenland: in het bijzonder via hun steunpunten in Israël, Nederland, de Verenigde Staten, Zwitserland en Engeland. Daaruit worden de uiterst bescheiden salarissen van de directie en leerlingen betaald, de meest noodzakelijk kosten van leermiddelen en huisvesting, en drie warme maaltijden voor de leerlingen per week (als je honger hebt is het moeilijk leren, laat staan nadenken over vrede).

Steun aan de Hope Flowers School is een van de efficiëntste manieren om bij te dragen aan een betere wereld. Er blijft niets aan de strijkstok hangen! Maar afgezien daarvan, vele oud-leerlingen, op de Westoever en elders, verspreid over de hele wereld, werken aan de opbouw van een vreedzame wereld"  Wellicht is er iemand die graag iets wil bijdragen, hoe gering ook, ze zijn er reuze blij mee.

Bezoek voor meer informatie de website van de Hope Flower School en op Wikipedia of via Erik van Praag.

Erik van Praag is geboren in1940, als oudste zoon van een Joodse vader en een Friese moeder. Hij studeerde psychologie in Amsterdam. Na een loopbaan als docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en psychotherapeut is hij thans directeur van het Samenwerkingsverband Persoonlijk Leiderschap b.v. Hij heeft jarenlang studie gemaakt van de betekenis van Leiderschap en Spiritualiteit voor organisaties, en daar in zijn adviespraktijk veel aandacht aan gegeven.  Thans is hij bezig met het oprichten van The Edge, International School for Leadership and Spirituality (zie hiervoor de website: http://www.theedge.nu).

Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt naar:
Stichting Ontwikkeling Mondiaal Leiderschap
Banknummer: 697323315
Javakade 162
1019 RW Amsterdam
Tel. +31 (0)20 6202285


Van Wikipedia:
De Hope Flowers School (HFS) in Bethlehem is een Palestijnse school met een interreligieus programma en een onderwijsfilosofie gewijd aan vrede en democratie. Het onderwijs is gebaseerd op respect voor fundamentele mensenrechten. HFS streeft ernaar om het welzijn van mensen en de vreedzame co-existentie tussen Palestijnen en Israëliërs en andere groepen die tegenover elkaar staan te bevorderen.

Hope Flowers School is een onafhankelijke school, dat wil zeggen dat de school heeft geen formele binding met enigerlei godsdienst. De leerlingen op de school zijn Palestijnse moslims en christenen. Israëlische Joodse leerlingen bezochten de school tijdens uitwisselingsprogramma’s. De school had een aantal uitwisselingsprogramma's met Israëlische scholen en heeft verschillende zusterrelaties met Israëlische scholen. Bovendien hebben Israëlische leerkrachten en vrijwilligers gewerkt in de school. Sinds de tweede intifada in 2000 is dit niet meer toegestaan.

Anno 2013 heeft de school diverse contacten met Israëlische scholen en organisaties. De school organiseert jaarlijks een aantal gezamenlijke programma's, zoals, in samenwerking met de Israëlische Interfaith Encounter, een interreligieus programma waar Palestijnse moslims en christenen en Israelische joden een interreligieuze dialoog organiseren over verschillende zaken en kwesties die hen helpt om elkaars religie te begrijpen.

Voorts heeft de school een project, "Kinderen van het Licht" , dat werd uitgevoerd als een samenwerkingsproject tussen een Israëlische joodse school in Israël, een Arabisch-Israëlische school en de Palestijnse Hope Flowers School. Het project beoogt om kinderen te stimuleren verder te kijken dan de muren en hun angst om met elkaar te leven te overkomen.

De school neemt ook deel in het zogeheten Computer Peace Center tussen Hope Flowers School, Peres Centrum voor Vrede en verschillende scholen in Israël waarvan Palestijnse en Israëlische leerlingen e-mails met elkaar uitwisselen en hun persoonlijke verhalen met elkaar delen met behulp van internet en video-conferencing.]

Vanuit de gedachte dat het effect van onderwijs aanzienlijk wordt versterkt als het gesteund wordt door ‘community-development’ heeft de school het Hope Flowers Centrum voor Onderwijs- en Samenlevingsontwikkeling opgericht. Zo wil de school zijn filosofie verspreiden in bredere kring en een cultuur van vrede bevorderen. Het centrum biedt ook opleidingen voor Palestijnse leraren van andere scholen op de Westelijke Jordaanoever met als thema hoe zij vredes- en democratisch onderwijs kunnen implementeren op hun scholen Voorst worden docenten getraind om psycho-sociale hulp te bieden voor kinderen en hun families. Andere programma’s hebben als thema de empowerment van vrouwen en jongeren, en het organiseren van interreligieuze programmas.


Eerder verscheen op hetkind.org een schoolreportage van de Hope Flowers School van de hand van Rikie van Blijswijk, die in 2010 een bezoek bracht aan de school. Lees hier haar verslag achter deze link.
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief