Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Het prachtige risico van onderwijs: drie leraren over het werk van Biesta, zijn boek en betekenissen voor hun praktijk

10 april 2015

Hester IJsseling, Merel Boon en Anita Bruin vertelden tijdens een miniconferentie op 9 februari in Driebergen alle drie over hun ervaringen met het werk van Gert Biesta, zijn boek Het Prachtige Risico van Onderwijs én de manier waarop ze daar in hun eigen praktijk betekenis aan geven. In drie losse videoregistraties ziet u ook een interview dat Marcel van Herpen hield met Gert Biesta en René Kneyber, die zijn boek naar het Nederlands heeft vertaald. Tot slot de woorden die staatssecretaris Sander Dekker sprak, toen hij het eerste boek uit handen  overhandigd kreeg.
de vier musketiers

Hester IJsseling - leraar op De Kleine Reus in Amsterdam en hoofdredactrice van het PO-magazine De Nieuwe Leraar - ging tijdens de miniconferentie in op het thema emancipatie. Ze legt uit dat ze door het lezen van 'Het Prachtige Risico van Onderwijs'   geleerd heeft, wat het verschil is tussen emancipatie als bevrijding, en emancipatie als ontsnapping. Ze eindigt met een oproep aan leraren om het heft meer in eigen handen te nemen.

Merel Boon - docente pedagogiek op de  vrijeschool Pabo van de Hogeschool Leiden - spreekt over virtuositeit van leraren. Ze geeft een voorbeeld uit haar eigen praktijk, hoe ze haar studenten op de lerarenopleiding wil laten nadenken over wat ze goed onderwijs vinden. Hoe spannend dat is, want ze weet niet met welke antwoorden ze gaan komen. Maar ze weet wel dat het gesprek zinvol zal zijn, als ze de juiste vragen stelt.

Anita Bruin - docente op het Edith Stein College in Den Haag en onderzoekster op de Hogeschool Utrecht - tenslotte vertelt over haar ervaringen als leraar in een school met zo’n 50 nationaliteiten. Ze geeft het vak ‘persoonlijke vorming’, waarin het aspect ‘subjectivering’, waar Gert Biesta veel over schrijft en spreekt, tot uiting komt. Anita geeft voorbeelden uit haar praktijk met leerlingen en collega’s, die duidelijk maken hoe mooi en belangrijk, maar ook hoe lastig het is om met persoonlijke vorming bezig te zijn.

Daarna gaat Gert met Hester, Merel en Anita in gesprek. Hij reageert op hun verhalen, onder andere door meer uitleg te geven over de principes van ‘schepping’ en ‘onderbreking’ bij opvoeding, waar hij al meer over geschreven heeft. In het gesprek dat ontstaat naar aanleiding van Gert’s reactie, wordt ook het publiek in de zaal betrokken.

Klik hier voor het hele artikel

Deel 1: Dubbelinterview Biest en Kneyber
Deel 2: Praktijkervaringen van leraren

Deel 3: Overhandiging van het boek




Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief