Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

‘Help, hoe begeleid ik mijn kind bij de studiekeuze?’

2 februari 2018

Als mbo-docent ziet Mireille Aalfs veel studenten die niet gelukkig zijn, omdat de opleiding die ze volgen niet aansluit bij hun talenten en drijfveren. Haar missie is dan ook om zo veel mogelijk kinderen op de juiste plek in het vervolgonderwijs te krijgen. En daar zijn naast de mentoren en docenten op de middelbare scholen ook de ouders voor nodig. Als handreiking voor ouders schreef ze dan ook een (gratis te verkrijgen) e-book met als titel "Help, hoe begeleid ik mijn kind bij de studiekeuze?". Lees hier een hoofdstuk uit het boek, of download het om op je gemak verder te lezen.

loopbaankeuzeZeven tips voor het voeren van een loopbaangesprek met je kind

De 1e tip voor het voeren van een loopbaangesprek met je kind is om de juiste omstandigheid te creëren om daarmee de effectiviteit van het gesprek te versterken. De omgeving waarin een gesprek wordt gevoerd is van grote invloed op de kwaliteit ervan. Denk hierbij aan een gesprek aan de keukentafel, waarbij je lekker hebt gekookt en de tijd neemt voor een gesprek.

De 2e tip betreft het openen van het gesprek. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het geven van een compliment aan je kind.

De 3e tip is om als ouder een neutrale houding aan te nemen. Aangezien de betrouwbaarheid van de informatie van je kind essentieel is, dien jij jouw mening voor je te houden. De mening en de analyse van je kind zijn van belang. Je wilt weten hoe je kind er in staat, hoe ver hij of zij is in het studiekeuzeproces.

De 4e tip is de kunst van het vragen stellen. Open vragen, ook wel Wat- of Hoe-vragen genoemd, geven de meeste informatie. Goede vragen, zoals ook in de placemat op de volgende bladzijde staat, zijn: Wat zijn jouw interesses? Waar doe jij moeite voor? Waar ben jij goed in? Wat vind jij inspirerend? Mensen die informatie willen hebben, zijn vaak geneigd een spervuur aan korte, gesloten vragen af te vuren. De reden hiervoor is dat het op deze manier sneller lijkt te gaan dan door het stellen van open vragen. Als echter de complexiteit van een onderwerp toeneemt, brengen gesloten vragen de betrouwbaarheid van antwoorden in gevaar. Je beperkt het aantal te geven antwoorden en ziet hierdoor mogelijk zaken over het hoofd.

De 5e tip om het gesprek goed te laten verlopen is om te letten op de volgende stimulerende signalen: een open lichaamshouding naar de ander toegewend, oogcontact, korte non-verbale stimulansen (hummen en knikken) en een inhoudelijke aansluiting. Bij de techniek van het actief luisteren ligt het grootste knelpunt bij de inhoudelijke aansluiting. Hoe kun je immers inhoudelijk aansluiten op een verhaal, terwijl je tegelijkertijd neutraal moet blijven?

De 6e tip, LSD, helpt je hierbij. Deze afkorting staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Luisteren doe je niet alleen met je oren, maar met je hele lichaam zoals in tip 5 beschreven staat. Door samen te vatten, in je eigen woorden, geef jij je kind de boodschap dat je hem of haar goed begrepen hebt. Als dat niet het geval is, geef jij je kind de gelegenheid om je aan te vullen of te corrigeren. Speur naar aanknopingspunten om door te vragen. Wees alert op aannames, vaagheden, algemene waarheden en formuleringen met ‘moeten’ en ‘kunnen’. Deze taalpatronen verhullen vaak waardevolle informatie. Let op wat je kind zegt, maar ook op wat je kind niet zegt. Zo krijg je meer informatie los.

De laatste tip is het gebruik van stiltes. Het is niet altijd makkelijk om stiltes te laten vallen. Bedenk echter dat naarmate je meer probeert in te vullen, je kind steeds minder en korter zal antwoorden.

Het zal misschien in het begin niet makkelijk zijn om op deze manier een gesprek met je kind te voeren. Maar oefening baart kunst. Realiseer je dat je jouw kind op deze manier helpt om een bewuste studiekeuze te kunnen maken.

Gebruik onderstaande menukaart eens om het “eerste” gesprek te voeren met je kind over de loopbaan:

placemat

Mocht je er samen niet goed uitkomen, of wil je hulp bij de begeleiding van je kind, neem dan contact op met Studiek. Het kiezen is van een passende studie is een belangrijk keuze in het leven van je kind. Je hoeft het echter niet alleen te doen.

Download het volledige e-book hier

Mireille Aalfs is mbo-docent. Naast haar onderwijsbaan heeft zij een eigen bedrijf, waar ze ouders en jongeren begeleidt bij het maken van een bewuste studiekeuze. 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief